Specifikacijų šablono formatas

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Kaip minėta anksčiau, Woodwork for Inventor šablonas yra išreikštas kaip MS Excel failas. Aprašant šabloną reikia laikytis sekančių taisyklių:

Kiekviename failo lape (Sheet) galima sudaryti vis kitokio tipo specifikaciją.
Viename lape gali būti tik vieno tipo specifikacija.
Į lapą galima talpinti kelių lentelių aprašymą. Kiekviena lentelė savaip pateikia to tipo specifikacijai būdingą informaciją.
Visuose laukuose esančius raktažodžius, kurie aprašo specifikacijos formą, reikia paimti į figūrinius skliaustelius "{ }". Woodwork for Inventor interpretatorius tai supranta kaip ženklą, kad tarp skliaustelių reikia ieškoti raktažodžio operando.

 

Žemiau pateiktas vieno iš šablono lapų fragmentas, kuris paaiškina pagrindinius šablono sudarymo principus.

Excel Template description

 

 

Šablono A stulpelis yra skirtas aprašomąjai specifikacijos daliai.

1.A1 langelyje yra užrašomas specifikacijos tipas. Specifikacija gali būti šių tipų:
a.BOM.StructuredList - specifikacija, kurioje pateikiama hierachiškai struktūruota informacija.
b.BOM.PartsList - specifikacija, kurioje pateikti tik gaminio detalių sąrašai.
c.BOM.MaterialSummary - specifikacija, kurioje pateikiama gaminio medžiagų įvairių formų suvestinės.
d.BOM.MaterialsSummaryByProduct -  specifikacija, kurioje pateikta medžiagų suvestinė pirmo gaminio lygmens produktams.

 

2.   A stulpelyje užrašoma lentelę apibrėžianti informacija. Jeigu tai BOM.StructuredList tipo specifikacija, tuomet tokia specifikacija gali turėti tik vieną lentelę. Jeigu tai kito tipo specifikacijos, tada viename šablono lape galima talpinti kelis, viena po kitos einančius lentelių šablonų aprašus. Lentelės šablono aprašą sudaro kelios eilutės, apibrėžiančios šiuos lentelės sudarymo aspektus:

a.Table.Start [.lentelės tipas] - nurodo lentelės pradžios eilutę. Jei lentelės tipas nenurodytas, tai reiškia, kad šios specifikacijos tipas bus pradėtas nuo bendrosios lentelės, kur įrašai priklausomai nuo medžiagos nėra skirstomi. Jei lentelės tipas nurodytas, tai reiškia, kad šioje lentelėje bus išvedami duomenys, susiję su medžiagos tipu, kuris apibūdina lentelę. Pvz., BOM.PartList specifikacijoje Table.Start.Board įrašas reiškia detalių lentelės pradžią, kurioje pateiktas detalių sąrašas, sudarytas iš plokštės medžiagos.

 

b.Table.Header - nurodo eilutę (es), kurioje gali būti talpinami lentelės antraštės duomenys.

 

c.Table.DataDescription - nurodo eilutes, kuriose talpinami įrašo atributai, nusakantys informaciją, kurią reikia išvesti į lentelės stulpelį. Jeigu yra BOM.StructuredList tipo specifikacija, tuomet eilutės aprašas gali kartotis su skirtingai formatuota Table.DataDescription eilute. BOM generatoriaus interpretatorius tai supranta kaip aprašą, kuris skirtas duomenų formatavimui vis sekančiame modelio hierachijos lygyje. Pirma eilutė - aukščiausiam lygiui, sekanti - antram lygiui ir t.t. Tokiu būdu vartotojas gali kurti išraiškingesnes specifikacijų formas, kuriose lengviau orientuotis vartotojui.

 

d.Table.LastRowBorders - joje galima aprašyti paskutinės lentelės formatavimą, kuris gali skirtis nuo eilinės lentelės eilutės formatavimo.

 

e.Table.End - lentelės aprašo pabaiga.

 

3.   Šioje eilutėje norima tvarka surašomi išvedamų duomenų raktažodžiai. Pagal juos, žingsniuojant per modelio duomenis, stulpeliuose bus išvedami atitinkami raktažodžio reikalaujami duomenų dydžiai.
 

4.   Visos specifikacijos antraštė, kuri formuojama iš duomenų, užpildytų antraštės duomenų pildymo metu. Plačiau skaitykite čia.

 

Woodwork for Inventor BOM generatorius, pagal šabloną formuodamas galutinę specifikaciją, pašalina A stulpelį ir informaciją galutinėje specifikacijoje išveda nuo A1 ląstelės.

 

Woodwork for Inventor BOM generatorius, interpretuodamas šablono duomenis ir formuodamas galutinę specifikaciją, taip pat perima ir šablono lastelės formatavimą. Tai leidžia padidinti formuojamos specifikacijos skaitomumą.

 

Specifikacijų laukų aprašymui, naudojamų raktažodžių sąrašą surasite čia.