Sistemos nustatymai

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Sistemos nustatymai leidžia reguliuoti Woodwork for Inventor įskiepio darbo nuostatas.

 

Komanda pasiekiama

Woodwork Design –> Help –> Settings settings32

 

Komanda turi keturias korteles, kuriose reguliuojami šie Woodwork for Inventor darbo aspektai:

 

 

hmtoggle_plus1BOM - Specifikacijų darbo nustatymai

 

BOM settings

 

 

1. Prefix for Code - kodo priešdėlio nustatymas.

 

Workpiece - laukas, skirtas nurodyti norimą priešdėlį ruošinio kodui. Woodwork for Inventor kiekviena detalė susideda iš ruošinių (plačiau apie tai skaitykite čia). Šie ruošiniai automatiškai įgija tokį patį kodą kaip ir detalė su papildomu priešdėliu, kurio reikšmė yra įrašyta į aptariamą lauką.

 

Composite Material - laukas, skirtas nurodyti norimą priešdėlį detalės ruošinio, suklijuoto iš kitų detalių, kodui. Woodwork for Inventor detalės ruošinys gali būti sukonstruotas iš kelių detalių, susidedančių iš ruošinių (plačiau apie tai skaitykite čia). Šie ruošiniai automatiškai įgija tokį patį kodą kaip ir jam priskirta medžiaga su papildomu priešdėliu, kurio reikšmė yra įrašyta į aptariamą lauką.

 

2. Prefix for Name - pavadinimo priešdėlio nustatymas

 

Workpiece - laukas, skirtas nurodyti norimą priešdėlį ruošinio pavadinimui. Woodwork for Inventor kiekviena detalė susideda iš ruošinių (plačiau apie tai skaitykite čia). Šie ruošiniai automatiškai įgija tokį patį vardą kaip ir detalė su papildomu priešdėliu, kurio reikšmė yra įrašyta į aptariamą lauką.

 

Composite Material - laukas, skirtas nurodyti norimą priešdėlį detalės ruošinio, suklijuoto iš kitų detalių, pavadinimui. Woodwork for Inventor detalės ruošinys gali būti sukonstruotas iš kelių detalių, susidedančių iš ruošinių (plačiau apie tai skaitykite čia). Šie ruošiniai automatiškai įgija tokį patį vardą kaip ir jam priskirta medžiaga su papildomu priešdėliu, kurio reikšmė yra įrašyta į aptariamą lauką.

 

Woodwork for Inventor turi galimybę įvairius duomenis, sukurtus specifikacijos generavimo metu, įrašyti į detales, iš kurių modelio šie duomenys buvo apskaičiuoti. Pvz., detalės ilgis arba detalės plotis. Kita vertus, sistemai galima pranešti, kad duomenys, kurie yra įrašyti į detalę kaip Custom iProperty, gali būti įtraukiami į specifikaciją. Tai atliekama pateikiant duomenų laukų surišimo žemėlapį Specify Mapping erdvėje.

 

Tuo atveju,

jeigu norima perduoti duomenis iš specifikacijos į detalę, pirmiausia reikia Woodwork for Inventor BOM property stulpelyje (paveiksle pažymėta 5-etu) įvesti specifikacijos raktažodį, kurio reikšmę norima išvesti į detalės Custom iProperty lauką. Įvedus raktažodį šiame lauke automatiškai pasikeičia duomenų judėjimo kryptis (paveiksle pažymėta 4-etu). Custom iProperty stulpelyje (paveiksle pažymėta 3-etu) būtina įvesti tokį pavadinimą, kuris yra pageidaujamas vartotojo ir geriausiai apibūdina išvedamą parametrą. Dirbant Woodwork for Inventor BOM generatoriui, minėti Custom iProperty laukai detalėje sukuriami automatiškai ir jiems priskiriamos atitinkamos reikšmės.
jeigu norima padaryti atvirkščiai, paimti Custom iProperty parametro reikšmę ir panaudoti išvedamoje specifikacijoje, tokiu atveju, reikia Custom iProperty registruoti kaip Woodwork for Inventor duomenį. Tai padaroma 3-jatu pažymėtame stulpelyje, užrašant Custom iProperty pavadinimą. Woodwork for Inventor BOM property (pažymėta 5-tu) stulpelio lauke automatiškai sukuriamas raktažodis. Šį raktažodį įrašius į norimą vietą specifikacijos šablone, detalės Custom iProperty reikšmė bus išvesta į specifikaciją. Duomenų judėjimo kryptis lieka iš detalės į specifikaciją.

