Įrašo apie kiaurymę šablono nustatymas

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Pasiekiama per meniu: Components output to drawing -> Part -> Holes -> Table configuration -> Hole Table Item definition

 

Šioje skiltyje aprašyta kaip yra nustatomi jungtinių raktažodžių <MHDESC> ir <CHDESC> šablonai.

 

Hole Item Deifinition Dialog

 

HOLE TYPE panelėje yra patalpintas kiaurymių tipų selektorius. Iškrentančio meniu pagalba galima persijunti į skirtingų tipų kiaurymių šablonų nustatymą, kurie naudojami jungtiniams raktažodžiams. Yra naudojami šie kiaurymių tipai:

 

kiaura (Thru)
aklina (Blind)
kiaura, kuri skirta varžtams su įleidžiama galvute (Thru Conterbore)
aklina, kuri skirta varžtasm su įleidžiama galvute (Blind Counterbore)
kiaura, kuri skirta varžtams su paslėpta galvute (Thru Countersink)
aklina, kuri skirta varžtams su paslėpta galvute (Blind Countersink)

 

 

Call Special Symbols

Iškviečia komandą, skirtą specialių simbolių įterpimui į šabloną.

 

 

Vartotojas gali šablono redagavimo lange surinkti bet kokį tekstą, tame tarpe ir surašyti paprastuosius raktažodžius. Darbo palengvinimui vartotojui yra pateikti priminimo mygtukai, kurie įterpia paprastąjį raktažodį, kuris atitinka iliustruojamo paveiskliuko matmenį.

 

 

HDIA

<HDIA> - Main Hole Diameter

HDPT

<HDPT> - Main Hole Depth

CBDIA

<CBDIA> - Counterbore Diameter

CBDPT

<CBDPT> - Counterbore Depth

CSDIA

<CSDIA> - Countersink Diameter

CSANG

<CSANG> - Countersink Angle

TOL

Išveda atitinkamo parametro tolerancijos raktažodį.