Medžiagų kūrimas

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Komanda paleidžia medžiagų redaktorių.

 

Komanda pasiekiama 

 

Woodwork Design -> Material Editor Material Editor Icon

 

Material Editor

 

 

Kairėje medžiagų redaktoriaus lango pusėje yra išdėstyta skleidžiamo medžio pavidalo duomenų bazės naršyklė. Dešinėje pusėje aktyvaus įrašo redagavimo langas arba kitaip įrašo konstruktorius.

 

Naršyklės medis turi du lygmenis:

 

1.Medžiagos tipo arba spalvų grupės lygmuo.
2.Medžiagos arba spalvos įrašo lygmuo.

 

hmtoggle_plus1Medžiagos tipo arba spalvų parinkimo lygmuo

 

Visos Woodwork for Inventor medžiagos yra suskirstytos į šiuos tipus:

 

Užpildo medžiagos:
masyvai (Solid)
plokštės (Board)
laminuotos plokštės (Laminated Board)
daugiasluoksnės plokštės (Multilayer Board)
stalviršiai (Desktop)
strypai/profiliai (Rod)

 

Dangos medžiagos:
lukštai (Veneer)
kantai (Edge Band)
dažai (Paint)

 

 

Paskutinėje lygmenų eilutėje yra pateikta galimų padengimo spalvų grupė (Cover appearances), kurioje registruojamos visos spalvos, kurios gali būti susietos su medžiagos padengimu.

 

Spalvas turi šios medžiagos:

1.Laminuotos plokštės
2.Daugiasluoksnės plokštės
3.Stalviršiai
4.Lukštai
5.Kantai
6.Dažai

 

Apie tai daugiau galite pasiskaistyti čia.

 

 

hmtoggle_plus1Medžiagos arba spalvos įrašas

 

Antrajame medžio struktūros lygmenyje yra pateikti įrašai, priklausantys išskleistąjai grupei. Atsistojus ant šio įrašo dešinėje lango pusėje matyti to įrašo konstruktorius. Jo forma priklauso nuo to, kokio tipo įrašas yra sudaromas arba redaguojamas.

 

Kiekvienas įrašas turi kontekstinį meniu, kuriuo valdomi įrašai. Jis yra pasiekiamas paspaudus dešinįjį pelės klavišą.

 

Material editor Item context menu

 

1.Medžio struktūros pilnas išskleidimas
2.Medžio struktūros pilnas sutraukimas
3.Naujo įrašo sukūrimas
4.Įrašo kopijavimas
5.Įrašo trynimas

 

 

hmtoggle_plus1Užpildo medžiagos nustatymų pagal nutylėjimą redagavimas

 

Default material settings dialog

 

 

Kiekvienas medžiagos tipas turi nustatymų redaktorių, kuriame galima redaguoti parametrus, kurie yra automatiškai taikomi tuomet, kuometkuriamas naujas duotosios medžiagos įrašas. Po medžiagos sukūrimo vartotojas gali redaguoti priskirtus nustatymus individualiai kiekvianai medžiagai.

 

Reguliuojami šie nustatymai:

 

1.Nustatomas žaliavinės medžiagos lapo dydis.
2.Parenkamas CNC įrenginys/iai. Kokiu eiliškumu CAM sprendiklis (Solver) kurs CNC technologijas priklauso nuo to, kuris įrenginys nurodomas pirmu, o kuris sekančiu.
3.Medžiagos užlaidų rangavimas pagal detalės dydį.

 

 

hmtoggle_plus1Užpildo medžiagų konstruktorius

 

Fill Material constructor

 

Code

Woodwork for Inventor duomenų bazėje esančios medžiagos kodas.

 

Name

Woodwork for Inventor duomenų bazėje esančios medžiagos pavadinimas.

 

Autodesk Asset Library

Autodesk Inventor tipo medžiagų duomenų bazės parinkiklis.

 

Asset Name

Autodesk Inventor tipo medžiagų duomenų bazės įrašo pasirinkimo parinkiklis.