 

Pateiktame paveikslėlyje parodyta, kaip apskaičiuoti detalės gabaritai yra gražinami į detalės Custom iProperty laukus. Paskutinėje eilutėje duomuo iš ERP sistemos gali būti traukiamas į specifikaciją, pasinaudojant dešinėje esančiu raktažodžiu.

 

6.Write BOM data to mapped iProperties on save - failo išsaugojimo metu nustato Woodwork for Inventor perduodamų duomenų įrašymą į Custom iPorperties.

 

7.Write BOM data to mapped iProperties on BOM close - uždarant BOM generatorių nustato Woodwork for Inventor perduodamų duomenų įrašymą į Custom iPorperties.

 

8.Write Header data to Assembly document - nustato pasirinkimą, kuriuo specifikacijoje esantys duomenys apibūdinami kaip specifikacijos antraštė tam, kad būtų įrašyti į junginio komponentą. Vėliau tai leidžia šiuos duomenis naudoti Woodwork for Inventor brėžinių šablonuose, įrašant norimose vietose atitinkamus raktažodžius. AutoPlot komanda intepretuoja šiuos raktažodžius ir automatiškai išveda šiuos duomenis į generuojamus brėžinius.

 

9.Use Vault Functionality - leidžia įjungti/išjungti Woodwork for Inventor funkcionalumą, skirtą duomenų integracijai su Autodesk Vault Professional programa. Woodwork for Inventor atpažįsta projekto tipą ir automatiškai įjungia funkcionalumą skirtą automatinei elemento specifikacijų generacijai, praturtinai Woodwork for Inventor duomenimis. Tačiau dirbant Autodesk Vault Basic šis funkcionalumas nereikalingas, pakanka integracijos failų metaduomenų lygmenyje. Integracija elemento (Item) duomenų lygemenyje sukelia darbo trikdžius su šia Autodesk Vault programos konfigūracija, todėl yra opcija, kuri leidžia išjungti šį funkcionalumą.

 

hmtoggle_plus1Design - projektavimo aplinkos Autodesk Inventor programoje nustatymai

 

W4INV Design Settings

 

Materials Database path - nurodo, kurioje vietoje yra patalpinta Woodwork for Inventor medžiagų duomenų bazė. Pagal nutylėjimą ji yra:

 

C:\Users\Public\Documents\Woodwork for Inventor\2018\V8\Materials.sdf

 

Jeigu keli konstruktoriai dirba vienoje įmonėje, tuomet rekomenduojama duomenų bazę laikyti centralizuotai. Tokiu atveju bazė talpinama serveryje ir jai yra nurodomas kelias iki jos.

 

Holes

Sekcijoje yra nustatomi kiaurymių parametrai, kurie naudojami CNC technologijų automatiniame sudaryme ir brėžiniuose kiaurymių lentelėse.


Max Hole Diameter

Nustatomas maksimalus cilindrinio paviršiaus diametras, kuris laikomas kiauryme. Šio parametro valdymas taip pat prieinamas CNC technologijų generatoriaus elgsenos nustatymuose.


Max Hole Depth

Nustatomas maksimalus cilindrinio paviršiaus gylis, kuris dar laikomas kiauryme. Šio parametro valdymas taip pat prieinamas CNC technologijų generatoriaus elgsenos nustatymuose.


Centering Hole diameter

Nustatomas kiarymės diametras, kuris laikomas, kad tai yra centravimo gražto operacija. Šio parametro valdymas taip pat prieinamas CNC technologijų generatoriaus elgsenos nustatymuose.


Depth

Nustatomas, koks centravimo operacijoje taikomas gręžimo gylis. Tokiu atveju į skylės gylį, surastą modelyje, neatsižvelgiama. Šio parametro valdymas taip pat prieinamas CNC technologijų generatoriaus elgsenos nustatymuose.

 

Colors

Sekcijoje nustatomi įvarūs spalvinimo aspektai, kuomet reikia aptarnautoi Woodwork for Inventor darbą.


Workpiece

Nustato kokia spalva atvaizduojami ruošiniai dirbant "Workpiece Oversize" komandoje.


