Jungties išstatymas gaminio modelyje

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Komanda vykdo jungties ar kito standartinio komponento išstatymą gaminio modelyje. Tai atliekama remiantis komponente iš anksto įrašytais išstatymo konstruktyviniais ryšiais (iMate). Komponentas yra išstatomas pagal kiekvienam konstruktyviniam ryšiui nuosekliai gaminio modelyje nurodomą atitinkamą geometriją. Yra numatyti keli šios komandos režimai:

 

Vienetinis - kai vienam ryšiui modelyje nurodomas vienas geometrinis elementas. Pvz., ašį išstatanti plokštuma - tokiu atveju dėl ryšio realizavimo išstatomas komponentas iš karto keičia padėtį erdvėje.

 

Daugybinis - kai vienam ryšiui nurodomi keli geometriniai elementai modelyje. Tokiu būdu išstatomam komponentui galima nurodyti, kad jo ašis turi būti išstatyta pagal kelias plokštumas erdvėje. Tuomet komanda leidžia kiekvienam konstruktyviniam ryšiui nurodyti reikiamą geometriją modelyje ir kiekvienoje galimoje ryšių realizavimo vietoje įterpti po naują išstatomo komponento vienetą.

 

 

Komanda pasiekiama

 

Woodwork Design –> Joint –> Attach hardware_attachment32

 

 

 

Attach Joint

 

 

Select single entity

Įterpto į junginį jungties komponento pasirinkimas ekrane.

 

W4I_Assembly_JointAttachment_PlaceComponent

Jungties komponento pasirinkimas iš nurodyto katalogo diske. Jeigu pasirinktas invariantinis komponentas, tokiu atveju vartotojui pateikiamas komponento konfigūravimo langas ir vartotojas gali pasirinkti reikiamą įterpiamo komponento konfigūraciją.

 

Hardware Attachment configure iPart

 

W4I_Assembly_JointAttachment_UseLast

Paskutinio komandoje naudoto komponento panaudojimas sekančio išstatymo vykdymui. Iškrentančio meniu pagalba galima pasirinkti vieną iš penkių paskutinių įterptų komponentų.

 

single_attachment24

Vienetinio išstatymo režimo įjungimas.

 

multiple_attachment24

Daugybinio išstatymo režimo įjungimas.

 

1.

Erdvė, kurioje atvaizduojami pasirinkto komponento konstrutyviniai ryšiai (iMate). Varnelės nuėmimas reiškia jau pasirinktų konstruktyvinių surišimų atšaukimą ir leidimą vėl iš naujo vykdyti nurodyto ryšio pasirinkimą.

 

2.

Pasirinkto įterpimui komponento numeris (Part Number).

 

3.

Suskleidžiamas papildomas komponento įterpimą iliustruojančių paveiksliukų langas.Šiame lange yra pateikiami vaizdai, kurie iliustruoja komponento įterpimą. Galima iliustruoti kiekvieno konstruktyvinio ryšio (iMate) įterpimą arba pateikti bendrą visam komponentui. Tam, kad komanda perskaitytų ir pateiktų iliustruojantį paveikslėlį, reikia laikytis šių taisyklių:

 

1.Paveikslėliai turi būti talpinami toje pačioje direktorijoje kur yra komponentas. Jeigu tai yra invariantinis komponentas, tuomet jis (paveikslėlis) yra  ten, kur ir yra jo komponentas-fabrikas (Factory). Pvz., komponento fabrikas yra vardu Confirmat.ipt.
2.Paveikslėlis turi turėti tokį patį pavadinimą kaip ir komponento. Pvz., Confirmat.png
3.Jeigu norima, kad kiekvienas konstruktyvinis ryšys būtų iliustruojamas atskirai, tuomet turi atsirasti paveikslėlis su komponento pavadinimu, kuriam gale pridedamas konstruktyvinio ryšion (iMate) eilės numeris taip, kaip jis išdėstytas komponento konstruktyvinio ryšio (iMate) sąraše. Eilės numeris nuo pavadinimo atskiriams "#" ženklu.

 

Žemiau pateiktas pavyzdys kaip yra iliustracijoje yra rodoma komanda:

 
Nesled Board Plane turi surasti paveikslėlį Condirmat#1.png
Pillar Board Side Plane - Confirmat#2.png
Axis Plane - Confirmat#3.png
ir t.t.
 
Tuo atveju, jeigu toks paveikslėlis keikvienam konstruktyviniam ryšiui (iMate) nerandamas, tuomet naudojamas paveikslėlis be eilės numerio. Jeigu nėra jokio paveikslėlio, tuomet lange pasirodo pranešimas, kad joks paveikslėlis nerasta.
 

 

Komandos vykdymas atliekamas "Attach" mygtuko paspaudimu.