Automatinis CNC technologijų generavimas

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Kuomet, atsižvelgiant į įrenginį ir įmonės vidaus susitarimus, yra tinkamai sukonfigūruoti CAM sprendiklio (CAM solver) nustatymai, tuomet galima taikyti automatinį CNC technologijų generavimą.

 

Komanda pasiekiama:

 

Woodwork Design->Technology->AutoAuto CNC start Icon

 

 

Paleidus komandą, automatiškai generuojmos CNC technologijos visoms Woodwork for Inventor detalėms, esančioms atidarytame junginyje.

 

Prieš generuojant CNC technologijas galimos šios opcijos:

 

Auto CNC dialog

 

 

Select All components Deselect All Compnents

Tuo atveju, jeigu komanda yra paleista junginio redagavimo aplinkoje, tuomet atsiranda galimybė pasirinkti komponentus, kuriems generuojama CNC technologija. Detalės redagavimo aplinkoje tokios galimybės nėra. Paleidus komandą pagal nutylėjimą surenkami visi Woodwork for Inventor komponentai. Jūs galite:

 

Rinkinį išvalyti.

 

Bakstelėdami kursoriumi ant komponento, jį įtraukti į rinkinį arba laikydami nuspaustą "CTRL" klavišą jį pašalinti iš rinkinio

 

Vėl surinkti visus Woodwork for Inventor komponentus į rinkinį, kuris bus apdorotas CNC technologijų generatoriumi.

 

Router

Iš iškrentančio sąrašo pasirenkamos CNC staklės, kurioms bus atliekamas CNC technologijų sudarymas. Jeigu naudojamas nurodymas "Use CNC equipment by Material Settings", tokiu atveju yra naudojamas įrenginys, kuris yra nurodytas nustatant CNC apdirbimo įrenginius medžiagai. Jeigu medžiaga neturi priskirto CNC įrenginio, tai tokio pasirinkimo atveju detalei, kurios medžiaga neturi priskirto CNC įrenginio, CNC technologija nebus sukurta. Nurodant konkretų įrenginį CNC, technologija bus suskurta neatsižvelgiant į medžiagos nustatymus.

Recreate CNC technology from scratch

Jeigu detalė turėjo anksčiau sukurtas CNC technologijas, tuomet CNC technologijų generatorius pirmu veiksmu nutrina prieš tai sudarytas technologijas ir tik po to nuo pradžių sukuria naują CNC technologiją.

Use existing technology data

Žemiau pateikti komandos veikimo būdai vienu ar kitu laipsniu panaudoja arba išsaugo jau suksurtos technologijos duomenis.


Add new jobs to existing technology

Jeigu darbas (Job) jau buvo sukurtas, tai jis yra išsaugomas. Tuomet yra sukuriamas naujas darbas ir jo konteineryje yra talpinama CNC technologija.


Recreate clampings in existin job.

Egzistuojančiame darbe (Job) yra trinamas visas turinys ir po juo yra sukuriama CNC technologija iš naujo.


Add new clampings to existing job

Egzistuojančiame darbe (Job) išsaugoma visa anksčiau kurta CNC technologija. Tuo tarpu naujai kuriama CNC technologija prijungiama kaip naujai sudaryti detalės pastatymai su visomis operacijomis po jais.


Recreate operations in existing clampings

Egzistuojančioje CNC technologijoje pastatymų operacijos yra nutrinamos ir perkuriamos iš naujo.


Add new operations to existing clampings

Egzistuojančioje CNC technologijoje prie esančių pastatymuose operacijų yra prijungiamos naujai sugeneruotos CNC operacijos.

Delete existing technology

Visos CNC technologijos yra trinamos. Jokia nauja CNC technologija nėra kuriama.