iBox komponento įterpimas

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Komanda skirta įterpti iBox komponentą.

 

Komanda pasiekiama

 

Woodwork Design -> iBox -> Insert iBox Insert

 

 

iBox Insert dialog

 

 

1.

Leidžia pasirinkti junginyje jau egzistuojantį iBox komponentą ir atlikti jo pririšimą prie pasirinktojo interjero karkaso kūno. Junginyje gali egzistuoti keli iBox egzemplioriai (Occurences). Tik vienas egzempliorius gali turėti ryšį su interjero karkaso kūnu. Šis egzempliorius yra pažymimas simboliu iBox relation symbol . Galimi šie pasirinkimo atvejai:

 

Jeigu pasirinktas tas iBox egzempliorius, kuris turi ryšį su interjero karkaso tūriu, tai tokiu atveju nurodant kitą kūną, šis ryšys yra perrašomas naujam kūnui ir atitinkamai perskaičiuojami nauji gabaritai. Reikia nepamiršti, kad tokio iBox komponento kiti egzemplioriai lygiai taip pat pakeis savo matmenis.
Jeigu pasirinktas iBox komponento egzempliorius, kuris neturi ryšio su interjero karkaso kūnu, bet yra kitas egzempliorius, kuris tokį ryšį turi, tai tuomet šis egzempliorius yra tiesiog išstatomas pagal iMate ryšius, nekeičiant jo matmenų.
Jeigu nei vienas pasirinkto iBox komponento egzempliorius neturi ryšio su interjero karkaso kūnu, tuomet šis egzempliorius yra pririšamas prie interjero karkaso kūno. Tokiu būdu automatiškai yra sureguliuojami jo gabaritai atsižvelgiant į tūrio kūno gabritus.

 

2.

Leidžia pasirinkti konkretų interjero karkaso kūna, prie kurio bus rišamas įterpiamas iBox komponentas. Komanda leidžia tiesiogiai nurodyti bet kurio interjero karkaso kūno plokštumas tam, kad būtų galima pririšti iBox komponentą. Tačiau kai šitie kūnai gladžiasi vieni prie kito, tuomet yra sunku tiksliai nurodyti, iš kokio kūno norima pasiimti geometriją ryšio nurodymui. Ši opcija leidžia pirma nurodyti interjero karkaso kūną, o tik po to vykdyti geometrijos pasirinkimą išimtinai konkrečiam kūnui tam, kad pririšti iBox komponentą.

 

3.

Leidžia nurodyti iBox komponentą iš disko. Šiuo atveju atverčiamas failų nurodymo langas ir pasirenkamas iBox komponentas. Atlikus komponento parinkimą, pasirodo kopijavimo opcijų langas. Šiame lange vartotojas gali susireguliuoti vardo suteikimo taisykles naujai kopijuojamiems komponentams.

  

iBox copy options

 

 1.Kopijuojamo iBox komponento failo vardui pridedama priešdėlis. Priešdėlyje galima nurodyti skaitliuko raktažodį {Count}, kuris reiškia, kad toje direktorijoje, kur yra projektuojamas interjeras, bus ieškomas gaminys, kurio šaknis sutaps su nurodyta šaknies reikšme. Jeigu toks komponentas randamas, tuomet skaitliukas yra padidinamas vienetu tam, kad kiekviena iBox kopija įgytų orginalų vardą.

 2.Kopijuojamo iBox komponento failo vardo šaknis. Vartotojas gali nurodyti šaknį kiekvieno komponento kopijavimo metu. Tam užtenka nurodyti konkretų kopijos pavadinimą, pvz, Corner cabinet. Visi iBox komponente esantys subkomponentai įgis pavadinimus atitinkamai su medžio principu formuojamais vardais. Taip detalė iš iBox gali įgyti vardą Corner cabinet 01.ipt ir t.t. Jeigu vartotojas nenori kiekvieną kartą rūpintis vardo suteikimu, tokiu atveju galima įrašyti komponento raktažodį, kuris bus naudojamas automatiniam vardo sudarymui. Pvz., jeigu bus užrašytas raktažodis {Item.PartNumber}, tuomet bus nuskaitytas iBox komponento iProperty laukas Part Number. Tuo pačiu jis bus panaudotas kaip šaknis užduodant vardą iBox komponento kopijai. Galima naudoti raktažodžius, kurie yra skirti junginio (Assembly) tipo komponento savybių išvedimui į specifikaciją.

