Specifikacijų (BOM) generavimas

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Gamybos proceso užtikrinimui inžinierius turi pateikti ne tik brėžiniais išreikštą grafinę informaciją, bet ir įvairias specifikacijas. Jose pateikiama informacija apie detales, ruošinius, bendrą medžiagų poreikį ir t.t. Medžio gaminiai turi savo išskirtinę pateikiamos informacijos specifiką. Viena svarbiausių Woodwork for Inventor funkcijų yra automatizuotas ataskaitų, kuriose pateikiama visa suprojektuoto gaminio gamybos paleidimui reikalinga informacija, generavimas. Woodwork for Inventor specifikacijų generatorius (BOM) nuskaito iš modelio šią informaciją, lanksčiai ją apdoroja ir pateiktia reikiamu pavidalu įmonės viduje. Šią funkciją realizuoja BOM (Bill Of Material) komanda. Ataskaitų generatorius savo informaciją pateikia MS Excel bylų pavidalu.

 

Generatoriaus funkcionavimui užtikrinti kompiuteryje būtina turėti įdiegtą MS Excel programą. BOM generatorius leidžia lanksčiai organizuoti išvedamus duomenis į įvairias formas, kurios yra aparašomos šablonuose. Šablonai yra pateikiami kaip MS Excel bylos, kuriose yra išdėstyti raktažodžiai, pagal kuriuos formuojamos galutinės ataskaitos lentelės. Vartotojas lengvai ir paprastai gali modifikuoti šiuos šablonus ir generuojamą informaciją pritaikyti savo reikmėms.

 

Woodwork for Inventor įdiegimo faile yra pateikti specifikacijų šablonai.

Juos galite rasti: C:\Users\Public\Documents\Woodwork for Inventor\2018\v8\BOM Templates

 

Čia yra pateikti keletas šablonų:

1.BOM Metric (EN).xlsx - specifikacijos šablonas metrinėje sistemoje (anglų kalba).
2.BOM Imperial (EN).xlsx - specifikacijos šablonas colinėje sistemoje (anglų kalba).

 

 

Šiuose šablonuose pateikiami šie lapai (Sheets):

Product Structure - gaminio struktūros specifikacija.
Composite Parts List - kompozitinių detalių su išklota (pateikta) vidine struktūra specifikacija.
Multilayer Parts List - detalių iš daugiasluoksnės plokštės specifikacija.
Complete Parts List - pilnas visų tipų medžiagų detalių sąrašas.
Cutting Parts List - sukerpamų detalių sąrašas.
Material Summary - medžiagų suvestinė.
Material Sum by Products - medžiagų suvestinės pagal gaminio viduje esančius produktus.
Rename Configuration - pervadinimų konfigūracija pateikia medžiagų sąrašą, kuriame nusakyta, kokie medžiagų vardai "atėję" iš Woodwork for Inventor bazės.  Jeigu kalbame apie perkamus (Purchased) komponentus, tuomet  iš iProperties komponento nuskaityti vardai buvo pakeisti į kitus vardus pakeitimų konfigūravimo metu.

 

Šiuos šablonus galima naudoti kaip prototipus ir juos modifikuoti savo nuožiūra, pritaikant savo verslo reikmėms.

 

Taip pat, čia pateikti šablonai, iliustruojantys kitas Woodwork for Inventor specifikacijų generavimo savybes:

 

1.BOM Metric (EN) Export for Cutting optimisation.xls - specifikacijos šablonas, kuris sukuria specifikaciją, tinkamą imprtuoti į optimalaus supjovimo išdėstymo programas.

 

2.BOM Metric (EN) Export to ERP by Part Name.xls - specifikacijos šablonas, kuris sukuria pilnos hierarchijos specifikaciją, kurioje išvestas ryšys tarp komponentų. Jo pagalba galima atkurti struktūrą skaitant šią specifikaciją masininiu būdu. Ryšys nusakomas pateikiant du stulpelius, pačio mazgo ID ir jo tėvinio mazgo ID. ID tarnauja komponento laukas CodeWoodwork for Inventor modelio duomenų medžio.

 

3.BOM Metric (EN) Export to ERP by Unic number.xls - specifikacijos šablonas, kuris sukuria pilnos hierarchijos specifikaciją, kurioje išvestas ryšys tarp komponentų. Jo pagalba galima atkurti struktūrą skaitant šią specifikaciją masininiu būdu. Ryšys nusakomas pateikiant du stulpelius, pačio mazgo ID ir jo tėvinio mazgo ID. ID tarnauja komponento vidinis specifikacijos numeravimo laukas Number  iš Woodwork for Inventor modelio duomenų medžio.

 

4.Simple Cuting List with Underscores Metric (EN).xls - specifikacijos šablonas, kuriame ruošinio ilgis ir plotis yra pabraukiamas atitinkamai su kantavimo legenda.

 

5.Price calculation (EN).xls - specifikacijos šablonas, kuris automatiškai paskaičiuoja medžiagų kainas. Šio šablono veikimui reikalingas Price list.xls failas, kuris yra pateiktas greta esančio specifikacijos šablono.

 

Sekančiuose skyriuose yra aprašyta, kokių reikia laikytis taisyklių, norint aprašyti specifikacijos šabloną, bei kaip valdyti Woodwork for Inventor BOM generatorių.

 

Apie tai skaitykite šiuose skirsniuose:

 

Koncepcija

Darbas ir navigacija specifikacijų generatoriaus lange