iBox komponento sukūrimas ir publikacija

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

iBox komponentas yra kuriamas kaip bet koks junginys, kuris yra valdomas vieno karkaso (Skeleton). Apie karkasinį modeliavimą galite daugiau rasti mūsų "How to" skiltyje. Šiam karkasui yra keliami reikalavimai, kad jo pradinė geometrija būtų valdoma trimis parametrais:

1.Pločiu
2.Gyliu
3.Aukščiu

 

Parametrų pavadinimai gali būti laisvai pasirenkami pagal tai, kaip jie vartotojui geriausiai skaitomi ir suvokiami. Beje, galimas atvejis, kad vieno iš parametrų keitimas nedaro jokios įtakos karkaso geometrijos pasikeitimui. Pvz., fasadinių durelių blokas su lankstais. Tokiam komponentui yra svarbūs pločio ir aukščio parametrai. Tačiau gylio parametras durelėms gali ir neturėti įtakos, nes durelės turi pastovų gylį nepriklausomai nuo interjero karkaso kūno matmenų. Tokiu atveju, toks parametras gali būti sukurtas kaip varototojo tuščias (Dummy) parametras, kuris nedaro jokios įtakos durelių karkaso geometrijai.

 

Kitas reikalavimas iBox komponentui, kad atsiremiant į karkasą sudarytas junginys, turėtų nustatytus mažiausiai du iMate ryšius. Tai turi būti ryšys, kuris nusako, kaip orientuotas erdvėje sukurto iBox komponento priekis ir kaip turi būti orientuojamas jo viršus. Visi kiti iMate ryšiai yra sudaromi pagal vartotojo pageidavima ir turi pagalbinį pobūdį, kuris leidžia tiksliai išstatyti komponentą projektuojamo interjero kontekste.

 

Tam, kad Woodwork for Inventor tokį junginį suvoktų kaip iBox komponentą, jį reikia publikuoti. Publikavimui atidarykite junginio failą, kuris ir yra būsimas iBox komponentas. Tuomet iškvieskite iBox publikavima komandą.

 

Komanda pasiekiama

 

Manage -> iBox Author iBox Author

 

 

iBox Author dialog

 

 

1.Karkasinio kūno nurodymas. Čia yra nurodomas karkasino failas, kuris valdo visą iBox komponento geometriją.
2.Parametro, kuris valdo karkaso plotį, nurodymas. Iškrentančiame sąraše yra parodomi visi parametrai, kurie yra krakaso faile.
3.Parametro, kuris valdo karkaso gylį, nurodymas. Iškrentančiame sąraše yra parodomi visi parametrai, kurie yra krakaso faile.
4.Parametro, kuris valdo karkaso aukštį, nurodymas. Iškrentančiame sąraše yra parodomi visi parametrai, kurie yra krakaso faile.
5.Nurodomas priekinis iMate ryšys. Iškrentančiame sąraše rasite visus iMate ryšius, kurie yra publikuojamame junginyje. iBox komponentas būtinai turi turėti nustatytą tokį iMate ryšį (Connect). Šis ryšys turi būti būtinai "Flash" tipo.
6.Nurodomas viršaus iMate ryšys. Iškrentančiame sąraše rasite visus iMate ryšius, kurie yra publikuojamame junginyje. iBox komponentas būtinai turi turėti nustatytą tokį iMate ryšį (Connect). Šis ryšys turi būti būtinai "Flash" tipo.

 

Patvirtinus komandą duotas junginys yra paskelbiamas iBox komponentu.

 

 

iBox skeleton Browser node

 

 

Apie tai, kad šis komponentas yra sėkmingai publikuotas kaip iBox komponentas, rodo automatiškai sukurta 3rd Party sekcija (įrašas), esantis iBox Skeleton šakoje.Ištrynus šią šaką, komponentas vėl tampa įprastu junginiu. Bet kuriuo momentu vėl galima atidaryti iBox junginio failą, atidaryti publikavimo komandą bei keisti parametrų ir iMate ryšių pasirinkimus.

 

Svarbu žinoti!

