Kiaurymių lentelės pozicionavimas brėžinyje

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Pasiekiama per meniu: Components output to drawing -> Part -> Holes -> Table configuration -> Hole Table placement

 

Šioje vietoje nustatoma kiaurymių lentelės padėtis brėžinio erdvėje.

 

Hole Table Placement

 

Place Hole Automaticaly - užsakomas automatinis kiaurymių lentelės generavimas ir jos talpinimas brėžinyje.
Place Holes Center Marks - sudarant lentelę, tuo pačiu užsakomas automatinis kiaurymių centrų žymėjimas.
Place Hole Notes among all Views - užsakymas, skirtas vykdyti kiaurymių žymėjimą indeksais keliose brėžinio projekcijose, jeigu jos buvo užsakytos sukurti (žiūr. skyrių apie kiaurymių indeksavimą).
Hole Table Position - panelėje nustatomas kampas, prie kurio turi būti rišama lentelė.
Offset from corner - galima užsakyti papildomą lentelės perstūmimą nuo pasirinktojo kampo.

 

 

hmtoggle_plus1Paspaudus mygtuką automatiškai įterpiamas kiaurymių lentelės pradinis šablonas

 

Hole Table Initial template

 

Ši lentelė turi tris eilutes:

 

1.Lentelės kepurė (Header), kurioje yra įrašytas raktažodis <HOLES-TABLE>. Jis leidžia Woodwork for Inventor indentifikuoti šią lentelę kaip Woodwork for Inventor kiaurymių lentelės šabloną. Už šio raktažodžio ribų galima užrašyti savo pageidaujamą lentelės pavadinimą, kuris bus spausdinamas finalinės kiaurymių lentelės kepurėje. Pvz., Löcher Tisch<HOLES-TABLE>.

 

2.Šioje eilutėje yra išdėstyti lentelės stulpelių pavadinimai.

 

3.Šioje eilutėje išdėstyti raktažodžiai, pagal kuriuos yra intepretuojami surinkti kiaurymių duomenys ir išvedami į lentelę. Apie tai, kokius raktažodžius galima naudoti kiarymių lentelėje galite pasiskaityti čia.

 

Šią lentelę galima redaguoti Autodesk Inventor priemonėmis. Galima pridėti arba ištrinti stulpelius, keisti išvedamos informacijos turinį, taip pasiekint norimą lentelės formą.

 

 

Reference Point of holes coordinates - panelė, kurioje nustatoma atskaitos bazinio taško pozicija. Ši panelė naudojama apskaičiuojant kiaurymių koordinates vaizduojamos detalės atžvilgiu. Galimos šios opacijos:

 

Part surrounding rectangle Corner - nustatomas taškas yra kažkuriame stačiakampio, supančio detalės kontūrą, kampe.
Workpiece surrounding rectangle corner - nustatomas taškas yra kažkuriame stačiakampio, supančio ruošinio kontūrą, kampe.

 

Iškrentančiame sąraše galima pasirinkti konkretų stačiakampio kampą, kuriame bus talpinamas bazinis atskaitos taškas.