Medžiagų priskyrimo komanda

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Ši komanda Autodesk Inventor detalei arba detalių rinkiniui priskiria Woodwork for Inventor medžiagą (Material).

 

Komanda pasiekiama 

Woodwork Design –> Material –> Assign 32x32 Assign Material

 

 

Dangos medžiagos priskyrimo dialogo langas

Dangos medžiagos priskyrimo dialogo langas

 

 

 

Užpildo medžiagos priskyrimo dialogo langas

Užpildo medžiagos priskyrimo dialogo langas

 

 

 

hmtoggle_plus11. Įrankių juosta

 

Juostos turinys skiriasi priklausomai nuo to, su kokia medžiaga duotuoju momentu yra dirbama: užpildo ar dangos.

 

filter16x16

Filtravimo komanda leidžia vartotojui surinkti visus elementus, kurie atitinka einamąjį paletės medžiagos įraša.

Priklausomai nuo einamojo medžiagos tipo yra:

užpildo medžiagai išrenkamos detalės turinčios einamojo įrašo medžiagą.
dangų medžiagai išrenkami paviršiai, turintys priskirtą einamojo įrašo dangos medžiagą.

 

light16

Galioja tik dangos tipo medžiagoms. Ši funkcija pašviečia visus danga padengtus paviršius ir strėlytės ženkliuku parodo dangos poziciją. Pažvietimo spalva priklauso nuo dangos storio. Tokiu būdu lengva identifikuoti, kokio storio danga yra padengtas vienas ar kitas detalės paviršius. Woodwork for Inventor nustatymuose yra pateiktas ryšys tarp dangos storio ir spalvos, kuria danga yra pašviečiama. Taip pat, pašvietimo metu yra rodomi dangos pozicijos ženkliukai. Kursoriumi bakstelėjus ženkliuką, galima individualiai duotam paviršiui pakeisti dangos poziciją.

 

W4I_X_MaterialAssignment_Inquiry

Medžiagos apklausos komanda leidžia nuskaityti modelyje nurodyto elemento medžiagą. Priklausomai nuo to, kurioje grupėje esama (užpildo medžiagų ar dangų medžiagų), yra atitinkamai nuskaitoma užpildo arba dangos medžiaga. Užpildo medžiagos komanda yra komponento pasirinkimo būsenoje, o dangos medžiagos - paviršių pasirinkimo būsenoje. Vaikštant kursoriumi ant modelio, apšviečiami pasirinkimui tinkami elementai. T.y., tie elemetai, kurie  turi priskirtą Woodwork for Inventor medžiagą. Atlikus nuskaitymą atsidaro nuskaitytos medžiagos tipas, kuris tampa einamuoju įrašu.

 

Material Replacement 16x16

Tai vienas iš būdų keisti vieną medžiagą kita.

 

 

Material replacement dialog

 

 

Komanda surenka iš baldo modelio visas medžiagas, kurios buvo panaudotos projektuojant baldą ir pateikia jį atidarytame lange. Kursoriumi atsistojus ant medžiagos įrašo visi komponentai arba paviršiai (priklausomai nuo medžiagos tipo) yra sudedami į rinkinį. Pakeitus einamąjį medžiagos įrašą medžiagos priskyrimo lange, galimą visam susidariusiam rinkiniui įvykdyti medžiagos pakeitimą į einamojo įrašo medžiagą. Šią komandą yra patogu naudoti ir tuo atveju, jeigu baldo modelis turi medžiagas, kurių nėra einamojoje Woodwork for Inventor medžiagų duomenų bazėje. Tokiu atveju yra rodomi įrašai neegzistuojančioms medžiagoms. Taip pat galima išrinkti visus elementus su negzistuojančia medžiaga ir jiems įvykdyti pakeitimą viena iš analogiškų medžiagų, kuri jau yra einamojoje medžiagų duomenų bazėje.

 

Tangent surface selection on / Tangent selectio off off

Galioja tik dangos tipo medžiagoms. Paviršių išrinkimo būdo jungiklis. Įjungus šią opciją, pasirinktam paviršiui į rinkinį papildomai įtaukiami tangentiškai besiliečiantys kaimyniniai paviršiai.

 

W4I_X_MaterialAssignment_CoverPositionOnTop on top / W4I_X_MaterialAssignment_CoverPositionSinksink

Galioja tik dangos tipo medžiagoms. Nustato sąlygas kaip dangos medžiagos ruošinys bus apskaitomas skaičiuojant detalės gabaritus. Kitiap tariant, nustato kaip danga pozicionuojama CAD modelio atžvilgiu.

