Informacijos markiravimas brėžinyje

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Pasiekiama per meniu: Labeling

 

Woodwork for Inventor gali specifinę informaciją apie baldo detalę išvesti į brėžinį. Šiai informacijai pateikti brėžinyje yra naudojami Autodesk Inventor simboliai. Vadinkim juos išvedamos informacijos etiketėmis (Labels). Tokia etiketė gali būti sukurta kaip Autodesk Inventor programos simbolis ir savyje gali turėti raktažodžius, kurie išreikšti kaip užpildomo (Prompted Entry) tipo duomenų laukai. Brėžinio generavimo metu Woodwork for Inventor automatiškai talpina šias etiketės reikiamose vietose. Tuo tarpu jose esantys raktažodžiai interpetuojami ir atitinkamai išvedama skaitmeninė-tekstinė informacija.

 

Visi simboliai, reikalingi Woodwork for Inventor brėžinio apipavidalinimui, yra saugomi Symbols.idw faile, kurį galima rasti direktorijoje:

C:\Users\Public\Documents\Woodwork for Inventor\2018v8\Auto Plot Templates

 

Kiekvienas tinkamai sukonfigūruotas Woodwork for inventor brėžinio šablonas šiame faile turi kreipinius į etikečių simbolius. Tokiu būdu bet kurio simbolio išvaizdos ar jo raktažodžių turinio pakeitimas atsilieps visiems generuojamiems failams. Vartotojas gali kurti savo failą su nuosvais simboliais-etiketėmis ir juos nurodyti, kuomet etiketės išvedamos brėžinių šablonuose. Be to, Symbols.idw failas gali būti papildomas savais simboliais.

 

Šiame skyriuje aprašyta tai, kokie simboliai kokias informacijos etiketes atitinka ir kaip jie bus talpinami brėžinyje.

 

Labeling dialog

 

1.Nurodomas (*.idw) tipo failas, kuriame yra laikomi simboliai, reikalingi etikečių informacijos atvaizdavimui. Kaip minėta, vartotojas gali nurodyti kitą failą, kuriame yra saugomi jo paties susikurti simboliai.

 

2.Erdvė, kurioje yra pateiktos visos galimos etiketės, aptarnaujančios Woodwork for Inventor informacijos atvaizdavimą brėžinyje. Šiuo metu yra pateiktos šio tipo etiketės:
Assembly Base View - etiketė, kuri skirta išvesti junginio pagrindinius parametrus: junginio kodą, junginio pavadinimą. Etiketė išvedama tik bazinei projekcijai.
Part Base View - etiketė, kuri skirta išvesti detalės pagrindinius parametrus: detalės kodą, detalės pavadinimą, užpildo medžiagos pavadinimą, gabaritus ir t.t.
Veneer - etiketė, kuri skirta išvesti informaciją apie lukšto/plėvelės (Veneer) medžiagą.
Edge Band - etiketė, kuri skirta išvesti informaciją apie kanto (Edge band) medžiagą.
Paint - informacija, kuri skirta išvesti informaciją apie dažymo dangą.
Grain on Top - simbolis, atvaizduojantis užpildo medžiagos (Fill material) tekstūros kryptį tuo atveju, jeigu pagrindinis detalės paviršius (Main Face) yra atsuktas į žiūrovą. Tai yra svarbu nustatant detalės dešinę, kairę, priekinę ir užpakalę puses. Detaliau apie tai skaitykite čia.
Grain on bottom - simbolis, atvaizduojantis užpildo medžiagos (Fill material) tekstūros kryptį tuo atveju, jeigu pagrindinis detalės paviršius yra nusuktas nuo žiūrovo.
No Grain on Top - simbolis, vaizduojantis kryptį, pagal kurią skaičiuojami detalės ruošinio (Workpiece) gabaritai, jeigu pagrindinis detalės paviršius (Main Face) yra atsuktas į žiūrovą.
No Grain on Bottom - simbolis, vaizduojantis kryptį, pagal kurią skaičiuojami detalės ruošinio (Workpiece) gabaritai, jeigu pagrindinis detalės paviršius yra nusuktas nuo žiūrovo.
Holes Coordinate System - simbolis, atvaizduojantis koordinačių sistemos pradžią, pagal kurią yra skaičiuojamos visų kiaurymių koordinatės, kurios išvedamos į kiaurymių lentelę.
Upside-down Clamping C1 C3 - detalės užspaudimą (Clamping) CNC staklėse pirmąjame ir trečiąjame kampe atvaizduojantis simbolis. Užspaudimas brėžinyje yra  apverstoje padėtyje
Upside-down Clamping C2 C4 - detalės užspaudimą (Clamping) CNC staklėse antrąjame ir ketvirąjame kampe atvaizduojantis simbolis. Užspaudimas brėžinyje yra apverstoje padėtyje.
Face-up Clamping C1 C3 - detalės užspaudimą (Clamping) CNC staklėse pirmąjame ir tečiąjame kampe atvaizduojantis simbolis. Užspaudimas brėžinyje yra atverstoje padėtyje.
Face-up Clamping C2 C4 - detalės užspaudimą (Clamping) CNC staklėse antrąjame ir ketvirąjame kampe atvaizduojantis simbolis. Užspaudimas brėžinyje yra atverstoje padėtyje.

