Pakeičiamų reikšmių įvedimas iš MS Excel lentelės

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Woodwork for Inventor įskiepis leidžia spalvų, medžiagų ir perkamų komponentų apibrėžimuose esančias reikšmes keisti į nuosavas reikšmes. Tai atliekama įrašant reikšmes ląstelėse, esančiose prieš kiekvieną pakeitimų dialogo lange pateiktą įrašą. Tačiau toks pervadinimo būdas yra nepatogus ir galima privelti klaidų, jeigu yra dirbama su dideliais medžiagų kiekiais arba norima įvesti medžiagų pavadinimus iš kitos sistemos. Todėl Woodwork for Inventor įskiepis papildomai leidžia pakeičiamas reikšmes įvesti pasirenkant jas iš lentelės, kuri sudaroma nuskaitant MS Excel lentelėje pateiktus duomenis. Kiekviena konfigūracija gali būti susieta su skirtingais MS Excel failais.

 

hmtoggle_plus1MS Excel Lentelės surišimas su pakeitimų konfigūracija

 

Norint turėti keičiančių įrašų duomenis, reikia medžiagų/spalvų pakeitimų konfigūraciją susieti su pasirinkta MS Excel lentele. Tam, visų pirma, reika paleisti įrašo pakeitimo langą. Tai vykdoma bet kurio įrašo lastelėje paspaudus MS Excel failo piktogramą.

 

Start material replacment from Excel dialog

 

Pasileidžia dialogo langas, kuriame galima vykdyti įrašų pakeitimus, pasirenkant norimą keičiantį įrašą iš lentelės. Jeigu konfigūracija neturėjo nustatyto MS Excel šaltinio, tai tokiu atveju šita lentelė yra tuščia.

 

Empty Material replacement data

 

Setup - leidžia susieti medžiagų pakeitimo konfigūraciją su MS Excel lentele.

 

 

Setup Data Source file for replacement

 

 

Data Source Files - panelės naršyklėje medžio pavidalu atvaizduoti visi medžiagų tipai ir matyti, kokioms medžiagoms, koks šaltinis bus naudojamas užpildant pakeičiančių įrašų lenteles. Kiekvienas medžiagos tipas gali turėti savo pakeitimo šaltinį. Kita vertus, galima paskirti vieną ir tą patį šaltinį visiems medžiagų tipams. Tai galima padaryti stovint ant aukštesnės naršyklėje vaizduojamo medžio šakos.

 

Select Data Source File - pasirenkamas MS Excel duomenų failas, kuris bus naudojamas kaip šaltinis pasirinktam įrašui iš Data Source Files naršyklės.

 

Sheet of Data Source - pasirenkama MS Excel failo, kuris nurodytas kaip Data Source File, lentelė. Žemiau pateikta lentelė, kurioje galima susieti stulpelius, esančius MS Excel lentelėje su laukais, kurie yra atvaizduojami pakeičiamų įrašų lentelėje. Pradiniame surišimo etape yra pateikiami trys laukai:

 

Material Image - laukas, kuris leidžia susieti MS Excel failo lentelėje esantį duomenų stulpelį, kuriame gali būti užrašyti failų keliai į paveikslėlius, kurie leidžia geriau iliustruoti keičiamo įrašo turinį. Šie paveikslėliai turi būti padėti toje pačioje direktorijoje kur ir yra failas. Arba paveikslėliams gali būti sukurtas subdirektorija, kuri yra taje pačioje direktorijoje kaip MS Excel šaltinio failas. Šis laukas nebutinai turi būti susietasi.

 

Material Code -  laukas, kuris leidžia susieti MS Excel failo lentelėje esantį duomenų stulpelį, kuriame yra talpinamas medžiagos kodas. Šį lauką būtina susieti.

 

Material Name - laukas, kuris leidžia susieti MS Excel failo lentelėje esantį duomenų stulpelį, kuriame yra talpinamas medžiagos pavadinimas. Šį lauką taip pat būtina susieti.

 

Toliau vartotojas gali kurti savo laukus, kurie palengvina navigaciją arba reikalingi kaip papildomi laukai apie medžiagą. Pvz., medžiagos gamintojo laukas (Producer) arba priešgaisrinį medžiagos atsparumą nusakantis laukas, arba laukas, kuris nurodo požymį, jog medžiaga yra sandėlyje ir t.t. Šiuos papildomus laukus, reikalui esant, galima išvesti į specifikaciją. Tam specifikacijoje galima naudoti atitinkamus raktažodžius. Pvz, norint prie medžiagos išvesti charkateristiką "Producer" pakanka specifikacijoje įdėti raktažodį Material.AddedProperty.Producer. Detaliau apie specifikacijas rasite čia.