Pasirinkus "On top", laikoma, kad danga skaičiuojama į CAD modelio išorę - virtualiai "priklijuojama" ant viršaus.
Pasirinkus "Sink" , laikoma, kad danga skaičiuojama į CAD modelio vidų - virtualiai "paskandinama".

 

W4I_X_MaterialAssignment_CoverPositionOverwrite overwrite / W4I_X_MaterialAssignment_CoverPositionRetain leave

Galioja tik dangos tipo medžiagoms. Nustato opciją, kuri reguliuoja kaip priskiriama dangos medžiaga paviršiui, kuris jau turėjo anksčiau priskirtą dangos medžiagą.

Pasirinkus "Overwrite" - perrašo dangos poziciją į tokią poziciją, kuri nustatyta medžiagos priskyrimo dialoge. (žiūr. aprašymą aukščiau).
Pasirinkus "Leave" - palieka anksčiau nustatytą dangos poziciją, neatsižvelgiant į pozicijos nustatymus.

 

Užlaidų valdymas

Kiekviena medžiaga gali atsinešti iš anksto nustatytas ruošinio užlaidas. Šios užlaidos yra nustatomos medžiagos kūrimo arba redagavimo metu. Kaip šios užlaidos yra nustatomos skaitykite skyriuje apie medžiagų kūrimą. Vartotojas turi visą rinkinį opcijų, kaip elgtis su šiomis iš anksto nustatytomis užlaidomis:

 

Overwrite all existing oversizes - medžiagos užlaidos besąlygiškai priskiriamos ruošiniui.

Set only for 0 oversizes - medžiagos užlaidos priskiriamos tik toms ruošinio pusėms, kurios neturėjo priskirtos užlaidos.

Do not apply oversizes- medžiagos užlaidos nėra priskiriamos ruošiniui, paliekant anksčiau priskirtas užlaidas.

Clear all oversizes - visos ruošinio užlaidos medžiagos priskyrimo metu yra pašalinamos.

 

 

hmtoggle_plus12. Medžiagos tipo selektorius

 

Visos Woodwork for Inventor medžiagos duomenų bazėje yra suskirstytos pagal medžiagos tipą. Medžiagos tipo parinkėjas leidžia persijungti ir matyti tik konkretaus tipo medžiagas. Yra galimi šie pasirinkimai:

 

Užpildo medžiagoms:

 

W4I_X_MaterialAssignment_Solid - medžiagos masyvas (Solid)

W4I_X_MaterialAssignment_Board - plokštė (Board)

W4I_X_MaterialAssignment_LaminatedBoard - laminuota plokštė (Laminated Board)

W4I_X_MaterialAssignment_MultilayerBoard - daugiasluoksnė plokštė (Multilayer Board)

W4I_X_MaterialAssignment_Rod - strypas, profilis (Rod)

W4I_X_MaterialAssignment_Desktop - stalviršis (Desktop)

 

Dangų medžiagoms:

 

W4I_X_MaterialAssignment_Veneer old - lukštas, plėvelė (Veneer)

W4I_X_MaterialAssignment_EdgeBand - kantavimo juosta (Edge Band)

W4I_X_MaterialAssignment_Paint- dažai (Paint)

 

 

hmtoggle_plus13. Einamasios paletės įrašas

 

Einamasios paletės įrašas. Čia atvaizduojama medžiagos spalva ir medžiagos pagrindinės charakteristikos.

Mat.Code - medžiagos kodas
Mat. Name - medžiagos pavadinimas

 

Su spalvomis susietomis medžiagoms papildomai pateikiami dar du laukai:

Color Code - spalvos kodas
Color Name - spalvos pavadinimas

 

Su spalva susiejimą turinčios medžiagos yra šios:

Laminated Board - laminuota plokštė
Desktop - stalviršis
Veneer - lukštas
Edge Band - kantavimo juosta
Paint - dažai

 

Dangos tipo medžiagai yra rodomas papildomas pasirinkimo langelis, kuris leidžia pasirinkti vieną iš dangos storių. Šie storiai yra užrašomi kuriant dangos medžiagos įrašą Woodwork for Inventor medžiagų duomenų bazėje.

 

Paspaudus mygtuką "Apply", einamoji medžiaga yra priskiriama pasirinktiems Autodesk Inventor elementams.

 

 

hmtoggle_plus14. Medžiagų firltravimas pagal užduotą frazę.

 

Pagal šią frazę filtruojami visi medžiagos įrašai atvaizduoti lange žemiau.

 

 

hmtoggle_plus15. Einamosios medžiagų paletės turinys.

 

Atvaizduojamas nurodyto medžiagos tipo paletės turinys.

