Raktažodžiai

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Kaip minėta aukščiau, specifikacijų stuplelių turinys yra užpildomas pagal raktažodžius, kurie išdėstyti šablone. Žemiau pateikiama Woodwork for Inventor raktažodžių sistema.

 

Užrašymo legenda:

 

Pasvirusiu pastorintu kursyvu užrašas - reiškia raktažodžių sekcijos pavadinimą. Šis pavadinimas nėra raktažodžio operandas.

Pasvirusiu kursyvu užrašas - reiškia raktaždžio atiduodamos reikšmės trumpą paaiškinimą arba galimas raktažodžio atiduodamas reikšmes.

 

hmtoggle_plus1Produkto nustatymai - Product Porperties

         

Product

                 Customer

                         Name

                         ContactPerson

                                 FirstName

                                 LastName

                                 Email

                                 Phone

                 SalesManager

                         Name

                         ContactPerson

                                 FirstName

                                 LastName

                                 Email

                                 Phone

                 Designer

                         FirstName

                         LastName

                         Email

                         Phone

                 Constructor

                         FirstName

                         LastName

                         Email

                         Phone

                 DesignStatus

                         Start

                         StartDate

                         Finish

                         FinishDate

                         End

                         EndDate

                         RejectReason

                 ManufacturingStatus

                         Start

                         StartDate

                         Finish

                         FinishDate

                         End

                         EndDate

                         RejectReason

                 SalesOrderCode

                 SalesOrderName

                 ManufacturingOrderCode

                 ManufacturingOrderName

                 ManufacturingOrderDate

                 Shipdate

                 IsPaidUp

 

 

hmtoggle_plus1Junginio nustatymai - Assembly type Item Properties

         

                              Item

                 Code - Assembly Component iProperty "Part Number" value. For Purchased components this value can be replaced with another one   by Material Replace procedure.

                 Name - Assembly Component iProperty "Description" value. For Purchased components this value can be replaced with another one by Material Replace procedure.

                 Original

                         Code - Assembly Component iProperty "Part Number" value

                         Name - Assembly Component iProperty "Description" value

                 Number - Order number in current assembly

                 BOMType - Possible values:

                         Normal

                         Purchased

                         Inseparable

                         Phantom

                         Reference

                 Quantity - Amount of occurences in a product

                 Type - Possible values:

                         Assembly

                         Welded Assembly

                 CategoryName - return value:

                         Assembly

                 CustomiProperty

                         <Custom iProperty Name> - Gets specified component iProperty.

                 Access to Product Properties

                         ManufacturingOrderCode - Manufacturing Order Code specified in Product Properties.

                         ManufacturingOrderName - Manufacturing Order Name specified in Product Properties.

                         SalesOrderCode - Sales Order Code specified in Product Properties.

                         SalesOrderName - Sales Order Name specified in Product Properties.

                 Access to Parent component properties

                         Parent

                                 <Parent's Item Properties keywords> - Gets required value according keyword combination.

                         Parents(<Symbol of delimiter>).

                                 <Parent's Item Properties keywords> - Gets required values list according keyword combination.

                         TopParent.

                                 <Parent's Item Properties keywords> - Gets required value according keyword combination.

                 Access to File Name and location properties

                         FullFileName - Gets Component Path and Full File name.

                         FileName - Gets Component Full File name.

                         FileExtension - Gets Component file name extension.

                         FileNameWithoutExtension - Gets Component file name without extension.

                         FilePath - Gets Component File location Path.

                         FileDrive - Gets Component File location drive name.

                 Access to Autodesk Inventor BOM view Properties

                         PartsBOMPositionNumber - For Assembly returns Empty value.

                         StructureBOMPositionNumber - Gets the number of Position from Inventor Structured First Level BOM View. If this BOM view is not required returns Empty value.

                         StructureBOMAllLevelPositionNumber - Gets the number of Position from Inventor Structured All Level BOM View. If this BOM view is not required returns Empty value.

                         RawOrder - Gets component order number in assembly.

                 Access to Image properties

                         Image - Outputs Thumbnail image of assembly in original size

                         Image(<square area size in pixels for image output>) - Outputs scaled Thumbnail image of assembly

 

 

hmtoggle_plus1Detalės nustatymai - Part type Item Properties

         

Item

                 Code - Part Component iProperty "Part Number" value. For Purchased components this value can be replaced with another one by Material Replace procedure.

