Autodesk Vault Integracijos procedūra failų metaduomenų lygmenyje

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Duomenų perdavimo pasiruošimui Woodwdork for Inventor ir Autodesk Vault sistemose reikia atlikti šiuos veiksmus:

 

hmtoggle_plus1 1. Nuspręsti, kokie W4I generuojami duomenys turėtų būti rodomi failo metaduomenyse Autodesk Vault sistemoje.

Sakykime, kad norime, jog failo metaduomenyse matytųsi tokios Woodwork for Inventor generuojamas charakteristikas:

 

1.Length - baldo detalės ilgis.
2.Width - baldo detalės plotis.
3.Thickness - baldo detalės storis.
4.Material Code - medžiagos kodas.
5.Color Code - medžiagos spalvos kodas.

 

hmtoggle_plus1 2. Sukonfigūruoti pasirinktų W4I duomenų automatinį  įrašymą į papildomus (Custom iProperties) laukus.

Atidarykime bet kokį Woodwork for Inventor junginį ir eikime konfigūruoti numatytus papildomus (Custom iProperties) laukus.

 

Woodwork Design -> Design Settings

 

W4INV Custom iProperties write config

Custom iProperties nustatymas

 

Nustatome papildomus (Custom iProperties) laukus, kuriems bus įrašomos reikšmės, kurias generuoja Woodwork for Inventor specifikacijų generatorius (BOM). Reikšmių suteikimas vykdomas nurodant Woodwork for Inventor specifikacijų generatoriuje naudojamus raktažodžius. Plačiau apie raktažodžius rasite čia. Prieš uždarant dialo langą, nepamirškite pažymėti "Write BOM data to mapped iProperties on a BOM close" opciją.

 

Patikrinimui, ar teisingai yra nurodyti raktažodžiai, paleiskite Woodwork for Inventor specifikacijų generatorių (BOM). Kuomet specifikacija bus suskaičiuota, tai uždarykite specifikacijų generatorių. Tuomet atidarius bet kurią detalę turite matyti numatytuose laukuose (Custom iProperties) įrašytas reikšmes.

 

hmtoggle_plus1 3. Sukurti papildomus duomenų laukus Autodesk Vault sistemoje.

Šiam veiksmui atlikti vartotojas turite turėti administratoriaus teises.

 

Per iškrentantį meniu pasiekiate papildomų duomenų laukų administravimą:

 

Tools -> Administration -> Vault settings -> Behaviors -> Edit and Mange Properties -> Properties

 

 

Vault Edit Properties Window

 

 

Paspausdami mygtuką "New" sukuriame naują metaduomenų lauką (Property).

 

 

Vault new property creation

 

 

Nurodome reikalingus naujo duomenų lauko parametrus:

 

Name - Duomenų lauko pavadinimas.
Type - Duomens tipas. Priklauso koks duomuo bus traukiamas iš Custom iProperties lauko. Tai gali būti tekstas arba skaitmuo.
Associations - Nurodymas su kokia Autodesk Vault tipo informacija metaduomenyse šitas duomuo gali būti naudojamas. Autodesk Vault Professional sistemoje naujai kuriamas duomuo gali būti asocijuotas su failu, su specifikacijos įrašu arba su projekto katalogu. Mūsų atveju naują duomenį būtina asocijuoti su failu.

 

hmtoggle_plus1 4. Surišti Autodesk Vault duomenų laukus su atitinkamais failo (Custom iProperties) laukais.

Tam, kad duomenys iš Custom iProperties lauko būtų perduoti į atitinkamą Autodesk Vault duomenų lauką reikia padaryti jų surišimą (Mapping). Surišimas atliekamas tame pačiame lange kur buvo kuriamas numatytas Autodesk Vault duomuo, tik pereinama į koretelę "Mapping". Surišimą galima padaryti ir vėliau redaguojant papildomo lauko aprašymą.

 

Vault Property Mapping

 

Detalų aprašymą, kaip vykdomas duomenų surišimas tarp Autodesk Vault sistemos nustatymų (Properties) ir papildomo (Custom iProperties) failo, rasite Autodesk Vault sistemos pagalbos informacinėje sistemoje (Help). Mūsų atveju reikia nurodyti, kad rišamojo duomens informacijos nešėjas (Provider) bus Autodesk Inventor programos failas. Tuomet iš jo reikia nuskaityti nurodyto lauko (Custom iProperty) reikšmę. Nepamirškite nustatyti, kad duomenų tėkmės kryptis yra iš Autodesk Inventor failo į konfigūruojamą duomenį.

 

 

Dabar sistema yra paruošta darbui ir kiekvieną sykį, kai bus vykdomas detalės įtraukimas į Autodesk Vault saugyklą, numatytų laukų (Custom iProperties) duomenys iš failo automatiškai bus įrašomi į Autodesk Vault sistemos kortelės metaduomenis.Vartotojas gali savo nuožiūra konfigūruotis Autodesk Vault naršyklės lango vaizdavimą (View Customisation) ir matyti pageidaujamus duomenis ekrane.