Medžiagų pakeitimai

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Kaip buvo minėta skyriuje - Darbas su medžiagų tipais ir spalvų vardais, Woodwork for Inventor įskiepis leidžia dirbti su apibendrintais vardais. Galutinėje informacijos paruošimo stadijoje konstruktorius turi galimybę apibendrintus spalvas ir medžiagas kodus bei keisti jų pavadinimus konkrečiais kodais ir vardais. Tokiu būdu generuojamos specifikacijas yra susiejamos su realiomis iš tiekėjų užsakomomis medžiagomis.

 

Spalvos ir medžiagos pakeitimai

 

Pilną medžiagos apibrėžimą sudaro:

 

Spalvos apibrėžimas

Medžiagos spalvos kodas
Medžiagos spalvos pavadinimas

 

Medžiagos apibrėžimas

Medžiagos kodas
Medžiagos pavadinimas

 

Geometrijos apibrėžimas

Medžiagos geometriniai parametrai, kurie apibūdina medžiagą jos pirkimo metu. Pvz., plokštės storis, kantavimo juostos plotis ir storis, strypo skerspjūvio gabaritai ir t.t.

 

Jeigu sutampa visi trys medžiagą apibrėžiantys parametrai (ta pati spalva, ta pati medžiaga, tie patys medžiagos gabaritai), tuomet laikoma, kad tokia medžiaga yra identiška.

 

Kai kurios Woodwork for Inventor medžiagos neturi spalvų, apie tai plačiau rasite čia. Todėl jų apibrėžimui pakanka nusakyti tik pačią medžiagą ir gemeotriją.

 

Medžiagos, kurios yra susietos su spalva:

Laminuota plokštė (Laminated Board)
Stalviršis (Desktop)
Lukštas (Veneer)
Kantavimo juosta (Edge Band)
Dažai (Paint)

 

Kiekvienas medžiagos tipas turi kitokius ją apibrėžiančius geometrinius parametrus. Pvz., plokštė gali būti 10, 12, 16, 18 mm storio, o kanto juosta gali būti 0.45, 0.6, 1 ar 2 mm storio ir turėti 22, 28mm ir t.t. plotį. Woodwork for inventor vieni geometriniai parametrai gaunami juos nurodant medžiagų priskyrimo metu, o kiti yra išskaičiuojami pagal detalės modelio geometriją.

 

Žemiau esančioje lentelėje pateikti medžiagų tipai ir juos apibrėžiantys geometriniai parametrai.

 

Material Type

Width

Thickness

Solid

 

 

Board

 

Laminated Board

 

Multilayer Board

 

Rod

Desktop

Veneer

 

Edge band

           ○           

Thickness

 

 

With - medžiagos plotis
Thickness - medžiagos storis

 

Rusva spalva Rusva spalva pažymėtos ląstelės rodo parametrus, kurie gaunami pasirenkant parametro dydį medžiagos priskyrimo metu. Tuo tarpu žalsva spalva Zalsva spalva nudažytos ląstelės rodo tuos parametrus, kurie gaunami suskaičiavus modelyje esantį realų kanto plotį ir jį sutapatinus su artimiausio pločio rangu, kuris Woodwork for Inventor medžiagų duomenų bazėje. Kiti paminėti parametrai išskaičiuojami pagal detalės modelį.

 

Woodwork for inventor visas medžiagas surūšiuoja pagal lygius:

1.Vienodą spalvą
2.Vienodą medžiagą
3.Vienodą geometriją

 

Medžiagų rūšiavimo ir spalvos pakeitimo pavyzdys

Medžiagų rūšiavimo ir spalvos pakeitimo pavyzdys

 

 

Toks rūšiavimas yra potogus, nes gali pasitaikyti vienodą spalvą turinčios skirtingos medžiagos. Pvz., laminuota 18mm storio plokštė ir 2mm x 22mm kanto juosta turi tą pačią F01; Facade 01 spalvą. Tokiu atveju visoms minėtoms medžiagoms galima pakeisti spalvą vienu ypu - pavyzdžiui į R4647C; Alder spalvą. Tai reiškia, kad detalės, sudarytos iš laminuotos 18 mm storio plokštės ir dengtos minėtu kantu, galutinėje specifikacijoje bus įvardintos kaip R4647C; Alder spalvą turinčios medžiagos. Tuo atveju, jeigu pavyzdžiui kantui nėra tokios spalvos, tuomet nusileidus vienu laipteliu žemiau į medžiagos apibrėžimo lygį, ten galima nurodyti kitą medžiagą, kuri yra artima R4647C; Alksnis spalvai.

 

Woodwork for Inventor geba įsiminti tokias pakeitimų kombinacijas, kurios yra vadinamos pakeitimų konfigūracijomis. Jas nesudėtinga pritaikyti kitam gaminiui. Tokiu būdu galima kaupti įvairius spalvų pakeitimo derinius kaip pakeitimų konfigūracijas. Pvz., "Šviesus derinys", "Retro stiliaus derinys" ir t.t.

 

 

Perkamų gaminių pakeitimai

 

Perkamuose (Purchased) gaminiuose figūruoja tik kodas ir pavadinimas. Panašiai kaip ir medžiagų atveju čia galima keisti kodą ir pavadinimą. Tokiu būdu, pavyzdžiui, tas pats konfirmato varžtas gaminio modelyje gali būti užsakomas skirtingais kodais pas skirtingus tiekėjus.

 

Detalų aprašymą, kaip veikia pakeitimo Woodwork for Inventor komanda, rasite čia.

 

 

Orginalios reikšmės įrašo duomenų lauko reikšmės pasiekimas specifikacijose

 

Kaip minėta aukščiau, įvykdžius laukų reikšmių pakeitimus, specifikacijose per raktažodžius išvedamos pakeistos laukų reikšmės. Pvz., raktažodyje Item.FillWorkpiece.Material.Color.Code - išveda pakeistą ruošinio spalvą, jeigu tokia yra. Tačiau gali pasitaikyti atvejai, kuomet specifikacijoje reikia parodyti tas laukų reikšmes, kurios buvo gautos Woodwork for Inventor specifikacijų generatoriui (BOM) nuskaitant CAD modelį. Kitaip tariant, reikalingos orginalios laukų reikšmės. Šiuo atveju kiekvienam medžiagą apibūdinančiam įrašymui, kuris turi pakeičiamą reikšmę, yra numatyta galimybė ištraukti orginalią, modelio nuskaitymo metu, gautą reikšmę. Tokiu atveju kievienam tokiam pakeistam laukui galima naudoti raktažodyje esantį Original priešdėlį.

 

Pvz., mums reikia sužinoti, koks yra medžiagos spalvos orginalus kodas. Tam reikia lentelės apraše įvesti raktažodį - Material.Original.Color.Code. Arba, sakykim, reikalingas medžiagos pavadinimas - Material.Original.Color.Name

 

Tuo atveju, jeigu nebuvo įvykdytas pakeitimas, orginalus vardas sutampa su pakeistuoju vardu.