"Nesting" programos paleidimas ir valdymas

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Komanda skirta paleisti "Nesting" programą. Ji veikia tik junginio aplinkoje. Detalės, kurios patenka į "Nester" programos aplinką, turi turėti technologijas, kurios sudarytas "Nesting Router" tipo įrenginiams.
 
Komanda pasiekiama 

 

Woodwork Design -> Technology -> Nesting Nesting Command

 

Komada atidaro "Nester" programos valdymo langą, kurioje yra įvykdytas preliminarus detalių egzempliorių (Part Occurrence) išdėstymas žaliavinės medžiagos lapuose. Pradiniai lapų dydžiai kiekvienai medžiagai imami iš medžiagos aprašo medžiagų duomenų bazėje.

 

 

Nester window

 

hmtoggle_plus11. "Nester" programos įrankių juosta

 

Įrankių juostoje yra pasiekiamos šios komandos:

 

Open

Atidaro anksčiau išsaugotą detalių supjovimo schemą.

 

Save

Leidžia išsaugoti sudarytą supjovimo schemą.

 

Add new Sheet

Leidžia į atverstą kortelę įterpti papildomą žaliavinės medžiagos lapą.

 

Fit

Iš naujo perleidžia detalių išdėstymą lapuose.

 

Settings

Nesting settings

 

Part rotation increment - nustato pasukimo kampo prieaugį. Tai atliekama buksyravimo metodu vykdant interaktyvų detalės pasukimą.
View Sheet columns - nurodo kiek maksimaliai eilutėje taplinama žaliavinės medžiagos lapų.
Parts placing corner - pasirenkamas lapo kampas, nuo kurio automatiškai dėstomos detalės.

 

Material Replcament Configuration

Čia galima pasirinkti medžiagų pakeitimų konfigūraciją. Tokiu atveju, medžiagų kortelėje matysite tuos pavadinimus, kurie yra vartojami galutinėje specifikacijoje.

 

 

hmtoggle_plus12. Vaizduojamosios medžiagos lapuose patalpintų detalių naršyklė

 

Naršyklėje pateiktas lapuose išdėstytų detalių sąrašas. Jis pateikiamas tik vienai aktyviai medžiagai arba, kitaip tariant, tik tai kortelei (TAB), kuri yra aktyvi šeinamuoju momentu. Detalės įrašas yra papildomai išskleidžiamas ir žemiaus esančiame sąraše yra išvardinti detalės egzemplioriai (Occurences). Naršyklėje kursoriumi renkatis egzemplioriaus įrašą, tuo pačiu vyksta ir egzemplioriaus išrinkimas grafiniame ekrane, kuriame matyti visas detalių išdėstymas lapuose. Galimas ir atvirkščias detalės parinkimas. Tokiu atveju grafiniame ekrane kursoriumi parenkama detalė ir per kontekstinį dešiniojo pelės klavišo meniu galima naršylėje surasti detalę su Find in Browser funkcija.

 

 

hmtoggle_plus13. Detalės egzemplioriaus savybės (Part properties)

 

Detalės egzemplioriaus savybių langas rodo išrinktojo detalės egzemplioriaus pagrindines charakteristikas.

 

Nesting occerence properties

 

Vartotojas šiame lange gali keisti X ir Y koordinates bei detalės pasukimo kampą (Angle). Interaktyvus detalės buksyravimas grafiniame lange taup pat savybių lange keičia dydžius.

 

 

hmtoggle_plus14. Vienos žaliavinės medžiagos lapų kortelė

 

Visos detalės, kurios rastos gaminyje, yra suskirstomos pagal žaliavą. Kiekvienai žaliavai sudaroma atskira koretelė (TAB), kurioje yra atvaizduojami žaliavos lapai su jose patalpintomis detalėmis.

 

Manipuliacijos su detalės egzemplioriumi

 

Paprastumo dėlei toliau detalės egzempliorių vadinsime detale.

 

Detalę galima pasirinkti kursoriumi ir ji tuomet tampa aktyvi.