 

 

hmtoggle_plus1Simbolių sudarymas

 

Kaip minėta anksčiau, kiekvienas etiketės tipas yra asocijuojamas su iš simbolių failo pasirinktu brėžinio simboliu. Simboliai yra kuriami prisilaikant Autodesk Inventor taisyklių. Taip pat į kai kurių etikečių simbolius gali būti įtraukiami užpildomi simbolio laukai (Prompted Entry). Jeigu įtraukiamo lauko reikšmė atitinka Woodwork for Inventor specifikacijų generetoriaus (BOM) raktažodį, tokiu atveju simbolio įtraukimo metu brėžinių generatorius (Auto Plot) interpretuoja šį lauką ir paima atitinkamus duomenis iš detalėje saugomų Woodwork for Inventor duomenų. Tuomet jie išvedami į atitinkamą simbolio lauką, talpinamą brėžinyje.

 

Simbolių įterpimo metu užpildomų laukų (Prompted Entry) panaudojimas.

 

Kiekvienas etiketės tipas per užpildomus simbolio laukus (Prompted Entry) gali pateikti informaciją apie atitinkamus Woodwork for Inventor duomenis. Žemiau pateiktas pavyzdys, parodantis, kaip atrodo Part Base View etiketės simbolio apibrėžimas Symbols.idw faile:

 

 

Auto Plot Symbol definition

 

 

Toks simbolis automatiškai patalpintas brėžinyje atrodys sekančiai:

 

 

Auto Plot Labels

 

 

Kaip matome, laukų reikšmės yra nuskaitomos iš detalės duomenų ir talpinamos atitinkamuose simbolio laukuose. Kairiajame paveikslo šone apibrauktas analogiškas kanto (Edge Band) etiketės simbolis, kuris savyje turi medžiagos spalvos lauką.

 

 

hmtoggle_plus1Etikečių simboliuose naudojami laukai

 

Kaip galima pastebėti, simboliuose užrašomi simbolių papildomi laukai (Prompted Entry) yra užvadinami panašiai kaip ir specifikacijų šablonuose. Priklausomai nuo etiketės tipo, simboliuose galima panaudoti numatytus laukus. Žemiau pateiktos lentelės, kuriose yra parodyta, kokie laukai gali būtį naudojami simboliuose, aprašančiuose atitinkamą etiketės tipą.

 

Assembly Base View Label - junginio pagrindinės projekcijos etiketė.

 

Prompted Entry Name

Item.Code

Item.Name

Item.Type

Item.BomType

 

 

Part Base View Label - detalės pagrindinės projekcijos etiketė.

 

Prompted Entry Name

Item.Code

Item.Name

Item.Type

Item.BomType

Item.Length

Item.Width

Item.Thickness

Item.FillWorkpiece.Code

Item.FillWorkpiece.Name

Item.FillWorkpiece.Type

Item.FillWorkpiece.Length

Item.FillWorkpiece.Width

Item.FillWorkpiece.Thickness

Item.FillWorkpiece.Material.Type

Item.FillWorkpiece.Material.CountingType

Item.FillWorkpiece.Material.Length

Item.FillWorkpiece.Material.Width

Item.FillWorkpiece.Material.Thickness

Item.FillWorkpiece.Material.Code

Item.FillWorkpiece.Material.Name

Item.FillWorkpiece.Material.Color.Name

Item.FillWorkpiece.Material.Color.Code

 

 

Veneer, Edge Band, Paint - dangų etiketės.

