Kiaurymių lentelės raktažodžiai

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Jeigu vartotojas savo brėžinio šablone neturi nustatyto kiaurymių lentelės šablono, tokiu atveju pagal nutylėjimą į brėžinį yra išvedama nustatyto formato lentelė. Tačiau gamyboje tenka naudoti įvairaus pavidalo kiaurymių lenteles.Woodwork for Inventor programos vartotojas turi galimybę susikurti savo kiaurymių lentelės šabloną ir jį naudoti, kuomet reikia apipavidalinti detalės brėžinį.

 

Kiaurymių lentelės šablonas yra išreiškiamas kaip įprastinė Autodesk Inventor genarlinė (General) tipo lentelė. Ši lentelė turi būti įdėta į Woodwork for Inventor brėžinio šabloną. Joje iš anksto yra patalpinti keli įrašai, pagal kuriuos Woodwork for Inventor supranta, kad tai yra kiaurymių lentelės šablonas.

 

 

Hole Table Initial template

 

 

Šioje lentelėje būtinai turi būti:

 

1.Kiaurymės lentelės kepurė, kurioje įrašytas raktažodis <HOLES-TABLE>. Šalia šio raktažodžio galima įrašyti savo pageidaujamą lentelės pavadinimą. Pvz., Löcher Tisch<HOLES-TABLE>. Brėžinio generavimo metu lentelės kepurėje bus išvestas įrašas - Löcher Tisch.
2.Lentelėje sukuriami pageidaujami kiaurymių lentelės stulpeliai.
3.Pirmoje duomenų eilutėje įrašomi raktažodžiai, pagal kuriuos Woodwork for Inventor surinks reikiamą informaciją apie kiaurymes ir, brėžinio generavimo metu, išves ją į lentelę.

 

Woodwork for Inventor detalės formos interpretatorius analizuoja detalės geometriją ir susirenka duomenis apie visas kiaurymes, esančias detalėje. Tuomet pagal kiaurymių lentelės šablone įrašytus raktažodžius formuoja atitinkamą kiaurymių lentelę brėžinyje. Šis interpretatorius dirba panašiai kai ir anotacijos apie kaiurymę išvedimas. Anotoacijos turiniui sudaryti naudojamas jungtinis raktažodis <HNOTE> (žiūr. skyrių apie Kiaurymių anotacijas).

 

Šiuo metu Woodwork for Inventor palaiko šiuos kiaurymių lentelių raktažodžius:

 

Hole Keywords

Sense

<HNAME>

Hole Index name

<HTYPE>

Hole type

<HSIDE>

Hole side

Hole definition Keywords

<HDIA>

Hole diameter

<HDIATOL>

Hole diameter tolerance

<HDPT>

Hole depth

<HDPTTOL>

Hole depth tolerance

Counter Bore definition Keywords

<CBDIA>

Counterbore diameter

<CBDIATOL>

Counterbore diameter tolerance

<CBDPT>

Counterbore depth

<CBDPTTOL>

Counterbore depth tolerance

Counter Sink definition Keywords

<CSDIA>

Countersink diameter

<CSDIATOL>

Countersink diameter tolerance

<CSANG>

Countersink angle

<CSANGTOL>

Countersink angle tolerance

<CSDPT>

Countersink depth

Generalized Counter form of Hole definition Keywords

<CDIA>

Counter (bore and sink) diameter

<CDPT>

Counter (sink or bore) depth

Positioning and orientation Keywords

<XDIM>

X coordinate

<YDIM>

Y coordinate

<ZDIM>

Z coordinate      

<ATOX>

Angle to x axis

<ATOP>

Angle to plane

Quantity Keywords

 

<QTY>

Quantity

<QTYNOTE>

Hole note quantity

Hole annotation additional fields Keywords

<ADDFIELD1>

The additional field1

<ADDFIELD2>

The additional field2

<ADDFIELD3>

The additional field3

<ADDFIELD4>

The additional field4

<ADDFIELD5>

The additional field5

Consolidated Keywords

<HNOTE>

Hole note

<MHDESC>

Main hole description

<CHDESC>

Counter hole description

 

 

hmtoggle_plus1Kiaurymės padėties išvedimas į lentelę

 

Kiaurymių lentelėje galima išvesti infromaciją apie kiaurymės padėtį detalėje.