 

Has grain

Tekstūros požymis, kuris yra svarbus optimalaus supjovimo opercijoje apibrėžiant medžiagą

 

Asset preview

Medžiagos atvaizdas.

 

Raw MaterialSizes

Žaliavinės medžiagos lapo dydis. Čia taip pat nurodomi lapo paraščių dydžiai, kurie paliekami detalių pjovimo iš vieno lapo metu. Paskutiniame stulpelyje (Routers) galima nurodyti CNC mašiną, kuriai pagal nutylėjimą yra automatiškai kuriamos CNC technologijos. Galima nurodyti kelias CNC mašinas turin omenyje, kad viena CNC mašina gali neatlikti visos reikiamos apdirbimo technologijos. Pvz., po Nesting Router tipo mašinos gali tekti dar papildomai daryti šoninius gręžimus CNC processing center tipo mašinoje. Apdorojimas vykdomas ta eile, kuria yra suregistruotos CNC mašinos.

 

Material Oversizes

Užlaidų rangavimo pagal detalės dydį lentelė. Čia galima įvesti kelis ruošinio dydžio rangus. Priklausomai nuo to, į kokio dydžių rangą patenka su jau priskirta medžiaga ruošinys, tai tokie užlaidų dydžiai ir bus taikomi ruošiniui priskiriant medžiagą.

 

Visas Woodwork for Inventor medžiagų atvaizdavimo mechanizmas yra paremtas Autodesk Inventor medžiagų ir spalvų bibliotekomis. Woodwork for Inventor įskiepis yra pateikiamas kartu su savo duomenų baze (W4INV Material Library), kuri yra Autodesk Inventor aprašo (Asset) tipo duomenų bazė. Šalia to, Woodwork for Inventor turi savo duomenų bazę, kurioje yra pateikti įrašai apie Woodwork for Inventor medžiagos charakteristikas. Be to, kiekviena užpildo medžiaga turi kreipinį į Autodesk Inventor aprašo (Asset) medžiagą (Material), o dangos medžiaga turi atitinkamą kreipinį į Autodesk Inventor aprašo (Asset) spalvą (Appearance). Vartotojas gali kurti savo Autodesk Inventor medžiagų/spalvų bibliotekas ir jas naudoti, kuriant įrašus savo Woodwork for Inventor duomenų bazėje.

 

Norėdami panaudoti nuosavą Autodesk Inventor medžiagų bazę, reikia šią bazę užregistruoti savo projekto faile (plačiau apie tai skaitykite čia). Tuomet Woodwork for Inventor medžiagų duomenų bazių parinkiklyje (žiūr. dialogo aprašymą) atsiras vartotojo sukurta ir lengvai pasirenkama bazė, kurios įrašus galima naudoti aprašant medžiagą arba spalvą.

 

 

hmtoggle_plus1Daugiasluoksnės plokštės konstruktorius

 

Multilayer board mat editor

 

Code

Woodwork for Inventor duomenų bazėje esančios medžiagos kodas.

 

Name

Woodwork for Inventor duomenų bazėje esančios medžiagos pavadinimas.

 

Autodesk Asset Library

Autodesk Inventor tipo medžiagų duomenų bazės parinkiklis.

 

Asset Name

Autodesk Inventor tipo medžiagų duomenų bazės įrašo pasirinkimo parinkiklis.

 

Has grain

Tekstūros požymis, kuris yra svarbus optimalaus supjovimo opercijoje apibrėžiant medžiagą.

 

Multilayer Board Content

Plokštės sluoksnių konstruktorius.

 

Asset preview

Medžiagos atvaizdas.

