Specifikacijų ir lentelių tipai

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Ruošiant informaciją apie gaminį reikalinga ivairių formų specifikacijos. Woodwork for Inventor programoje yra keli specifkacijų ir lentelių tipai. Priklausomai nuo pasirinkto tipo skiriasi ir Woodwork for Inventor modelio duomenų interpretavimas. Tuo pačiu skiriasi tų duomenų pateikimo forma. Vartotojas, operuodamas specifikacijų tipais, gali patenkinti visus savo poreikius pateiktiant informaciją įvairiais informaciniais pjūviais.

 

 

Woodwork for Inventor generuojamų specifikacijų ir tose specikacijose naudojamų lentelių tarpusavio ryšio schema

Woodwork for Inventor generuojamų specifikacijų ir tose specikacijose naudojamų lentelių tarpusavio ryšio schema

 

 

Vienos ar kitos specifikacijos ir lentelės startas šablone yra užrašomas raktažodžiais. Schemoje yra pateikti raktažodžiai, žymintys specifikacijos ir lentelių tipus. Apie tai kokios reikia prisilaikyti šablone užrašymo struktūros plačiau galite pasiskaityti čia.

 

Woodwork for Inventor generuojams specifikacijas galima sąlyginai suskirstyti į dvi klases:

Components BOM - specifikacijų klasė, kurioje yra išvedama visokeriopa informacija apie atskirus modelio duomenyse užrašytus komponentus.
Materials Summary BOM - specifikacijų klasė, kurioje yra pateikiama informacija apie medžiagas ir jų kiekius, reikalingus pagaminti gaminiui, kuris yra atspindėtas modelio duomenyse.

 

 

hmtoggle_plus1"BOM.StructuredList"

 

Raktažodis pradeda specifikaciją, kuri priklauso Components BOM klasei. Priklausomai nuo specifikacijoje iškviečiamos lentelės yra vienaip ar kitaip išskleidžiamos kaip modelio duomenyse fiksuota medžio struktūra. Tokioje specifikacijoje galima išvesti tik vieną pasirinto tipo lentelę. Šio tipo specifikacijose yra naudojamos šių tipų lentelės:

 

"Table.Start.FullHierarchy"

Šio tipo lentelėje žingsniuojama (Iterate) per visus modelio duomenų mazgus. Tokiu būdu specifikacijoje kiekvieną mazgą išvedamoje lentelėje atspindi viena eilutė. Pvz, šioje lentelėje raktažodis {Item.Length} atiduos dydį priklausomai nuo to, ant kokio mazgo nuskaitymo metu yra stovima. Jeigu tai yra detalė, tuomet bus atiduotas detalės ilgis Jeigu tai ruošinys, tuomet bus grąžintas ruošinio ilgis. Tuo atveju, jeigu mazgas neturi prašomos charakteristikos (pvz.,junginio mazgas negali grąžinti savo gabarito matmenų), tuomet MS Excel lastelė paliekama tuščia.

 

FullHierarchy iteration

 

 

"Table.Start.CADHierarchy"

Šio tipo lentelėje žingsniuojama (Iterate) per modelio duomenis taip, lyg tai būtų Autodesk Inventor modelio struktūra. Tokiu būdu ignoruojami ruošininių mazgai. Tokioje lentelėje norint pasiekti ruošinio duomenis, reikia viename iš stulpelių įrašyti sudėtinį raktažodį, kuris leidžia pasiekti detalės ruošinio duomenis. Pvz., norėdami sužinoti ruošinio ilgį, turime įvesti raktažodį {Item.FillWorkpiece.Length}. Dangų ruošinių kiekis yra kintamas, todėl šitų ruošinių duomenų pasiekimas vykdomas per indeksus. Dangų ruošinių iškvietimui naudojami šie indeksai:

 

Left (kairė)
Right (dešinė)
Front (priekis)
Back (nugara)
Top (viršus)
Bottom (apačia)

 

Pvz., norėdami išvesti į lentelės stulpelį detalės kairės pusės dangos spalvos kodą, turėtume užrašyti raktažodį {Item.CoverWorkpiece.Left.Material.Color.Code}. Jeigu su tokiu indeksu modelio duomenyse danga nerasta, tuomet MS Excel lastelė paliekama tuščia.