 

Detalės tempimas

Parinktą detalę kursoriumi galima buksyruoti į naują padėtį lape. Detalė jaučia kaimynines detales ir neleidžia buksyruojamai detalei "užlipti" ant kitos detalės. Tačiau pasitaiko situacijų, kuomet reikia detalę buksyruoti per kitų detalių "viršų". Tokiu atveju buksyravimas atliekamas laikant nuspaudus klavišą "Shift". Detalių kontūrai, kurie kerta vienas kitą arba išlenda už lapo krašto, yra vaizduojami raudona spalva.

 

Detalės pasukimas

Pasirinktai detalei atsiranda papildoma rankenėlė, už kurios galima detalę pasukti. Detalė sukasi diskretišku kampu, kurio prieaugis yra nurodytas programos nustatymuose. Norint detalę pasukti per kitpos detalė "viršų", taip par reikia laukyti nuspaustą "Shift" klavišą.

 

Papildomos manupuliacijos yra pasiekiamos per dešinio pelės klavišo kontekstinį meniu.

 

 

Contexr menu of nesting part

 

 

Cut

Iškerta pasirinktą detalės egzempliorių į duomenų buferį. Vėliau iš šio buferio galima atlikti egzemplioriaus įklijavimą naujoje vietoje arba naujame lape.

 

Copy

Kopijuoja pasirinktą detalės egzempliorių į duomenų buferį. Vėliau iš šio buferio galima atliktiegzemplioriaus įklijavimą naujoje vietoje arba naujame lape.

 

Delete Occurence

Trina detalės egzempliorių iš lapo.

 

Refit Sheet

Perdėlioti einamojo lapo detales automatiškai.

 

Flip Over X axis

Apverčia detalę aplink X ašį. Dėmesio. Apverstoje būsenoje kiaurymės, kurios buvo išgręžtos detalėje, atsidurs apačioje ir nepateks į CNC programą. Todėl darydami detalės apvertimą apsvarstykite visas šio veiksmo pasekmes.

 

Flip Over Y axis

Apverčia detalę aplink Y ašį. Dėmesio. Apverstoje būsenoje kiaurymės, kurios buvo išgręžtos detalėje, atsidurs apačioje ir nepateks į CNC programą. Todėl darydami detalės apvertimą apsvarstykite visas šio veiksmo pasekmes.

 

Find in browser

Randa detalę šoninėje naršyklėje.

 

Open in Inventor

Atverčia detalę Autodesk Inventor programoje.

 

Zoom Occurence

Išdidina per visą ekraną pasirinktą detalės egzempliorių.

 

Zoom Sheet

Išdidina per visą ekraną einamąjį žaliavinės medžiagos lapą.

 

Zoom All

Išdidina per visą ekraną visus žaliavinės medžiagos lapus.

 

 

Manipuliacijos su žaliavinės medžiagos lapu

 

Jeigu pelės kursorius ya ant tuščios vietos žaliavinės medžiagos lape, tuomet dešniu pelės klavišu iškviečiamas kontekstinis meniu, skirtas manipuliacijoms su lapu.

 

 

Sheet Context meniu  of nester

 

 

Crop Sheet

Pagal einamą detalių išdėstymą apkapoja duotojo lapo kraštus.

 

Delete Sheet

Ištrina visą lapą. Visos detalės iš lapo perkeliamos į netilpusių į lapą detalių buferį.

 

Sheet properties

Iškviečiamas lapo matmenų dialogas. Jame galima keisti lapo matmenų ir atsitraukimo nuo krašto reikšmes.

 
Sheet properties

 

Refit Sheet

Perdėlioja einamojo lapo detales automatiškai.

 

Zoom Sheet

Išdidina per visą ekraną einamąjį žaliavinės medžiagos lapą.

 

Zoom All

Išdidina per visą ekraną visus žaliavinės medžiagos lapus.

 

 

hmtoggle_plus15. Netilpusių arba laikinai išimitų iš lapo supjovimo detalių buferis

 

Jeigu dėl kokios nors priežasties visų detalių egzempliorių nepavyko sutalpinti arba buvo nutrintas visas lapas, arba norima detalę pasidėti kol bus sukurtas naujas lapas, tuomet tam yra numatytas nepatalpintų lape detalių egzempliorių buferis. Į šį buferi galima nutempti bet kurį detalės egzempliorių, laikant nuspaustą "Shift" klavišą. Be to, detalę galima grąžinti į lapą iš buferio ją buksyruojant atgal.