Autodesk Vault Integracijos procedūra specifikacijos lygmenyje

Į Viršų | Ankstesnis |

 

Autodesk Vault Professional programos įrašų specifikacija yra generuojama tiesiai iš Woodwork for Inventor specifikacijų generatoriaus (BOM). Specifikacijų perdavimo į Autodesk Vault Professional sistemą komandos bei kitas valdymas, susijęs su Autodesk Vault Professional integracija, tampa prieinami tik tada, kuomet Autodesk Inventor programoje einamasis projektas yra Vault tipo.

 
 
Vault W4INV BOM Vault Interface

 

 

Vault Commit Items - Commit Items. Užleidžia atverstos specifikacijos perdavimą į Autodesk Vault Professional sistemą.

 

Vault Connect Settings - Settings. Sujungimo su Autodesk Vault Professional sistema nustatymai.

 

Vault Login - Log in. Kliento prisijungimas prie Autodesk Vault serverio.

 

Vault logout - Log out. Kliento atsijungimas nuo Autodesk Vault serverio.

 

 

Norint Woodwork for Inventor specifikacijų generatoriuje pradėti dirbti su Autodesk Vault integracijai skirtomis komandomis reikia pirmiausia prisijungti prie Autodesk Vault serverio.

 

Norint paruošti Woodwork for Inventor specifikacijos generatorių (BOM) duomenų perdavimui į Autodesk Vault Professional sistemos sluoksnį (Item Master) reikia:

 

 

hmtoggle_plus1 1. Sukurti Autodesk Vault Professional papildomas specifikacijos įrašų (Item) kategorijas.

Autodesk Inventor programa specifikacijų požiūriu turi galimybę kuriamus junginio komponentus skirstyti į kategorijas. T.y. komponentas gali būti normalus (Normal), perkamas (Purchased), nedalomas (Inseparable), neapskaitomas (Phantom) ir atraminis (Reference). Woodwork for Inventor įskiepis, priskirdamas Autodesk Inventor detalėms nuosavas medžiagas, sukuria papildomą informaciją, kuri leidžia Autodesk Inventor komponentą kategorizuoti kiek kitaip. T.y. komponetas Woodwork for Inventor programos specifikacijoje gali būti atpažįstamas kaip:

Assembly and Part - junginio ar detalės komponentas:

  Assembly - junginio komponentas.

  Part - normali detalė.

  Composite Part - kompozitinė detalė.

  Purchased Component - perkamas komponentas.

  Sheet part - skardos lankstinys.

  Sweep Part - pratemptas profilis.

 

Negana to, baldo detalė Woodwork for Inventor požiūriu pati yra junginys, kuris susideda iš:

Workpiece - ruošinio, kuris skyla į subkategorijas:

  FillWorkpiece - užpildo ruošiniai, kurie gali būti:

      Composite Workpiece - kompozitinis, suklijuotas iš atskirų detalių ruošinys.

      Multilayer Workpiece - daugiasluoksnės medžiagos ruošinys.

      Solid Workpiece - medžio masyvo ruošinys.

      Board Workpiece - plokštės ruošinys.

      Rod Workpiece - strypo arba profilio ruošinys.

      Desktop Workpiece - stalviršio ruošinys.

 

  CoverWorkpiece - dangos ruošiniai, kurie savo ruožtu gali būti:

      Veneer Workpiece - lukšto ruošinys.

      Edge Band Workpiece - kanto ruošinys.

      Paint Workpiece - dažai.

 

 

Varotojas gali pats spręsti kaip smulkiai jis nori kategorizuoti savo specifikacijos įrašus. Ar jam užtenka tik žinoti, kad įrašas yra ruošinio tipo ar jis nori žinoti, kad tai užpildo ruošinys ar dangos ruošinys. O gal jam reikia dar smulkesnio skirstymo, kur norima žinoti, jog užpildo ruošinys yra medžio masyvas arba plokštė ir pan. Pagal tai, kokį sprendimą priėmė vartotojas, yra kuriamos specifikacijos įrašų papildomos kategorijos.

Sakykim konfigūruojame jungtį taip, kad mums užtenka žinoti jog įrašas yra detalė arba junginys, o ruošiniai skirtomi tik į užpildo ruošinius ir dangos ruošinius. Taigi kuriame kategoriją per Autodesk Vault Professional kategorijų valdymo dialogo langą:

Tools -> Administration -> Vault settings -> Behaviors -> Edit and Manage Categories -> Categories

Vault Create Edit Category

 

Šiame dialogo lange galima susikurti ir redaguoti reikiamas specifikacijos įrašų (Item) kategorijas. Mūsų pavyzdyje sukuriame kategorijas:

 

Assembly - junginio komponentas
Part - normali detalė
Purchased - perkamas komponentas
Fill Workpiece - užpildo ruošinys
Cover Workpiece - dangos ruošinys

 

 

hmtoggle_plus1 2. Sukurti Autodesk Vault Professional papildomus specifikacijų įrašų (Item) duomenų laukus.

Specifikacijų įrašams papildomus laukus kuriame taip pat kaip ir juos kūrėme failų kortelei. Skirtumas tik toks, kad šie duomenų laukai turi būti asocijojami su specifikacijos įrašais (Items). Jeigu duomenų laukas (Property) yra taikomas tiek failams, tiek ir specifikacijų įrašams, tuomet tokį duomenų lauką galima asocijuoti abiems kategorijoms vienu metu. Pvz., mūsų pavyzdyje toks laukas yra "Length" - ilgis, nes ilgis yra reikalingas kaip duomuo failo kortelėje. Be to,ilgis figūruoja kaip detalės charakteristika arba ruošinio aprašyme. Taigi laukus, kurie sukurti failų kortelei, galima papildomai asocijuoti ir su mūsų papildomai kurtoms kategorijoms (žiūr. aukščiau).

hmtoggle_plus1 3. Sukurti Autodesk Vault papildomus matavimo vienetų tipus.