 

Hierachy iteration thru Model Data

 

 

"Table.Start.CompositeParts"

Šioje lentelėje bus išvedamos tik tos detalės, kurios turi savyje kompozitinius ruošinius. Kompozitinis ruošinys yra toks ruošinys, kuris yra suklijuojamas iš detalių, o paskui, jeigu yra reikalas, dar papildomai apdirbamas tam, kad būtų išgauta galutinė detalės forma. Per šias detales yra žingsniuojama panašiai kaip per junginį, einant tik per detales - t.y. per pačią kompozitinę detalę ir per ją sudarnačias detales-ruošinius. Norint pasiekti ruošinių parametrus, reikia sudaryti raktažodžius panašiai kaip ir InventorHierachy lentelėje (žiūr. aukščiau).

 

Iterate Through Composition part

 

 

"Table.Start.MultilayerParts"

Šioje lentelėje bus išvedamos tik tos detalės, kurios yra sudarytos iš daugiasluoksnių ruošinių. Daugiasluoksnis ruošinys yra gaunamas suklijuojant kelias plokštes į vieną plokštę. Taigi daugiasluoksnis ruošinys savyje turi daug kitų plokščių ruošinių.

 

Multilayer Model Data iterating

 

 

hmtoggle_plus1"BOM.PartsList"

 

Raktažodis pradeda specifikaciją, kuri priklausančią Components BOM klasei. Šios klasės specifikacijos visada modelio duomenyse žingsniuoja tik per detalių mazgus, ignoruodami junginio mazgus. Šio tipo specifikacijose galima komponuoti kelias lenteles vienoje specifikacijoje. Kiekviena lentelė išveda tik jai numatyto medžiagos tipo Woodwork for Inventor detales. Pvz., visos iš plokštės pagamintos detalės bus išvedamos į Table.Start.Board tipo lentelę. Detalės iš kitų medžiagų bus išvedamos į savo lenteles. Tokiu būdu specifikacijoje tvarkingai surūšiuojamos detalės pagal medžiagos tipą, iš kurios jos pagamintos. Tokioje lentelėje, norint pasiekti ruošinio duomenis, reikia viename iš stulpelių įrašyti sudėtinį raktažodį, kuris leidžia pasiekti detalės ruošinio duomenis. Pvz., norėdami sužinoti ruošinio ilgį, turime įvesti raktažodį {Item.FillWorkpiece.Length}. Dangų ruošinių kiekis yra kintamas, todėl šitų ruošinių duomenų pasiekimas vykdomas per indeksus. Dangų ruošinių iškvietimui naudojami šie indeksai:

 

Left (kairė)
Right (dešinė)
Front (priekis)
Back (nugara)
Top (viršus)
Bottom (apačia

 

Pvz., norėdami išvesti į lentelės stulpelį detalės kairės pusės dangos spalvos kodą, turėtume užrašyti raktažodį {Item.CoverWorkpiece.Left.Material.Color.Code}. Jeigu su tokiu indeksu modelio duomenyse danga nerasta, tuomet MS Excel lastelė paliekama tuščia.

 

Plain BOM iteration scheme

 

 

 

"Table.Start"

Lentelėje yra pateikiamos visos detalės.

 

"Table.Start.Solid"

Lentelėje yra pateikiamos detalės, kurios pagamintos iš masyvo (Solid) tipo medžiagos.

 

"Table.Start.Board"

Lentelėje yra pateikiamos detalės, kurios pagamintos iš plokštės (Board) tipo medžiagos.

 

"Table.Start.LaminatedBoard"

Lentelėje yra pateikiamos detalės, kurios pagamintos iš laminuotos plokštės (LaminatedBoard) tipo medžiagos.

 

"Table.Start.MultilayerBoard"

Lentelėje yra pateikiamos detalės, kurios pagamintos iš daugiasluoknės plokštės (MultilayerBoard) tipo medžiagos.

 

"Table.Start.DesktopBoard"

Lentelėje yra pateikiamos detalės, kurios pagamintos iš stalviršio (Desktop) tipo medžiagos.

 

"Table.Start.Rod"

Lentelėje yra pateikiamos detalės, kurios pagamintos iš strypo/profilio (Rod) tipo medžiagos.