 

Prompted Entry Name

Item.Length

Item.Width

Item.Thickness

Item.Material.Type

Item.Material.CountingType

Item.Material.Length

Item.Material.Width

Item.Material.Thickness

Item.Material.Code

Item.Material.Name

Item.Material.Color.Name

Item.Material.Color.Code

 

 

Title Block - kampinio spaudo laukų užpildymas.

 

Taip pat kaip ir simbolyje galima įvesti papildomus simbolio (Prompted Entry) laukus, tokius pačius laukus galima naudoti ir kampinio spaudo (Title Block) apraše. Čia gali būti panaudoti tokie patys laukai kaip ir junginio bazinės projekcijos (Assembly Base View) ir detalės bazinės projekcijos (Part Base View) etikečių atveju.

 

 

hmtoggle_plus1Kampinio spaudo užpildymas Woodwork for Inventor duomenimis

 

Kampiniame spaude (Title Block) taip pat galima išvesti Woodwork for Inventor generuojamą informaciją.

 

Kampinio spaudo (Title Block) aprašas (Deifinition), užpildytas Woodwork for Inventor raktažodžiais

Kampinio spaudo (Title Block) aprašas (Deifinition), užpildytas Woodwork for Inventor raktažodžiais

 

 

Tam pakanka, kaip ir simbolyje, įvesti į kampinio spaudo (Title Block) aprašą (Definition) papildomus simbolio (Prompted Entry) laukus. Čia gali būti panaudoti visi raktažodžiai, kurie prasideda žodžiu - Item. Brėžinio generavimo metu (AutoPlot), toks spaudas yra automatiškai užpildomas Woodwork for Inventor duomenimis.

 

 

Kampinis spaudas (Title Block) užpildytas, Woodwork for Inventor generuotais duomenimis

Kampinis spaudas (Title Block) užpildytas, Woodwork for Inventor generuotais duomenimis

 

 

hmtoggle_plus1Etiketės simbolio pozicionavimas

 

Kiekvienas Autodesk Inventor simbolis turi savo bazinį tašką - Connection Point Grip. Jo atžvilgiu ir yra apibrėžiamas simbolio pozicionavimas brėžinyje. Šios padėties apibrėžimas priklauso nuo etiketės tipo. Toliau pažvelgsime galimus pozicionavimo apibrėžimus kiekvienai vienodai apibrėžiamų etikečių grupei.

 

 

Bazinių projekcijų etiketės

 

Šioms etiketėms priklauso:

Assembly Base View - junginio bazinė projekcija
Part Base View - detalės bazinė projekcija

 

Šios etiketės brėžinyje yra pozicionuojamos bazinei projekcijai. Šio tipo etiketės gali turėti nustatytą padėtį.

 

 

Etikeciu isnesimas projekcijai

 

Kaip matyti aukščiau esamame paveiksle, papildomai simbolio pozicijai X ir Y kryptimis galima nusakyti perslinkimo dydžius, kurie yra atskaičiuojami nuo nurodyto bazinio taško.

 

 

Dangas žyminčios etiketės

 

Šioms etiketėms priklauso:

Veneer - lukštas
Edge Band - kantas
Paint - dažai

 

Šių etikečių pradinis pozicionavimo taškas yra surandamas pagal kreivės vidurį atspindinčią dangą.

 

Edge Band Label position

 

 

Šio taško atžvilgiu yra vykdomi visi simbolio perslinkimai, jeigu tokius vartotojas buvo nurodęs.

 

Pasirinkimas (Position) leidžia nurodyti, kaip lygiuojamas etiketės simbolis:

Align - etiketės simbolis, kuris išlygiuojmas pagal kreivės liestinę pozicionavimo taške.
Not rotate -  simbolis, kuris visada dedamas horizontaliai.

 

Tekstūros krypties etiketės

Šioms etiketėms priklauso:

Grain on Top - kryptis iš viršaus
Grain on bottom - kryptis iš apačios
No Grain on Top - nėra krypties iš viršaus
No Grain on Bottom - nėra krypties iš apačios

 

Šios etiketės yra talpinamos projekcijos centre. Joms galima nurodyti perslinkimo dydžius nuo centro X ir Y kryptimi.