                 Name - Part Component iProperty "Description" value. For Purchased components this value can be replaced with another one by Material Replace procedure.

                 Original.

                         Code - Part Component iProperty "Part Number" value.

                         Name - Part Component iProperty "Description" value.

                 Number - Order number in current assembly

                 BOMType - Possible values:

                         Normal

                         Purchased

                         Inseparable

                         Phantom

                         Reference

                 Quantity - Amount of occurences in an assembly. In case of Part List type BOM returns amount of occurences in all product.

                 Type - Possible values:

                         Part

                         SheetMetal

                         SweepProfile

                 CategoryName - Return value:

                         Part

                 CustomiProperty.

                         <Custom iProperty Name> - Gets specified component iProperty.

                 Access to Product Properties

                         ManufacturingOrderCode - Manufacturing Order Code specified in Product Properties.

                         ManufacturingOrderName - Manufacturing Order Name specified in Product Properties.

                         SalesOrderCode - Sales Order Code specified in Product Properties.

                         SalesOrderName - Sales Order Name specified in Product Properties.

                 Access to Parent component properties

                         Parent.

                                 <Parent's Item Properties keywords> - Gets required value according keyword combination.

                         Parents(<Symbol of delimiter>).

                                 <Parent's Item Properties keywords> - Gets required values list according keyword combination.

                         TopParent.

                                 <Parent's Item Properties keywords> - Gets required value according keyword combination.

                 Access to File Name and location properties

                         FullFileName - Gets Component Path and Full File name.

                         FileName - Gets Component Full File name.

                         FileExtension - Gets Component file name extension.

                         FileNameWithoutExtension - Gets Component file name without extension.

                         FilePath - Gets Component File location Path.

                         FileDrive - Gets Component File location drive name.

                 Access to Autodesk Inventor BOM view Properties

                         PartsBOMPositionNumber - Gets the number of Position from Inventor Parts Only BOM View. If this BOM View is not required returns Empty Value.

                         StructureBOMPositionNumber - Gets the number of Position from Inventor Structured First Level BOM View. If this BOM view is not required returns Empty value.

                         StructureBOMAllLevelPositionNumber - Gets the number of Position from Inventor Structured All Level BOM View. If this BOM view is not required returns Empty value.

                         RowOrder - Gets component order number in assembly.

                 Access to Size properties

                         Length - Length value according W4INV Units setup.

                         Width - Width value according W4INV Units setup.

                         Thickness - Thickness value according W4INV Units setup.

                 Access to CNC manufacturing properties

                         Jobs.

                                 Count - Amount of Jobs for this part.

                                 Name(<Symbol of delimiter>) - Job names list divided by delimiter symbol.

                         Jobs[<Job Order Index>].

                                 Name - Name of specified Job.

                                 Clampings.

                                         Count - Amount of Clampings in the Job.

                                         Corner(<Symbol of delimiter>) - Possible values:

                                                 FrontLeft

                                                 FrontRight

                                                 BackLeft

                                                 BackRight

                                         CornerName(<Symbol of delimiter>) - Outputs all Corner Names of Clampings. This value is depends of language settings of W4INV.

                                         BodyType(<Symbol of delimiter>) - Possible values:

                                                 1 – Workpiece with Oversizes.

                                                 2 – Workpiece without Oversizes.

                                                 3 – Part with all Covers.

                                                 4 – Part without side Covers.

                                                 5 – Part without Top and Bottom Covers.

                                                 6 – Part without any Covers.

                                                 7 – Workpiece with Top and Bottom Covers and Oversizes.

                                                 8 – Workpiece with Top and Bottom Covers and without Oversizes.

                                         CNCBasePoint(<Symbol of delimiter>) - Possible values

                                                 1 – Top Front Left corner point on processed workpiece.

                                                 2 – Top Front Right corner point on processed workpiece.

                                                 3 – Top Back Right corner point on processed workpiece.

                                                 4 – Top Back Left corner point on processed workpiece.

                                                 5 – Bottom Front Left corner point on processed workpiece.

                                                 6 – BottomFront Right corner point on processed workpiece.

                                                 7 – Bottom Back Right corner point on processed workpiece.

                                                 8 – Bottom Back Left corner point on processed workpiece.

                                         Name(<Symbol of delimiter>) - Outputs all Clamping names in this Job.

                                         CNCPrograms(<Symbol of delimiter>) - Outputs all CNC program file names generated for specified Job.