Oversize

Nustato kokia spava atvaizduojamos užlaidos dirbant "Workpiece Oversize" komandoje.


Highlight colors for covers and pre-mill allowance for edge banding

Nustato, kokia spalva, priklausomai nuo kanto storio, yra pašviečiami kantai, kuomet medžiagų priskyrimo (Material Assignment) komandoje įjungiamas kantų pašvietimas. Be to, čia galima nurodyti automatiškai pridedamas užlaidas ruošiniui, jeigu taikomas pafrezavimas prieš pat kantavimo operaciją. Kiekvienas kantas gali turėti individualų pafrezavimo dydį.Thickness

Nurodoma, iki kokio storio kantas bus pašviečiamas nurodyta spalva.Color

Nurodoma spalva.Pre-Mill Alovance

Nurodo taikomą užlaidos dydį ruošiniui, kuris yra kantuotas nurodyto storio kantu.

 

 

Skeleton dress up

Sekcijoje nustatomi detalės kūnų automatinio užvadinimo parametrai karkasiniame modeliavime.


Default Panel Solid Body Name

Užrašoma kūno vardo šaknis, kuri automatiškai yra priskiriama tuomet, kada karkasiniame modeliavime kuriama naujaa panelė.


Include Skeleton Solid Body name to Panel Name

Nustato opciją, kuri įtraukia į panelės vardo sudarymą skeleto (Skeleton) vardą, iš kurio yra kilusi panelė.

 

Face texture rotation

Woodwork for Inventor, dirbdamas su medžiagomis ir priklausomai nuo medžiagos tekstūros krypties, pasuka tesktūrą individualiai kiekvienam detalės paviršiui. Tai reikalauja aukšto kompiuterio našumo. Galima reguliuti šį apkrovimą išjungiant iš pasukimo mažesnius paviršius arba visai atsisakant tekstūros pasukimo. Kuo slankiklis traukiamas labiau į kair,ę tuo didesni paviršiai yra išjungiami iš pasukimo algoritmo.

 

hmtoggle_plus1Language - kalbos nustatymai

 

Šiame skirsnyje galima pasirinkti Woodwork for Inventor kalbą. Kad įjungta kalba įsigaliotų rekia uždaryti ir iš naujo paleisti Autodesk Inventor programą.

 

hmtoggle_plus1Ribbon - papildomų komandų įjungimas/išjungimas Woodwork Design įrankių juostoje

 

Additional Ribbon Tools

 

 

Leidžia įjungti/išjungti Woodwork for Inventor įrankių juostos papildomas komandas, kurios leidžia patogiau vykdyti medžiagų priskyrimą.

 

Show Icons Only - įrankių juostoje išjungia įrašus paaiškinančių komandų išvedimą.

 

 

hmtoggle_plus1Units - matavimo vienetų nustatymas

 

Šiame lange medžio pavidalu pateiktas vienetų nustatymo dialogas.

 

Vienetų atvaizdavimas yra pateiktas hierarchinio medžio pavidalu. Vienetų nustatymas auštesniame lygyje suteikia tokį patį nustatymą žemesnėms šakoms tol, kol žemesnėje šakoje nenurodoma kitaip. Hierarchinis medis suskirstytas į šiuos lygius:

 

Pirmas Lygis:

Display Units - vienetai, kurie pasirodo išvedant informaciją į ekraną.
Report Untis - vienetai, kurie pasirodo išvedant informaciją į MS Excel ataskaitas.

 

Antrame lygyje yra apibrėžiami:

Fill Material - vienetai užpildo tipo medžiagoms.
Cover Material - vienetai dangos tipo medžiagoms.

 

Trečiame lygyje galima reguliuoti vienetų išvedimą konkretiems medžiagų tipams:

Solid - masyvui
Board - plokštei
Laminated Board - laminuotai plokštei
Multilayer Board - daugiasluoksnei plokštei
Rod - strypui
Tube - vamzdiniam strypui
Desktop - stalviršiui
Edge band - kantams
Veneer - lukštams
Paint - dažams

 

Ketvirtame lygyje kiekvienam medžiagos tipui galima apibrėžti:

Length - ilgio atvaizdavimą
Width - pločio atvaizdavimą
Thickness - storio atvaizdavimą
Quantity - kiekio atvaizdavimą. Priklausomai nuo medžiagos apskaičiavimo būdo, kiekis yra pateikiamas ilgio, ploto arba tūrio vienetais.

