Medžiagos tekstūros krypties valdymas

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Komanda keičia komponento medžiagos tekstūros kryptį. Tekstūros krypties keitimas tiesiogiai įtakoja medžiagos ruošinio apskaičiavimą. Komanda leidžia keisti užpildo medžiagos kryptį ir dangos medžiago kryptį, jeigu tokia yra uždėta ant detalės. Dangos kryptis gali būti keičiama tik lukšto (Veneer) tipo medžiagai.

 

Komanda pasiekiama

Woodwork Design –> Material –> Grain grain_direction32

 

 

Grain direction

 

 

W4I_X_GrainDirection_FIllMaterialChangeStatus Fill Grain

Užildo medžiaga (Fill Grain). Komanda persijungia į komponento pasirinkimo būseną. Kursoriumi galima nurodyti komponentą, kuris turi jam priskirtą Woodwork for Inventor medžiagą.

 

W4I_X_GrainDirection_CoverMaterialChangeStatus Cover Grain

Dangos medžiaga (Cover Grain). Komanda persijungia į paviršiaus pasirinkimo būseną. Kursoriumi galima nurodyti komponento paviršių, kuris turi jam priskirtą Woodwork for Inventor dangą.

 

W4I_X_GrainDirection_SelectBody

Indikatorius, kuris, priklausomai pasirinktos redagavimui medžiagos tipo, rodo koks duotam momentui rinkimosi prioritetas:

Fill Grain - tekstūros pakeitimas reikalauja detalės (part) išrinkimo
Cover Grain - tekstūros pakeitimas reikalauja (surface) paviršiaus parinkimo

 

Kai tik pasirinkimas įvykdomas šis mygtukas peršoka į kitą būseną, kurios metu galima keisti tekstūros krypties nustatymo būdus. Šios būsenos aprašomos žemiau.

 

 

hmtoggle_plus1Užpildo medžiagos tekstūros krypties nurodymas

 

W4I_X__GrainDirection_ResetGrain Reset grain direction

Tekstūros krypties nustatymas naudojant automatinį tekstūros krypties paieškos algoritmą.

 

W4I_X__GrainDirection_SelectGrainReference Set grain direction

Kito detalės atraminio paviršiaus nurodymas, nuo kurio skaičiuojama tekstūros kryptis ir ruošinio dydis.

 

W4I_X_GrainDirection_AlignByEdge Align to edge

Išlygiuoti pagal nurodytą briauną.

 

W4I_X_GrainDirection_SpecifyAngle Rotate grain by angle

Pasukti tekstūros kryptį nurodytu kampu.

 

Pagal nutylėjimą visada yra įjungtas išlygiavimo pagal briauną režimas.

 

 

hmtoggle_plus1Dangos medžiagos tekstūros krypties nurodymas

 

Pasirinkus detalės paviršių su jam priskirta danga, ant paviršiaus pasirodo tekstūros krypties indikatorius bei atsiranda papildomi pasirinkimo variantai.

 

 

teskturos keitimas dangai

 

 

Synchronize with Fill

Pasirinkto paviršiaus (Face) krypties sinchronizacija su užpildo medžiagos kryptimi. Įjungus šitą komandą, pasirinkto paviršiaus dangos kryptis sinchronizuojama su užpildo medžiagos tesktūros kryptimi. Nuo šito momento tekstūros krypties pasukimas vykdomas pasukant užpildo medžiagos tekstūros kryptį. Tuomet kitokios tekstūros krypties nustatymas šiam paviršiui yra negalimas tol, kol neatšaukiama sinchronizacija.

 

All Faces

Dangos tekstūros sinchronizacija su užpildo medžiagos tekstūra taikoma visiems duotosios detalės paviršiams, turintiems priskirtą dangos medžiagą.

 

W4I_X__GrainDirection_ResetGrain Reset grain direction

Tekstūros krypties nustatymas naudojant automatinį tekstūros krypties paieškos algoritmą.

 

W4I_X__GrainDirection_SelectGrainReference Set grain direction

Kito detalės atraminio paviršiaus nurodymas, nuo kurio skaičiuojama tekstūros kryptis ir ruošinio dydis.

 

W4I_X_GrainDirection_AlignByEdge Align to edge

Išlygiuoti pagal nurodytą briauną.

 

W4I_X_GrainDirection_SpecifyAngle Rotate grain by angle

Pasukti tekstūros kryptį nurodytu kampu.