                                         CNCProgramsPath(<Symbol of delimiter>) - Outputs all CNC program file names with full path generated for specified Job.

                                 Clampings[<Number index of Clamping].

                                         Corner - Possible values:

                                                 FrontLeft

                                                 FrontRight

                                                 BackLeft

                                                 BackRight

                                         CornerName - Outputs all Corner Names of Clampings. This value is depends of language settings of W4INV

                                         BodyType - Possible values:

                                                 1 – Workpiece with Oversizes.

                                                 2 – Workpiece without Oversizes.

                                                 3 – Part with all Covers.

                                                 4 – Part without side Covers.

                                                 5 – Part without Top and Bottom Covers.

                                                 6 – Part without any Covers.

                                                 7 – Workpiece with Top and Bottom Covers and Oversizes.

                                                 8 – Workpiece with Top and Bottom Covers and without Oversizes.

                                         CNCBasePoint - Possible values:

                                                 1 – Top Front Left corner point on processed workpiece.

                                                 2 – Top Front Right corner point on processed workpiece.

                                                 3 – Top Back Right corner point on processed workpiece.

                                                 4 – Top Back Left corner point on processed workpiece.

                                                 5 – Bottom Front Left corner point on processed workpiece.

                                                 6 – BottomFront Right corner point on processed workpiece.

                                                 7 – Bottom Back Right corner point on processed workpiece.

                                                 8 – Bottom Back Left corner point on processed workpiece.

                                         Name - Outputs the Clamping name.

                                         CNCPrograms - Outputs CNC program file name generated for this clamping.

                                         CNCProgramsPath - Outputs CNC program file name with full path generated for this specified clamping.

                 Access to Workpieces Properties

                         FillWorkpiece.

                                 Code - Created automatically by conventions defined in W4INV settings.

                                 Name - Created automatically by conventions defined in W4INV settings.

                                 Quantity - Amount of this workpiece in the part.

                                 Type - Possible values:

                                         Single

                                         Composite

                                         Multilayer

                                 CategoryName - Return value:

                                         Workpiece

                         Access to Size Properties

                                 Length - Length value according W4INV Units setup.

                                 Width -        Width value according W4INV Units setup.

                                 Thickness - Thickness value according W4INV Units setup.

                         Access to Oversize Properties

                                 Has Oversize - Possible values:

                                                 True

                                                 False

                                 Oversize.

                                         +X - Oversize value of Fill Workpiece in +X direction.

                                          -X - Oversize value of Fill Workpiece in -X direction.

                                         +Y - Oversize value of Fill Workpiece in +Y direction.

                                          -Y - Oversize value of Fill Workpiece in -Y direction.

                                         +Z - Oversize value of Fill Workpiece in +Z direction.

                                          -Z - Oversize value of Fill Workpiece in -Z direction.

                         Access to Material Properties

                                 Material.

                                                                       Code - Gets replaced material Code.

                                 Name - Gets replaced material Name.

                                         Original.

                                              Code - Gets original material Came.

                                              Name - Gets original material Name.

                                         Quantity - Gets material quantity required for production for this workpiece. Quantity is presented according W4INV Units setup.

                                         CountingType - Possible values:

                                            Volume

                                            Area

                                            Length

                                            Unit

                                          Type - Possible values:

                                            Solid

                                              Board

                                              Laminated Board

                                              Desktop

                                              Rod

                                              Width -        Row material Width value according W4INV Units setup.

                                              Thickness - Row material Thickness value according W4INV Units setup.

                                              AddedProperty.<Added Property Name> - Added Property from material replacement procedure.

                                  Access to Material Image properties

                                            Image - Outputs image of material appearance from replacement procedure in original size

                                            Image(<square area size in pixels for image output>) - Outputs scaled image of material appearance from replacement procedure

Acces to Coloring Property

                                               Color.

                                                 HasGrain - Possible values:

                                                         True

                                                         False

                                                 Code - Gets replaced color Code.

                                                 Name - Gets replaced color Name.

                                                 Original.

                                                         Code - Gets original color Came.

                                                         Name - Gets original color Name.

                                                 AddedProperty.<Added Property Name> - Added Property from material replacement procedure.

                                                 Access to Coloring Image properties

                                                 Image -        Outputs image of color appearance from replacement procedure in original size

                                                 Image(<square area size in pixels for image output>) - Outputs scaled image of color appearance from replacement procedure

                               CoverWorkpiece.

                                 <Side Index: Left, Right, Front, Back, Top, Bottom>.