 

Kiaurymės koordinačių išvedimui yra naudojami raktažodžiai:

 

<XDIM> - koordinatė X ašimi
<YDIM> - koordinatė Y ašimi
<XDIM> - koordinatė Z ašimi

 

Išvedamos koordinatės priklauso nuo atskaitos taško, kurį nustatome konfigūruodami kiaurymių lentelės išvedimą į brėžinį. Apie tai skaitykite čia.

 

Kiaurymės oreintaciją nusako šie raktažodžiui:

 

<ATOX> - kiaurymės gręžimo vektoriaus kampas su kiaurymių koordinačių sistemos Z ašimi.
<ATOP> - kiaurymės gręžimo vektoriaus projekcijos į kiaurymių koordinačių sistemos XY plokštumą kampas su kiaurymių koordinačių sistemos X ašimi.

 

 

Hole Angles

 

 

 

hmtoggle_plus1Jungtiniai raktažodžiai

 

Visi kiaurymių lentelės raktažodžiai santykinai skirstomi į paprastuosius ir jungtinius. Paprastieji raktažodžiai nuskaito kiaurymės informaciją ir perduota ją į lentelę arba į jungtinį raktažodį. Tuo tarpu, jungtiniai raktažodžiai yra naudojami tais atvejais, kuomet į lentelės stulpelį norima išnešti apjungtą kelių raktažodžių informaciją ir į tą patį stulpelį norima išvesti skirtingo kiaurymių tipo informaciją.

 

 

Hole Table example

 

 

Pvz., į stulpelį norima išvesti apjungtą informaciją apie kiaurymės diametrą, diametro toleranciją, jos gylį "n8.0[+0.1/-0.1]x12.00". Kaip matyti iš pateikto pavyzdžio, čia figūruoja ir diametras, ir gylis, ir tolerancija, bei įterpti specialūs simboliai. Toks raktažodis naudojamas dėl įmonėse taikomų skylės aprašymo skirtingų taisyklių, skylės tipo ir t.t. Tokiems reikalavimams išpildyti naudojami jungtiniai raktažodžiai. Šiuose raktažodžiuose galima komponuoti specialius simbolius, naudoti kelis kitus raktažodžius kaip vieną įrašą. Panaudojus tokį raktažodį lentelėje arba kiaurymės anotacijoje, duomenys iš kelių raktažodžių apjungiami ir pateikiami kaip vienas įrašas.

 

 

Counter Form explanation

 

 

Sudėtinės kiaurymės formą galima sąlyginai skirstyti į:

1.Pagrindinę skylę (Main Hole).
2.Papildomą skylės formą (Counter Hole).

 

Woodwork for Inventor yra numatyta galimybė šiuos raktažodžius konfigūruoti pagal savo poreikius. Tai atliekama kombinuojant aukščiau pateiktus paprastu raktažodžius ir tekstą kaip vieną jungtinio raktažodžio šabloną. Kiekvienam kiaurymės tipui sukuriamas tokio jungtinio raktažodžio šablonas. Auto Plot komandos darbo metu kiaurymių interpretatorius atpažįsta kiaurymės tipą ir atitinkmai taiko jungtinį kiaurymės šabloną. Jeigu toks šablonas jau figūruoja kiaurymių lentelės šablone, tuomet išnešimi kiaurymės parametrai į lentlę arba į kiaurymės anotaciją brėžinyje.

 

<HNOTE> - skirtas aprašyti visą bet kokios kiaurymės formą.
<MHDESC> - skirtas aprašyti pagrindinės skylės (Main Hole) parametrus.
<CHDESC> - skirtas parašyti papildomos skylės formos (Counter Hole) parametrus.

 

 

Schema -  kokie gali būti įtraukiami raktažodžiai į jungtinius raktažodžius

Schema -  kokie gali būti įtraukiami raktažodžiai į jungtinius raktažodžius

 

 

Apie tai kaip galima sudaryti šiuos jungtinius raktažodžius, skaitykite čia.