 3.Kopijuojamo iBox komponento failo vardui pridedama priesaga. Priesagoje galima nurodyti skaitliuko raktažodį {Count}, kuris reiškia, kad toje direktorijoje, kur yra projektuojamas interjeras, bus ieškomas gaminys, kurio šaknis sutaps su nurodyta šaknies reikšme. Jeigu toks komponentas randamas, tokiu atveju skaitliukas yra padidinamas vienetu tam, kad kiekviena iBox kopija įgytų orginalų vardą.

 4.Vartotojui suteikiama galimybė pasirinkti kur bus talpinama iBox kopija:
Subdirectory - reiškia, kad kiekvienai kopijai bus kuriama direktorija, kurios vardas bus toks pats, koks susidaro failo vardui. Ši direktorija bus talpinama kaip subdirektorija direktorijoje, kurioje guli visas kuriamo interjero projektas.
Same place as main assembly - reiškia, kad failai bus kopijuojami į tą pačia direktoriją kaip ir interjero surinkimas.

 5.Skaitliuko formatas, kuris taikomas sudarant vardus iBox subkomponentams. Detaliau kaip veikia skaitliukas paremtas medžio hierachijos skaitliuku galite perskaityti čia.

 6.Galima išjungti šios opcijos pasirodymą kiekvieno iBox komponento įterpimo metu. Tokiu atveju bus formuojama iBox kopija, remiantis taisyklėmis, kurios nustatytos šiame lange. Taip pat galima šiuos nsutatymus sureguliuoti ir tvarkant bendrus sistemos nustatymus.

 

4.

Paskutinio įterpto komponento egzemplioriaus pagaminimas ir įterpimas. Iškrentančiame sąraše rasite paskutinius penkis prieš tai įterptus iBox komponentus.

 

5.

Vienetinis įterpimo režimas, kuris skirtas įterpti vieną iBox komponentą. Jo metu ir tik jo metu galima iBox komponentą pririšti prie interjero karkaso kūno matmenų ir tuo pačiu jį išstatyti erdvėje. Jeigu vykdomas iBox komponento įterpimas iš kompiuterio disko, tuomet šis režimas nustatomas automatiškai.

 

6.

Daugybinio įterpimo režimas, kuris skirtas įterpimo metu pagaminti daug nurodyto iBox komponento egzempliorių ir juos atitinkamai įterpti su nurodyta geometrija iMate ryšiams. Šiuo atveju nėra gaminama iBox komponento kopija ir yra dauginami tik iBox egzemplioriai.

 

7.

Pasirinkto iBox komponento konsruktyvinių ryšių sąrašas. Vienetinio išdėstymo atveju nurodžius junginyje geometriją, kuriai turi būti taikomas iMate ryšys (Connect), jis yra iš karto realizuojamas ir pereinama prie sekančio iMate ryšio, kuriam turi būti nurodoma geometrija. Daugybinio išdėstymo metu vienam iMate ryšiui galima nurodyti vieną ir daugiau geometrinių elementų junginyje. Tuomet vartotojas gali pelytės paspaudimu pereiti prie sekančio iMate ryšio ir jam tęsti geometrijos nurodymą. Po "Attach" mygtuko paspaudimo yra skaičiuojamos visos įmanomos išdėstymo kombinacijos ir kiekvienai kombinacijai yra pagamainamas iBox komponento egzempliorius.

 

8

Rodomas įterpiamo iBox komponento vardas.