Woodwork for Inventor modelio duomenų struktūra ir duomenų pasiekimas raktažodžiais

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Woodwork for Inventor modelio duomenų struktūra iš esmės atkartoja Autodesk Inventor junginio struktūrą, kurią galima matyti Autodesk Inventor Bill Of Materials lange. Pateiktame žemiau apibendrintame Woodwork for Inventor modelio duomenų vaizde matyti, kad įprastinė Autodesk Inventor BOM struktūra yra praplėsta papildomais mazgais. Tai ruošinius atvaizduojantys mazgai. Vieną baldo detalę gali sudaryti keletas ruošinių. Detalę visada sudaro užpildinio ruošinys (Fill Workpiece), kuris yra pagrindinis ir vienintelis. Kiti ruošiniai yra įvairių dangų ruošiniai (Cover Workpieces). Kiekviena Woodwork for Inventor detalė būtinai turės vieną užpildinio ruošinį ir gali turėti/neturėti dangų ruošinius. Kiekvienas ruošinys privalomai turi nuorodą į medžiagos įrašą, esantį medžiagų lentelėje. Ši lentelė automatiškai sudaroma modelio duomenyse ir joje yra surašytos visos medžiagos, kurios panaudotos gaminant modelio duomenyse atvaizduojamą gaminį. Iliustracijoje parodyta, kad kiekvienas mazgas ar medžiagų lentelės įrašas turi savybių rinkinį. Dėl vietos stokos čia pavaizduotos tik kelios savybės. Pilną vaizdą, kokias savybes galima pasiekti kiekvieno tipo mazgui rasite raktažodžių žemėlapyje, kurį galite parsisiųsti - XLS formatu arba PDF formatu. Savybių sąrašas priklauso nuo to, kokio komponento tai yra mazgas. Pvz., junginio mazgas neturi matmenų savybių, o štai detalė ir ruošiniai visada turės savybes, nusakančias šių mazgų gabaritus. Kitas pavyzdys, ruošinio mazgas visada turės nuorodą į medžiagos įrašą, o štai detalė gali žvelgti tik į savo ruošinius.

 

Vartotojas turi kelias galimybes pasiekti modelio duomenis ir išvesti juos į norimą dokumentą:

1.Dėstydamas raktažodžius specifikacijų šablonuose.
2.Įterpdamas raktažodžius į Woodwork for Inventor brėžinių šablonus arba etikečių simbolius.
3.Konfigūruodamas Woodwork for Inventor sistemos nustatymus, kuriuose galima:
a.Pareikalauti bet kokį Woodwork for Inventor duomenį automatiškai įrašyti į Custom iProperties lauką
b.Bet kurį pasirinktą Autodesk Inventor komponento iProperty lauką registruoti kaip Woodwork for Inventor modelio duomenų struktūros papildomą lauką.

 

Naudodamas raktažodžius vartotojasgali iškviesti duomens įrašymą vienoje iš aukščiau paminėtų sričių.

 

 

Woodwork for Inventor Wbom struktura

 

 

Dar vienas modelio duomenų informacijos konteineris - tai specifikacijos antraštės (Header) informacija. Kaip minėta aukščiau, Woodwork for Inventor BOM generatorius gali apjungti kelis modelio duomenų failus. Toks apjungimas gali reikšti naujo produkto arba naujo gamybinio užsakymo specifikaciją. Taigi šioje antraštėje suvedama informacija apie pačią specifikaciją.

 

Visa Woodwork for Inventor raktažodžių sintaksė yra paremta modelio duomenų struktūra. Kiekvienas mazgas pasiekiamas per raktažodį - Item. Šio mazgo savybė yra pasiekiama į raktažodį per tašką pridėjus norimos savybės pavadinimą. Pvz., norint sužinoti komponento pavadinimą, užtenka parašyti raktažodį - {Item.Name}. Jeigu norime sužinoti detalės ilgį, tuomet reikalingas raktažodis - {Item.Length}. O štai norint pasiekti ruošinio gabaritą reikės panaudoti raktažodį - {Item.FillWorkpiece.Length}.

 

Kokius mazgus raktažodis - Item pasiekia modelio duomenyse priklausauso nuo to, kokiame kontekste tas raktažodis yra naudojamas.

 

Pvz., jei raktažodis - Item yra panaudotas lentelėje "Table.Start.InventorHierachy" lentelėje, tai reikš viena. Jeigu  tai bus panaudota "Table.Start.FullHierachy" lentelėje, tuomet reikš kita. O dar trečias variantas galimas, jei šis raktažodis bus brėžinio etiketėje.

 

Apie tai plačiau paskaitykite čia.