                                         Code - Created automatically by conventions defined in W4INV settings.

                                         Name - Created automatically by conventions defined in W4INV settings.

                                         Quantity - Amount of this workpiece in the part.

                                         Type - Possible values:

                                                 Single

                                                 Composite

                                                 Multilayer

                                         CategoryName - Return value:

                                                 Workpiece

                                 Access to Size properties

                                         Length - Length value according W4INV Units setup.

                                         Width -        Width value according W4INV Units setup.

                                         Thickness - Thickness value according W4INV Units setup.

                                 Access to Oversize Properties

                                         Has Oversize - Possible values:

                                         True

                                                 False

                                         Oversize.

                                                 +X - Oversize value of Fill Workpiece in +X direction.

                                                 -X - Oversize value of Fill Workpiece in -X direction.

                                                 +Y - Oversize value of Fill Workpiece in +Y direction.

                                                 -Y - Oversize value of Fill Workpiece in -Y direction.

                                                 +Z - Oversize value of Fill Workpiece in +Z direction.

                                                 -Z - Oversize value of Fill Workpiece in -Z direction.

Access to Material Properties

Material.

Code - Gets replaced material Code.

Name - Gets replaced material Name

Original.

Code - Gets original material Came.

Name - Gets original material Name.

Quantity - Gets material quantity required for production for this workpiece. Quantity is presented according W4INV Units setup.

CountingType - Possible values:

Volume

Area

Length

Unit

Type - Possible values:

Solid

Board

Laminated Board

Desktop

Rod

Width -        Row material Width value according W4INV Units setup.

Thickness - Row material Thickness value according W4INV Units setup.

AddedProperty.<Added Property Name> - Added Property from material replacement procedure.

Access to Material Image properties

                                            Image - Outputs image of material appearance from replacement procedure in original size

                                            Image(<square area size in pixels for image output>) - Outputs scaled image of material appearance from replacement procedure

Acces to Coloring Property

                                            Color.

                                                 HasGrain - Possible values:

                                                         True

                                                         False

                                                 Code - Gets replaced color Code.

                                                 Name - Gets replaced color Name.

                                                 Original.

                                                         Code - Gets original color Came.

                                                         Name - Gets original color Name.

                                                 AddedProperty.<Added Property Name> - Added Property from material replacement procedure.

                                         Access to Coloring Image properties

                                                 Image -        Outputs image of color appearance from replacement procedure in original size

                                                 Image(<square area size in pixels for image output>) - Outputs scaled image of color appearance from replacement procedure

 

 

hmtoggle_plus1Medžiagų lentelės nustatymai - Access to Material Table Item Properties

 

Material        

Code - Gets replaced material Code.

Name - Gets replaced material Name.

Original.

                 Code - Gets original material Came.

                 Name - Gets original material Name.

Quantity - Gets material quantity required for production for this workpiece. Quantity is presented according W4INV Units setup.

CountingType - Possible values:

                 Volume

                 Area

                 Length

                 Unit

Type - Possible values:

                 Solid                                          

                 Board

                 Laminated Board

                 Multilayer Board

                 Desktop

                 Rod

                 Veneer

                 Edge Band

                 Paint

Width - Raw material Width value according W4INV Units setup.

Thickness - Raw material Thickness value according W4INV Units setup.

AddedProperty.<Added property Name> - Added Property from material replacement procedure.

Access to Material Image properties

Image - Outputs image of material appearance from replacement procedure in original size

Image(<square area size in pixels for image output>) - Outputs scaled image of material appearance from replacement procedure                

Access to Color Property

Color.

HasGrain - Possible values:

True

False

Code - Gets replaced color Code.

Name - Gets replaced color Name.

Original.

Code - Gets original color Came.

Name - Gets original color Name.

                         AddedProperty.<Added property name> - Added Property from material replacement procedure.

                 Access to Coloring Image properties

                         Image - Outputs image of color appearance from replacement procedure in original size

                         Image(<square area size in pixels for image output>) - Outputs scaled image of color appearance from replacement procedure

 

 

Šią raktažodžių schemą, išreikštą kaip XMind programos žemėlapį, galite parsisiųsti iš čia.

XMind programinę įrangą, kuri gali atvaizduoti šį žemėlapį, parsisiųskite paspaudę nuorodą http://www.xmind.net/download/win/.

Šią raktažodžių schemą išreikštą kaip PDF dokumentą galite parsisiųsti iš čia.