Woodwork for Inventor duomenų išgavimas ir jų apdorojimas

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Woodwork for Inventor įskiepis pateikia funkcionalumą, kuris leidžia Autodesk Inventor komponentams priskirti papildomus duomenis, būdingus medžio gaminiams. Galima paminėti tokias charakteristikas kaip tekstūros kryptis, kantavimo juostos uždėjimas, medžiagos tipas ir t.t. Vėliau visi šie duomenys, kartu su Autodesk Inventor komponentų geometrija, yra interpretuojami Woodwork for Inventor specifikacijų generatoriaus (BOM generator) ir suvedami į hierarchinio medžio pavidalo duomenų struktūrą. Šią strultūrą vadinsime Woodwork for Inventor modelio duomenimis (Woodwork for Inventor Model Data) arba sutrumpintai - modelio duomenys (Model Data).

 

Modelio duomenys gali būti užrašoma į failą su plėtiniu "*.wbom". Šiuose failuose surašoma visa informacija apie gaminį, kuriame kiekvienas komponentas turi informacijos konteinerį apie save. Šią informaciją galite pamatyti Woodwork for Inventor BOM generatoriaus lange. Čia užrašyti ne tik komponento kodas ir pavadinimas, kurie ateina iš Autodesk Inventor komponento savybių (iProperties), bet ir medžio gaminiui būdingi duomenys, kuriuos interpretuoja ir pateikia Woodwork for Inventor BOM generatorius. Tai įvairūs detalės matmenys, ruošinių, iš kurių sudaryta detalė, sąrašas. Taip pat detalių gabaritai, medžiagos naudotos jų pagaminimui ir t.t. Beje, Woodwork for Inventor BOM generatorius, neįtraukia į modelio duomenis Autodesk Inventor detalės tipo komponentų, kurie neturi priskirtos Woodwork for Inventor medžiagos ir neturi nustatyto "Normal" arba "Purchased" dokumento tipo. "Purchased" tipo dokumentai patenka į modelio duomenis kaip perkami gaminiai.

 

Woodwork for Inventor BOM generatorius gali "*.wbom" tipo failus pakartotinai nuskaityti ir nesiremdamas į Autodesk Inventor programos duomenis. Taip pat generatoriuje galima atidaryti kelis tokius failus ir juos apjungti (Merge) į bendrą specifikaciją. Tokiu būdu galima keisti įtraukiamų gaminių kiekius. Viso to rezultata -  galima organizuoti jungtinę specifikaciją gamybos užsakymui ir nereikia jo kurti kaip junginio modelio Autodesk Inventor aplinkoje.

 

Verslo informacijos tėkmėje (Workflow) tenka pateikti įvairios formos specifikacijas tam, kad būtų užtikrinta glaudžią verslo proceso eiga. Todėl BOM generatorius gali išvesti Woodwork for Inventor informaciją į legvai skaitomą ir naudojamą MS Excel failą. Toliau tokią išvedamą informaciją vadinsime specifikacija arba BOM (Bill Of Materials).

 

 

Specifikacijų šablono pavyzdys

Specifikacijų šablono pavyzdys

 

 

Ataskaitų formų įvairovei tenkinti yra numatyta, kad vartotojas gali aprašyti ataskaitos formos šabloną (žiūr. pav. aukščiau). Šablonas yra kuriamas kaip MS Excel failas. Šiame faile norimuose stulpeliuose yra talpinami raktažodžiai (Keywords), kuriuos interpretuoja Woodwork for Inventor BOM generatorius. Generatorius nuosekliai skaito modelio duomenyse esančius mazgus ir pagal specifikacijos šablone išdėstytus raktažodžius, lastelė po lastelės, suranda raktažodžio prašomus duomenis ir juos įrašo į atitinkamą lentelės stulpelį. Taip mazgui po mazgo jų informacija yra išklojama į eilutes atskaitų lentelėse. Toks specifikacijų formavimo būdas leidžia, neturint programavimo įgūdžių, sukurti platų spektrą šablonų, tenkinančių įvairiausius informacijos tėkmės poreikius baldų gamybos versle.

 

 

 Woodwork for Inventor BOM generatoriaus veikimo principinė schema


Woodwork for Inventor BOM generatoriaus veikimo principinė schema

 

 

Woodwork for Inventor instaliacijoje yra pateikti pavyzdiniai specifikacijų šablonai.

 

Juos galite rasti direktorijoje: C:\Users\Public\Documents\Woodwork for Inventor\2018\v8\BOM Templates

 

Vartotojas juos gali savo nuožiūra modifikuoti ir pritaikyti savo gamybos reikmėms.