Kiaurymių anotacijų priskyrimas

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Komanda skirta priskirti anotacijas kiaurymėms 3D detalės modelyje.

 

Komanda pasiekiama

 

Woodwork Design->Hole Note->Apply Hole Note Apply

 

 

Pastaba. Komanda pasiekiama tik iš detalės projektavimo aplinkos.

 

 

Hole Note Attach dialog

 

 

1.Visų kiaurymių rinkinio sudarymui naudojamos komandos. Detaliau apie kiaurymių rinkinių sudarymą skaitykite žemiau esančiame aprašyme.
2.Turimų kiaurymių anotacijų šablonų sąrašas. Vartotojas turi pasirinkti kurią nors vieną anotaciją tam, kad ją būtų galima priskirti pasirinktoms kiaurymėms.
3.Kiaurymių išrinkimo filtravimas pagal kiaurymės orientaciją detalėje.
4.Priskiriamos kiaurymės turinys.
5.Kiaurymės turinio redagavimo iškvietimas. Apie kaiurymės anotacijos redagvimo galimybes žiūrėkite žemiau esančiame.
Remove notes - trina anksčiau rinkinio kiaurymėms priskirtus komentarus.
Apply - prijungia išrinktoms kiaurymėms parinktą komentarą.

 

 

hmtoggle_plus1Kiaurymių rinkinio sudarymas

 

Kaip jau minėta aukščiau, kiaurymių anotacijos šablonas tarnauja taip pat kai filtras, kuomet reikia išrinkti būtent tas kiaurymes, kurioms skirta anotacija. Pasirenkant vis kitą anotaciją, detalėje matysite vis kitas kiaurymių, kurioms galima priskirti anotaciją, kombinacijas.

 

 

Pritaikyti skirtingų anotacijų filtrai duoda skirtingus potencialiai renkamų kiaurymių rinkinius

Pritaikyti skirtingų anotacijų filtrai duoda skirtingus potencialiai renkamų kiaurymių rinkinius

 

 

Kaip matyti iš pateiktų paveikslėlių, pasirinkus anotaciją, iš karto visos kiaurymės detalėje yra išryškinamos skirtingomis spalvomis:

 

Žalia spalva yra paryškinamos kiaurymės, kurios atitinka filtravimo kriterijus aktyvioje anotacijoje. Šios kiaurymės potencialiai gali būti sudėtos į rinkinį, kuriame esančioms kiaurymėms gali būti priskirta pasirinktoji anotacija.
Raudona spalva yra paryškinamos kiaurymės, kurios neatitinka anotacijos filtravimo kriterijų ir šitos kiaurymės negali būti pasirenkamos anotavimui.

 

Jeigu turite kelias anotacijas su skirtingais filtravimo kriterijais, tuomet pasirinkdami vis kitą anototaciją, matysite, kaip keičiasi tinkamų ir netinkamų anotavimui kiaurymių sudėtis.

 

Kuomet turime pasirinkę anotaciją, tai reikia sudaryti kiaurymių rinkinį, kuriam bus priskiariamos anotacijos. Tai, kad kiaurymė pateko rinkinį, rodo ant žalios kiaurymės atsiradęs mėlynos spalvos apvadas.

 

Selected Hole

 

Kiaurymės į rinkinį gali patekti keliais būdais:

 

1. Baksteliant pelytės kursoriumi.

 

2. Langu nurodant erdvę, į kurią patenka žymėjimui parinktos kiaurymės.

3. Paspaudus Select All mygtuką surenkamos visos žalios kiaurymės.

 

4. Priešingas veiksmas - paspaudimu vykdomas rinkinio išvalymas.

 

5. Kurios nors kiaurymės pašalinimas vykdomas pelytės bakstelėjimu ir tuo pačiu laikant nuspaistą "Ctrl" klaviatūros klavišą.

6. Viso rinkinio išvalymas vykdomas pasirenkant rinkinio išvalymo mygtuką Clean selection set.

 

 

Papildomos opcijos rinkinio sudarymui.

 

Vartotojas papildomai gali įjungti/išjungti kiaurymes pagal tai, į kurią detalės pusę jos išlenda:

Top - kiaurymės, kurios išlenda į detalės viršų.
Oposite -  kiaurymės, kurios išlenda į detalės paviršiui priešingą pusę.
Side - kiaurymės, kurios išlenda į šonus.
Slant - kiaurymės, kurios išlenda į pasvirusią detalės plokštumą.

 

Tam, kad vartotojui būtų paprasčiau orientuotis kas yra detalės viršus ir kas yra apačia, komandos darbo metu detalės centre nuolatos rodomi viršaus ir apačios simboliai:

 

Top and bottom of part indicators

 

 

hmtoggle_plus1Priskiriamo kiaurymės anotacijos turinio redagavimas

 

Edit Hole note mygtukas leidžia pereiti į priskyrimui parengtos anotacijos turinio redagavimą.

 

 

Edit Hle annotation

 

Čia galima redaguoti visus laukus, kurie sudaro anotacijos turinį.

 

Svarbu žinoti! Anotacijų valdyme nėra numatyta galimybės redaguoti anotaciją, jei ji jau yra priskirta.

Norint pakeisti priskirtą anotaciją:

1.ją reikia nutrinti.
2.prijungti kitą suredaguotą anotaciją.