 

Raw Material Sizes

Žaliavinės medžiagos lapo dydis. Čia taip pat nurodomi lapo paraščių dydžiai, kurie paliekami detalių pjovimo iš vieno lapo metu. Paskutiniame stulpelyje (Routers) galima nurodyti CNC mašiną, kuriai pagal nutylėjimą yra automatiškai kuriamos CNC technologijos. Galima nurodyti kelias CNC mašinas turin omenyje, kad viena CNC mašina gali neatlikti visos reikiamos apdirbimo technologijos. Pvz., po Nesting Router tipo mašinos gali tekti dar papildomai daryti šoninius gręžimus CNC processing center tipo mašinoje. Apdorojimas vykdomas ta eile, kuria yra suregistruotos CNC mašinos.

 

Material Oversizes

Užlaidų rangavimo pagal detalės dydį lentelė. Čia galima įvesti kelis ruošinio dydžio rangus. Priklausomai nuo to, į kokio dydžių rangą patenka su jau priskirta medžiaga ruošinys, tai tokie užlaidų dydžiai ir bus taikomi ruošiniui priskiriant medžiagą.

 

 

Daugiasluoksnės plokštės konstruktorius skiriasi nuo įprasto užpildo medžiagos konstruktoriaus, nes ši medžiaga susideda iš kitų medžiagų. Multilayer Board Content lentelėje galima konstruoti daugiasluoksnės plokštės sudėtį.

 

Material Code and Name

Kiekvienas medžiagos įrašas lentelėje turi iškrentantį sąrašą, kuriame pateikiamos duomenų bazėje registruotos medžiagos, kurias galima įtraukti į daugiasluoksnės plokštės sudėtį. Viršuje yra pateiktas filtro langas, į kurį įvedus filtravimo frazę, yra siaurinamas pasirinkimo sąrašas.

 

Pull down menu of multilayer board

 

 

 

Appearance Code and Name

 

Jeigu sluoksnio medžiaga gali turėti spalvą, tai ji gali būti pasirenkama iš iškrentančio sąrašo antro stulpelio.Šiame sąraše yra parodomos visos spalvos, kurios registruotos Woodwork for Inventor duomenų bazėje. Kaip pildomos spalvos galite pažiūrėti čia.

 

Thickness

Kiekvienas sluoksnis turi storį, išskyrus vieną, kuris yra iš užpildo medžiagos ir turi storį lygų 0. Jis vadinamas "plaukiojančio" storio sluoksniu. Tai reiškia, kad šio sluoksnio storis bus apskaičiuotas susumavus visų sluoksnių storius ir šią sumą atėmus iš detalės modelio storio.

 

Užpildo medžiagos storis yra vartotojo nurodomas laisvai. Tuo tarpu dangos tipo sluoksnio storis yra pasirenkamas iš galimų storio variantų.

 

 

Sudarant daugiasluoksnę plokštę yra laikomasi šių taisyklių:

 

Daugiasluoksnę plokštę gali sudaryti tik šio tipo medžiagos:
Plokštės
Laminuotos plokštės (turi spalvą)
Lukštas (turi spalvą)
Dažai (turi spalvą)
Daugiasluoksnė plokštė negali būti sudaryta tik iš dangos tipo medžiagų.
Medžiaga su spalva gali būti įterpta tik viršutiniame ir apatiniame sluoksniuose.
Jeigu viršuje yra įterpta medžiaga su spalva, tai medžiaga su spalva privalo būti įterpta ir apačioje.
Visi sluoksniai turi storį, išskyrus vieną, kuris yra sudarytas iš užpildo medžiagos ir turi storį lygų 0. Jis vadinamas "plaukiojančio" storio sluoksniu. Tai reiškia, kad šio sluoksnio storis bus apskaičiuotas susumavus visų sluoksnių storius ir šią sumą atėmus iš detalės modelio storio.

 

Jeigu šių taisyklių nesilaikoma, Woodwork for Inventor neleis registruoti tokios medžiagos arba tokių medžiagos pakeitimų.

 

Kiekvienas įrašas turi kontekstinį meniu:

 

multilayer context menu

 

1.Sluoksnio prijungimas. Įterpia plokštės (Board) tipo medžiagą , kurią galima vėliau keisti kita, prisilaikant aukščiau aprašytų taisyklių.
2.Sluoksnio įterpimas virš einamosios eilutės. Veikia kaip ir sluoksnio prijungimas.
3.Sluoksnio perstūmimas eilute aukštyn.
4.Sluoksnio perstūmimas eilute žemyn.
5.Sluoksnio pašalinimas.