 

"Table.Start.Veneer"

Lentelėje yra pateikiami lukšto (Veneer) tipo ruošiniai, kurie reikalingi apdengti detales gaminyje.

Ši lentelė yra išskirtinė, nes joje žingsniuojama tik per lukšto (Veneer) tipo ruošinius.

 

"Table.Start.Units"

Lentelėje yra pateikiami perkami gaminiai.

 

 

hmtoggle_plus1"BOM.MaterialsSummary"

 

Raktažodis pradeda specifikaciją, kurioje yra išvedama informacija apie medžiagas. Šiuo atveju yra žingsniuojama per medžiagų lentelės įrašus. Raktažodžių pagalba galima gauti visas medžiagos charakteristikas, tame tarpe ir kiekvienos medžiagos kiekį, kuris yra reikalingas tam, kad būtų pagamintias modelio duomenyse aprašytas gaminį. Kiekiai yra pateikiami atitinkamai su medžiagos apskaičiavimo vienetais. Plačiau apie Woodwork for Inventor medžiagas skaitykite čia.

 

Material Iteration scheme

Šio tipo specifikacijoje galima išvesti kelias lentelės viename lape. Kiekvienas lentelės tipas gali išvesti tik numatyto tipo medžiagų suvestinę.

 

"Table.Start"

Lentelėje pateikiamos visos medžiagos.

 

"Table.Start.Solid"

Lentelėje pateikiamos masyvo (Solid) tipo medžiagos.

 

"Table.Start.Board"

Lentelėje pateikiamos plokštės (Baord) tipo medžiagos.

 

"Table.Start.LaminatedBoard"

Lentelėje pateikiamos laminuotos ploštės (LaminatedBaord) tipo medžiagos.

 

"Table.Start.MultilayerBoard"

Lentelėje pateikiamos daugiasluoksnės plokštės (MultilayerBaord) tipo medžiagos.

 

"Table.Start.Desktop"

Lentelėje pateikiamos slalviršio (Desktop) tipo medžiagos.

 

"Table.Start.Rod"

Lentelėje pateikiamos strypo/profilio (Rod) tipo medžiagos.

 

"Table.Start.Veneer"

Lentelėje pateikiamos lukšto (Veneer) tipo medžiagos.

 

"Table.Start.EdgeBand"

Lentelėje pateikiamos kantuotės (Edge Band) tipo medžiagos.

 

"Table.Start.EdgePaint"

Lentelėje pateikiamos dažų (Paint) tipo medžiagos.

 

"Table.Start.Units"

Lentelėje pateikiamas perkamų gaminių sąrašas.

 

 

hmtoggle_plus1   "BOM.MaterialsSummaryByProduct"

 

Raktažodis pradeda specifikaciją, kurioje yra išvedama informacija apie medžiagas taip, kaip ir specifikacijoje "BOM.MaterialSummary". Tačiau šioje specifikacijoje medžiagų išvedimas susmulkinamas pagal gaminius, įeinančius į modelio duomenis. Kaip aprašyta prieš tai, anksčiau sugeneruotus Woodwork for Inventor kelis gaminių modelių duomenis specifikacijas galima apjungti.

 

"BOM.MaterialSummaryByProduct" specifikacijoje kiekvienas gaminys įgija savo medžiagų suvestinių specifikacijas. Jeigu yra nepatogu kiekvienam gaminiui užrašinėti atskirą "*.wbom" failą ir po to juos apjunginėti į vienus modelio duomenis, tuomet tai galima daryti atidarant Autodesk Inventor junginį ir jam generuojant specifikaciją. Pvz., turimas Autodesk Inventor junginys - visa virtuvė, kuriai norime gauti medžiagų suvestinės specifikaciją kiekvienai spintelei. Tam, kad BOM generatorius sugebėtų traktuoti spintelių junginius kaip gaminius, reikia aukščiausią junginį (mūsų atveju - virtuvę) paversti nematomu (Phantom) tipo komponentu.

 

Dabar BOM generatorius kievieną pirmojo lygmens komponentą traktuos kaip gaminį, kuriam reikalinga atskira medžiagų suvestistinė. Kiekiai yra pateikiami atitinkamai su medžiagos apskaičiavimo vienetais. Plačiau apie Woodwork for Inventor medžiagas paskaitykite čia.