 

iLogic taisyklių naudojimo ypatumai iBox komponentuose

iBox komponentas neriboja galimybės kurti įvairias šį komponentą valdančias iLogic taisykles. Tame tarpe, galima kurti iškviečiamus iLogic dialogus, kurie valdo iBox komponento konfigūraciją. Naudojant iLogic reikia turėti omeny tai, kad iBox įterpimo metu yra automatiškai daroma iBox junginio ir jo karkaso failo kopija, kurioje išsaugomi visi tarpusavio ryšiai. Tačiau kopijavimo metu keičiasi junginį sudarančių failų vardai. Todėl jeigu jūsų sukurta taisyklė valdo bet kurį failą junginio viduje, turėkite omeny, kad kreipinys į parametrą detalės viduje pagal failo vardą (po iBox įterpimo) taps negaliojantis. Ypač tai aktualu, jeigu kreipiamasi į karkaso failą iš junginio lygmens. Tokiu atveju, mes rekomenduojame karkaso failą įterpti į visą iBox junginį, prieš tai jį paskelbus atraminiu (Reference) arba nematomu (Phantom) tipo komponentu.

 

Šalia to, šoninėje naršyklėje pakeiskite mazgo vaizduojamą pavadinimą (Node display name) taip, kad jis priekyje turėtų "@" ženklą ir kokį nors pavadinimą, kuris būtų informatyvus pačiam vartotojui (pvz.: kaip parodyta viršuje esančiame paveikslėlyje pabrauktas pavadinimas "@Skeleton"). "@" ženklas reikalingas tam, kad jis išjungtų mazgo pavadinimo (Display name) keitimą, atliekamą Visibility Control->Nodes komandos darbo metu. Reikia turėti omeny, kad į šią išimtį reaguoja tik Woodwork for Inventor naršyklės mazgų pavadinimų keitimo komanda. Tuo tarpu Autodesk Inventor „Rename Browser Nodes“ komanda neatsižvelgia į šiuos ribojimus ir gali pažeisti iLogic taisyklės veikimą, kuris aprašytas žemiau. Po to, kai vaizduojamas naršyklėje pavadinimas (Display name) yra pakeistas, tuomet galima rašyti iLogic taisyklę, kuri kreipiasi į duotojo failo parametrus. Ir tai atliekama ne per failo pavadinimą, bet per naršyklėje vaizduojamą komponento pavadinimą. Tokį subkomponentų parametrų valdymo metodą leidžia iLogic taisyklė. Dabar iBox įterpimo metu šis vardas iBox kopijoje lieka nepakitęs ir iLogic taisyklės išsaugo teisingus kreipinius į subkomponentų parametrus.

 

 

iBox komponentų saugojimo vieta

iBox sukurti komponentai gali būti saugomi projekto erdvėje arba bibliotekos erdvėje. Geresnė praktika yra ta, kuomet iBox komponentai saugomi bibliotekos erdvėje, nes tokiu būdu aiškiai atskiriami iBox originalūs komponentai nuo jų kopijų, esančių konkrečiuose interjero projektuose. Įterpiant iBox komponentą vyksta automatinis iBox junginį sudarančių komponentų kopijavimas. iBox įterpimo (Insert) kopijavimo mechanizmas dirba taip, kad tie komponentai, kurie įeinana į iBox junginio sudėtį ir guli bibliotekos erdvėje, yra nekopijuojami, o tik pakartotinai naudojami (Reused). Tai įprasta Autodesk Inventor programos darbo praktika.

 

Tačiau yra komponentai, kuriuos būtina kopijuoti, nes jie kinta projektavimo procese. Kaip tuomet kopijavimo procedūrai žinoti, kuriuos komponentus kopijuoti, o kuriuos naudoti pakartotinai, jeigu visi iBox junginį sudarantys komponentai guli bibliotekos erdvėje? Tam yra numatytas mechanizmas, kuris leidžia nurodyti Autodesk Inventor projekte bet kurią bibliotekos erdvės direktoriją ir ją paskelbti iBox komponentų saugojimo vieta. Tokiu atveju kopijavimo procedūra žino, kad komponentai, esantys šioje specialioje direktorijoje, turi būti kopijuojami, o ne pakartotinai naudojami. Todėl įvairi furnitūra (Hardware), kuri guli ne šioje specialioje direktorijoje, bus pakartotinai naudojama iBox junginyje. Tuo tarpu iBox detalės iš šios specialios direktorijos bus kopijuojamos į darbinę erdve (Workspace) tolimesniam jų modifikavimui. Bet kuriam Autodesk Inventor projektui galima paskelbti tokią specialią bibliotekos direktoriją, kuri skirta iBox kopijuojamų komponentų saugojimui. Tai galima padaryti per Woodwork for Inventor sistemos nustatymus. Apie tai skaitykite čia.