 

 

hmtoggle_plus1Lukšto ir dažų medžiagos konstruktorius

 

Veneer material constructor

 

Code

Woodwork for Inventor duomenų bazėje esančios medžiagos kodas.

 

Name

Woodwork for Inventor duomenų bazėje esančios medžiagos pavadinimas.

 

Density

Santykinis medžiagos tankis (tūris/kūbinį vienetą). Jis naudojamas specifikacijose apskaičiuojant bendrą medžiagos svorį.

 

Sizes

Galimų dangos storių reikšmės.

 

Material Oversizes

Užlaidų rangavimo pagal detalės dydį lentelė.  Čia galima įvesti kelis ruošinio dydžio rangus. Priklausomai nuo to, į kokio dydžių rangą patenka su jau priskirta medžiaga ruošinys, tai tokie užlaidų dydžiai ir bus taikomi ruošiniui priskiriant medžiagą.

 

Įvedus kelias storių reikšmes, dangų medžiagų priskyrimo dialoge galima pasirinkti norimą reikšmę.

 

 

Cover thickness

 

 

hmtoggle_plus1Kanto medžiagos konstruktorius

 

Edge Band Constructor

 

Code

Woodwork for Inventor duomenų bazėje esančios medžiagos kodas.

 

Name

Woodwork for Inventor duomenų bazėje esančios medžiagos pavadinimas.

 

Density

Santykinis medžiagos tankis (tūris/kūbinį vienetą). Jis naudojamas specifikacijose apskaičiuojant bendrą medžiagos svorį.

 

Sizes

Width - kantavimo juostos galimas plotis, kuris perduodamas į specifikaciją. Pvz., modelyje nustatyta, kad kantavimo juosta yra padengtas 18mm storio detalės kraštas. Tai reiškia, kad į specifikaciją bus perduota informacija, jog kantavimo juostos plotis yra 22mm.
Thickness - kiekvienas kantavimo juostos galimas plotis turi atitinkamus kantavimo juostos storius, kurie nurodomi dešiniajame langelyje.
Oversize - kantavimo juostos simetrinė užlaida.

 

 

hmtoggle_plus1Dažų medžiagos konstruktorius

 

Paint Constructor dialog

 

Code

Woodwork for Inventor duomenų bazėje esančios medžiagos kodas.

 

Name

Woodwork for Inventor duomenų bazėje esančios medžiagos pavadinimas.

 

Density

Santykinis medžiagos tankis (tūris/kūbinįploto vienetą). Jis naudojamas specifikacijose apskaičiuojant bendrą medžiagos svorį.

 

Sizes

Thickness - galimi dažymo sluoksnio storiai.

 

Oversizes

Galimi užlaidų rangai dažams. Užlaida išreiškiama papildomu dažymo plotu. Čia galima įvesti kelis ploto dydžio rangus. Priklausomai nuo to, į kokio dydžių rangą patenka su jau priskirta medžiaga dažomas plotas, tai tokie ploto užlaidų dydžiai ir bus taikomi priskiriant paviršiams dažų medžiagą.

 

 

hmtoggle_plus1Spalvų sudarymo konstruktorius

 

Paint material constructor

 

Code

Woodwork for Inventor duomenų bazėje esančios spalvos kodas.

 

Name

Woodwork for Inventor duomenų bazėje esančios spalvos pavadinimas.

 

Autodesk Asset Library

Autodesk Inventor tipo medžiagų duomenų bazės parinkiklis.

 

Asset Name

Autodesk Inventor tipo medžiagų duomenų bazės įrašo pasirinkimo parinkiklis.

 

Asset preview

Spalvos atvaizdas.

 

Has grain

Tekstūros požymis, kuris yra svarbus įvairiose informacijos apdorojimo apie detalę stadijose.