Junginio (Assembly) atvaizdavimas brėžinyje

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Pasiekiama per meniu: Components output to drawing -> Assembly

 

Šiame skyriuje pateiktas visų opcijų, kurios reikalingos junginio atvaizdavimui brėžinyje, aprašymas.

 

hmtoggle_plus1Output area - išvedimo erdvė

 

Assembly Output area

 

Assembly output area in drawing panelėje apibrėžiama brėžinio erdvė, į kurią bus išvedamos generuojamos junginio projekcijos.
Template sheet for assembly output panelėje iškrentančiame meniu pasirenkamas lapo šablonas (Template sheet), kuris naudojamas generuojant brėžinį, skirtą junginio (Assembly) tipo komponentui.

 

 

hmtoggle_plus1Arragement of views - junginio projekcijų komponavimas

 

Assembly Drawing composition

 

Arragement of assembly views in output area  panelėje nustatoma, kokios projekcijos turi būti panaudojamos atvaizduojant junginio tipo komponentą brėžinyje. Ilgiau palaikius kursoriu ties projekciją atvaizduojančiu langeliu, atsiranda opcijos, kurios leidžia pasirinkti projekcijos spalvinimo variantus:

 

Rendering options

Vielinis (Wireframe) atvaizdavimas.

Vielinis atvaizdavimas su pašalintomis nematomomis linijomis (Hidden lines).

Projekcijos vaizdas, užlietas (Rendered) baldo spalvomis.

 

Base View Orientation - leidžia nustatyti kaip junginio komponentas turi būti orientuojamas pagrindinėje (Centre) projekcijoje. Orientacija yra apibrėžiama junginio (View Cube) atžvilgiu.

 

Scale - leidžia pasirinkti, kokiu masteliu turi būti vaizduojamas junginys. Opcija "Auto" visada perskaičiuos projekcijų mastelius taip, kad jos sutipltų į išvedimo erdvę. Kitu atveju, nurodant pasirinktą tikslų mastelį, iš išvedimo erdvės nustatymų naudojamos tik išvedimo erdvės pradžios taško koordinatės. Tokiu atveju į erdvės dydį nėra atsižvelgiama.

 

Iso View Scale Factor - leidžia nustatyti mastelio koeficientą isometrinei projekcijai. Mastelio koficientas imamas nuo pagrindinės projekcijos mastelio.