Ruošinio užlaidų valdymas

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Komanda priskiria suskaičiuotam ruošiniui papildomas užlaidas.

 

Komanda pasiekiama

Woodwork Design –> Material –> Workpiece Oversize material_oversize32

 

 

Oversize 0

 

 

 

W4I_X_GrainDirection_FIllMaterialChangeStatus Fill Material Oversize

Užpildo medžiaga (Fill Material Oversize). Komanda persijungia į komponento pasirinkimo būseną. Kursoriumi galima nurodyti komponentą, kuris turi jam priskirtą Woodwork for Inventor medžiagą.

 

W4I_X_GrainDirection_CoverMaterialChangeStatus Cover Material  Oversize

Dangos medžiaga (Cover Material Oversize). Komanda persijungia į paviršiaus pasirinkimo būseną. Kursoriumi galima nurodyti komponento paviršių, kuris turi jam priskirtą Woodwork for Inventor dangą

 

W4I_X_GrainDirection_SelectBody

Priklausomai nuo medžiagos pasirinkimo (užpildas ar danga), laukiama komponento nurodymo arba paviršius nurodymo modelyje.

 

 

hmtoggle_plus1Užpildo medžiagos ruošinio užlaidų nustatymas

 

Pasirinktoji detalė yra apgaubiama permatoma žalios spalvos dėže, kuri vaizduoja detalės ruošinį. Užlaidų nurodymo dialogo langas įgija šį pavidalą.

 

 

Fill material Oversize

 

 

W4I_X_WorkpieceOversize_SelectBody

Laukiama, kad būtų pasirinktas užlaidos kūnas. Jeigu užlaida buvo priskirta anksčiau, tai ji atvaizduojama kaip permatoma geltonos spalvos papildoma dėžė prie ruošinio. Jeigu užlaidos dydis yra lygus 0, tuomet tokia dėžė neatvaizduojama. Tokiu atveju pasirenkamas atitinkamas ruošinio dėžės šonas.

 

W4I_X_GrainDirection_SelectBody

Persijungiama į kitos detalės ruošinio pasirinkimą.

 

Oversize value

Nurodomas užlaidos dydis. Jeigu užlaidos nurodymo metu nebuvo pasirinktas nei vienas ruošinio dėžės kraštas arba užlaidos kūnas, tuomet nurodyta vienoda užlaida taikoma visiems kraštams.

 

 

hmtoggle_plus1Dangos medžiagos ruošinio užlaidų nustatymas

 

Pasirinkus danga dengtos detalės paviršių, jo ruošinys yra atvaizduojamas, kaip permatomas žalios spalvos stačiakampis. Užlaidų nurodymo dialogo langas įgija šį pavidalą.

 

 

Cover Oversize

 

 

W4I_X_WorkpieceOversize_SelectBody

Laukiama, kad būtų pasirinktas užlaidos paviršius. Jeigu užlaida buvo priskirta anksčiau, tai ji atvaizduojamas kaip permatomas geltonos spalvos papildomas stačiakampis prie ruošinio. Jeigu užlaidos dydis yra lygus 0, tuomet toks stačiakampis neatvaizduojamas. Tokiu atveju pasirenkama atitinkama ruošinio stačiakampio briauna.

 

W4I_X_GrainDirection_SelectFace

Persijungiama į kitos dangos ruošinio pasirinkimą.

 

Oversize value

Nurodomas užlaidos dydis. Jeigu užlaidos nurodymo metu nebuvo pasirinktas nei vienas ruošinio stačiakampio kraštas arba užlaidos stačiakampis, tada nurodyta vienoda užlaida taikoma visiems kraštams.

 

 

 

Svarbu žinoti! Priskirta medžiaga gali atsinešti iš anksto numatytas ruošinio užlaidas. Apie tai kaip priskriamos šios užlaidos galite plačiau sužinoti skaitydami skyrių apie medžiagų priskyrimo komandą. Šios užlaidos vėliau gali būti redaguojamos aukščiau pateiktu būdu.