 

Spalvų pakeitimo surišimas

 

Spalvų pakeitimo suršimas su konfigūracija vykdomas taip pat kaip medžiagų, tik skiriasi medžiagų tipai, kuriems galima nurodyti spalvų pakeitimus. Spalvų pakeitimo šaltinius galima nurodyti tik šio tipo medžiagoms:

Laminated Board (laminuota plokštė)
Desktop (stalviršis)
Veneer (lukštas)
Edge Band (kantuotė)
Paint (dažai)

 

Svarbu žinoti! Jeigu spalvos (Paint) medžiagos tipui  ir medžiagų pakeitimui pririšama ta pati MS Excel lentelė, tokiu atveju spalvos keitimas automatiškai iššaukia medžiagos keitimą ir atvirkšiai.

 

Perkamų gaminiu pakeitimų surišimas

 

Perkamiemes gaminiams (Hardware) taip pat galima įvesti pakaitinius pavadinimus. Skirtumas nuo medžiagų ir spalvų keitimo yra tas, kad čia kaip kečiančių įrašų šaltinį galima nurodyti tik vieną MS Excel failą ir vieną jo lentelę.

 

 

hmtoggle_plus1Pakeitimo reikšmių įnešimas iš MS Excel šaltinio

 

Norint paleisti įrašo pakeitimo langą reikia kursoriumi bakstelėti MS Excel failo piktogramą, esančią įrašo lastelėje.

 

Start material replacment from Excel dialog

 

Pasileidžia duomenų pakeitimo dialogo langas.

 

Excel replace window

 

1.Rodo, koks MS Excel failas yra naudojamas kaip duomenų šaltinis pakeitimų reikšmėms įrašyti.
2.Rodo, kokiame MS Excel failo lape yra saugomi pakeitimų duomenys.
3.Paieškos (filtro) langas.
4.Pasirinkimo langas.
5.Įrašą iliustruojantis paveikslėlis.
6.Įėjimas į pakeičiamų duomenų šaltinio nustatymą.

 

 

Jeigu pakeitimų konfigūracija yra ką tik sukurta ir dar nebuvo susieta su MS Excel duomenų šaltiniu, tuomet duomenis atvaizduojantys langai yra tušti. Kad būtų galima matyti turinį, reikia "Setup" mygtuko paspaudimu eiti į šaltinio nustatymą (pasirinkimą).

 

Pagal paieškos (filtro) lange įvestą frazę pasirinkimo lange pasirodantys įrašai yra atrenkami ir surūšiuojami. Galima įvesti kelis kriterijus vienoje frazėje, pvz.: frazė Oak Bolderaja bus traktuojama, kad ieškomis visi įrašai bet kuriame lauke, turintys Oak ir turintys Bolderaja eilutės fragmentus. Tarpo ženklas suprantamas kaip skirtukas tarp frazių. Jeigu paieškos frazė turi tarpo ženklą viduje, tuomet tokią frazę reikia užduoti kabutėse, pvz.: "Milky Oak". Tokiu būdu susiaurinamas įrašų paieškos laukas.

 

Įrašo parinkimas pakeičiamoms reikšmėms yra vykdomas dvigubu pelės dešiniojo klavišo paspaudimu, prieš tai užvedus kursorių ant pasirinktos eilutės.

 

 

hmtoggle_plus1Reikalavimai MS Excel duomenų failui

 

Duomenys MS Excel faile turi prasidėti nuo A1 langelio. Faile stulpelių kiekis neribojamas.

 

Jeigu viename iš failo stulpelių yra pateikti paveikslėlių pavadinimai, iliustruojantys eilutės įrašą, ir šis stulpelis yra susietas su paveikslėlių (.. image) stulpeliu, tuomet pakeitimų lange pasirenkant pakeičiamą įrašą, šis paveikslėlis bus atvaizduojamas įrašą iliustruojančiame paveikslėlyje. Paveikslėliai turi būti išdėstyti tame pačiame kataloge, kuriame yra ir MS Excel failas, arba gilesniuose kataloguose. Jeigu paveikslėliai yra gilesniame kataloge, tuomet paveikslėlio vardas turi turėti to katalogo vardą. Pavyzdžiui:

 

Name (EN)

Code

Producer

Type

PictureName

Wenge

854

Bolderaja

LMFC

Bolderaja\854.jpg

 

Bolderaja\854.jpg reiškia, kad žvelgiant nuo MS Excel failo padėties, paveikslėlis yra žemesniame Bolderaja kataloge.