Priklausomai nuo medžiagos tipo Woodwork for Inventor programa kiekius pateikia tais matavimo vienetais, kuriais ta medžiaga yra matuojama. Pvz., plokštė yra matuojama kvadratiniais metrais, stalviršis metrais ir t.t. Autodesk Vault sistema taip pat leidžia kiekio nurodymui naudoti įvairius matavimo vienetus. Pagal nutylėjimą Autodesk Vault sistemoje yra pateikti baziniai vienetai. Jeigu kažkokių matavimo vienetų trūksta, tada galima susikurti papildomus matavimo vienetus, kurie yra išreiškiami per bazinius matavimo vienetus. Woodwork for Inventor įskiepis operuoja šiais matavimo vienetais:

Milimeter, Square Milimeter, Cubic Milimeter
Centimeter, Square Centimeter, Cubic Centimeter
Meter, Square Meter, Cubic Meter
Inch, Square Inch, Cubic Meter
Foot, Square Foot, Cubic Foot

 

Turite pasirūpinti, kad atitinkami vienetai būtų ir Autodesk Vault matavimo vienetų sąraše. Matavimo vienetų valdymas vyksta administruojant Autodesk Vault kategorijų vienetus:

 

Tools -> Administration -> Vault Settings -> Items -> Configure Units -> Configure

 

Vault Configure Units

 

Apie tai kaip kanfigūruoti matavimo vienetus plačiau skaitykite Autodesk Vault programos pagalbos sistemoje (Help).

 

hmtoggle_plus1 4. Surišti W4I specifikacijos įrašų kategorijas su Autodesk Vault Professional specifikacijos įrašų  kategorijomis.

 

Kategorijų surišimas tarp Woodwork for Inventor ir Autodesk Vault Profesional specifikacijų yra vykdomas Woodwork for Inventor specifikacijų generatoriuje (BOM). Tam atidarome Woodwork for Inventor specifikacijų generatorių ir paleidžiame komandą:

 
Vault Connect Settings - Settings.

 

 

Vault W4INV BOM Settings Categories

 

 
Pasirenkame "Categories" kortelę ir kiekvienai Woodwork for Inventor įskiepio kategorijai iš iškrentančio sąrašo (pull down list) pasirenkame Vault Professional kategorijos analogą.

 

 

hmtoggle_plus1 5. Surišti Woodwork for Inventor matavimo vienetus su Autodesk Vault matavimo vienetais

Woodwork for Inventor ir Autodesk Vault vienetų surišimui atidarome Woodwork for Inventor specifikacijų generatorių ir paleidžiame komandą:

 

Vault Connect Settings - Settings.

 
 
Vault W4INV BOM Settings Units

 

 

Pasirenkame "Units" kortelę ir joje surišame Woodwork for Inventor vienetus su Autodesk Vault vienetais.

 

hmtoggle_plus1 6. Surišti W4I generuojamų duomenų laukus su Autodesk Vault Professional specifikacijų įrašų (Item) papildomais duomenų laukais.

Woodwork for Inventor eksportuojamų duomenų surišimui su Autodesk Vault duomenimis atidarome komandą:

 

Vault Connect Settings - Settings.

 
 

Vault W4INV BOM Settings Properties

 

 

Pasirenkame "Properties" kortelę ir jos kairėje pusėje užrašome Woodwork for Inventor specifikacijų raktažodžius. Dešinėje iš iškrentančio sąrašo parenkame duomenų lauką, į kurį turės būti įrašyta tuo raktažodžiu išgauta specifikacijos reikšmė.

 

 

Atlikus šiuos visus veiksmus Woodwork for Inventor yra paruoštas atiduoti, o Autodesk Vault Professional priimti generuojamas Woodwork for Inventor specifikacijas. Specifikacijų generavimui į Autodesk Vault sistemą pasirenkame komandą:

 

Vault Commit Items - Commit Items.

 

 

Svarbu žinoti. Prieš importuojant Woodwork for Inventor specifikaciją į Autodesk Vault sistemą rekomenduojama atlikti suprojektuoto gaminio įtraukimą (Check In) į Autodesk Vault. Tokiu atveju kiekvienas specifikacijos įrašas (Item) yra asocijuojamas su failais, kurie priklauso šiam įrašui. Tai gali būti detalės arba junginio modelis, jų brėžinys ir CNC programa. Tai leidžia konstruktorinės informacijos vartotojus (technologus, cecho darbuotojus ir t.t.) greitai pasiekti reikiamą informaciją, reikalingą organizuoti ir vykdyti gamybą.

 

 

Vault Item container content

                   Spcifikacijos įrašas (Item) su juo asocijuotais failais

 

 

Dažnai pasitaikanti klaida, kuri iššaukia nekorektišką failų asocijavimą yra faktas, kad failų įtraukimo metu Autodesk Vault programoje nebuvo nustatyta teisinga darbinė direktorija (Working Directory). Tokiu atveju Woodwork for Inventor specifikacijų generatorius nesugeba surasti asocijuojamų failų ir apie tai išduoda pranešimą. Ištrynus tokios būsenos Autodesk Vault failus, pakoregavus darbinę direktoriją ir vėl įtraukus gaminį į Autodesk Vault - situacija pasitaiso.