 

Paletė pateikta piktogramų pavidalu

Paletė pateikta piktogramų pavidalu

Paletė pateikta įrašų pavidalu

Paletė pateikta įrašų pavidalu


 

 

Kiekviename paletės įrašų rinkinio pirmoje vietoje yra specialus paletės įrašas - tuščia medžiaga. Šis įrašas pažymėtas trintuko ženklu W4I_X_MaterialAssignment_Delete. Jeigu einamoji medžiaga yra tuščia medžiaga, tai medžiagos priskyrimo operacija reiškia medžiagos pašalinimą nuo pasirinktojo elemento.

 

Paletės įrašų atvaizdavimas keičiamas paletės įrašų atvaizdavimo jungikliu W4I_X_MaterialAssignment_IconPalleteView. Jei paletės įrašai yra atvaizduojami sąrašo pavidalu, tuomet juos galima rūšiuoti pagal pasirinktą kriterijų. Tam užtenka kursoriumi pažymėti pasirinktą stulpelio antraštę. Jeigu yra laikomas nuspaustas "Shift" klavišas, tuomet vienu metu galima surūšiuoti įrašus pagal kelis kriterijus, pasirenkant kelis stulpelius iš eilės.

 

 

hmtoggle_plus16. Paletės selektorius

 

Paletės parinkiklis. Juo galima pasirinkti kitą vartotojo sudarytą paletę, jeigu tokia buvo sukurta. Pagal nutylėjimą, po Woodwork for Inventor instaliacijos, visada yra aktyvi paletė Woodwork Palette. Vartotojas gali kurti savo paletes ir jas pagal poreikį naudoti darbe, taip susiaurindamas paieškos lauką medžiagų duomenų bazėje. Gale selektoriaus yra jungiklis W4I_X_MaterialAssignment_IconPalleteView, kuris leidžia pakeisti įrašų atvaizdavimo būdą iš atvaizdavimo įrašais į atvaizdavimą piktogramomis.

 

 

hmtoggle_plus17. Elementų rinkinių sudarymas medžiagų priskyrimo komandoje

 

Atliekant medžiagų priskyrimą, reikia nepamiršti keletos svarbių dalykų, kuriais vadovaujantis dirba Woodwork for Inventor medžiagų priskyrimo kamanda. Ji gali būti vienoje iš dviejų būsenų:

 

1.Užpildo medžiagos priskyrimas.
2.Dangos medžiagos priskyrimas.

 

Užpildo medžiagai visada yra nurodoma Autodesk Inventor detalė, kuri yra normalaus (Normal) dokumento tipo. Tuo tarpu visi kiti tipai (Phantom, Reference ir kt.) yra ignoruojami. Jeigu medžiagų priskyrimas vykdomas detalės projektavimo aplinkoje, tada priskiriant užpildo medžiagą jokio pasirinkimo nereikia daryti. Užtenka nuspausti klavišą "Apply". Dangos tipo medžiagai kaip ir junginyje reikia nurodyti atskirus detalės paviršius tam, kad prijungti medžiagą. Dirbant junginio aplinkoje visada reikia sudaryti elementų, kuriems bus priskiriama medžiaga, rinkinius (Selection set).

 

Rinkiniai užpildo medžiagoms gali būti sudaromi keliais būdais:

1.Nurodant kursoriumi ekrane.
2.Nurodant kursoriumi šoninėje naršyklėje.
3.Surenkant rinkinį pagal nurodytą filtrą.
4.Prašant priskirti medžiagą tuščiam rinkiniui. Šiuo atveju Woodwork for Inventor automatiškai surenka visas Autodesk Inventor detales, kurios atitinka šiuos kriterijus:
a.Detalė dar neturi priskirtos Woodwork for Inventor medžiagos.
b.Iš bibliotekos erdvės paimtas komponetas nėra įterptas į junginį.
c.Komponentas turi normalųjį (Normal) specifikavimo tipą.

5. Komponento išmetimas iš rinkinio vykdomas jį nurodant kursoriumi su nuspaustu "Ctrl" klavišą.

 

Priskiriant dangą, visada turi būti nurodytas detalės paviršius, kuriam bus priskiriama medžiaga. Rinkiniai sudaromi šiais būdais:

1.Nurodant kursoriumi paviršių ekrane. Reikia turėti omeny, kad kanto dangos priskyrimas gali būti vykdomas tik plokštės tipo detalių kraštams.
2.Surenkant rinkinį pagal nurodytą filtrą.
3.Paviršiaus išmetimas iš rinkinio vykdomas jį nurodant kursoriumi su nuspaustu "Ctrl" klavišu.

 

Svarbu žinoti! Woodwork for Inventor dangos medžiagos neįmanoma priskirti toms detalėms, kurios neturi priskirtos užpildo medžiagos.