 

Nustatymus galima išsaugoti išoriniame faile ir jį užkrauti į sistemą.

Woodwork for Inventor įskiepio įdiegime yra pateiktos dvi konfigūracijos:

ww4i imperial units.wunits - matavimo vienetų nustatymas colinei sistemai.
ww4i metric units.wunits - matavimo vienetų nustatymas metrinei sistemai.

 

 

hmtoggle_plus1iBox komponentų kopijavimo opcijos

Design Settings iBox Setup

 

 

1.Kopijuojamo iBox komponento failo vardui pridedama priešdėlis. Priešdėlyje galima nurodyti skaitliuko raktažodį {Count}, kuris reiškia, kad toje direktorijoje, kur yra projektuojamas interjeras, bus ieškomas gaminys, kurio šaknis sutaps su nurodyta šaknies reikšme. Jeigu toks komponentas randamas, tokiu atveju skaitliukas yra padidinamas vienetu su tikslu, kad kiekviena iBox kopija įgytų orginalų vardą.

 

2.Kopijuojamo iBox komponento failo vardo šaknis. Šaknį gali nurodyti vartotojas kiekvieno komponento kopijavimo metu. Tam užtenka nurodyti konkretų kopijos pavadinimą, pvz., Corner cabinet. Visi iBox komponente esantys subkomponentai įgis pavadinimus, atitinkamai su medžio principu formuojamais vardais. Taip detalė iš iBox gali įgyti vardą Corner cabinet 01.ipt ir t.t. Jeigu vartotojas nenori kiekvieną kartą rūpintis vardo suteikmu, tokiu atveju galima įrašyti komponento raktažodį, kuris bus naudojamas automatiniam vardo sudarymui. Pvz., jeigu bus užrašytas raktažodis {Item.PartNumber}, tuomet bus nuskaitytas iBox komponento iProperty laukas Part Number ir panaudotas kaip šaknis užduodant vardą iBox komponento kopijai. Galima naudoti raktažodžius, kurie yra skirti junginio (Assembly) tipo komponento savybių išvedimui į specifikaciją.

 

3.Kopijuojamo iBox komponento failo vardui pridedama priesaga. Priesagoje galima nurodyti skaitliuko raktažodį {Count}, kuris reiškia, kad toje direktorijoje, kur yra projektuojamas interjeras, bus ieškomas gaminys, kurio šaknis sutaps su nurodyta šaknies reikšme. Jeigu toks komponentas randamas, tokiu atveju skaitliukas yra padidinamas vienetu su tikslu, kad kiekviena iBox kopija įgytų orginalų vardą.

 

4.Vartotojui suteikiam galimybė pasirinkti kur bus talpinama iBox kopija:
Subdirectory reiškia, kad kiekvienai kopijai bus kuriama direktorija, kurios vardas bus toks pats, koks susidaro failo vardui. Ši direktorija bus talpinama kaip subdirektorija direktorijai, kurioje guli visas kuriamo interjero projektas.
Same place as main assembly reiškia, kad failai bus kopijuojami į tą pačia direktoriją kaip ir interjero surinkimas.

 

5.Skaitliuko formatas, kuris taikomas iBox subkomponentams sudarant vardus. Detaliau kaip veikia skaitliukas, paremtas medžio hierachijos skaitliuku, galite perskaityti čia.

 

6.Galima išjungti šios opcijos pasirodymą kiekvieno iBox komponento įterpimo metu. Tokiu atveju bus formuojama iBox kopija remiantis taisyklėmis, kurios nustatytos šiame lange. Taip pat, galima šiuos nustatymus sureguliuoti ir tvarkant juos taip kaip aprašyta šiame skyriuje.

 

7.Bibliotekos erdvės direktorijos nurodymas, kurioje laikomi iBox komponentai ir jį sudarančios dalys. iBox įterpimo (Insert) procedūra "žino", kad jeigu komponentas guli šioje direktorijoje, tai šį komponentą reikia kopijuoti į projekto darbinę erdvę (Workspce). Komponentai, įeinantys į iBox junginio sudėtį ir esantys bibliotekos erdvėje, bet už šios direktorijos ribų, bus pakartotinai naudojami (Reused), bet nekopijuojami. Šie nustatymai išsaugomi Autodesk Inventor programos einamąjam projektui.