Komandos aprašymas

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Kiaurymių gręžimo komanda pasiekiama:

 

Woodwork CAM -> Drill Drill command

 

Drill command dialog

 

 

Geometrijos išrinkimas gręžimo (Drill) komandoje

 

Komanda turi automatinį kiaurymių atpažinimo mechanizmą, kuris analizuoja detalės modelį ir surenka visas modelyje esančias kiaurymes bei sudaro apdirbamų kiaurymių rinkinį. Šios kiaurymės yra papildomai analizuojamos atsižvegiant į CNC įrenginio konfigūraciją, kuri yra nustatoma darbo (Job) sudarymo metu. Jos yra tiriamos apdirbamumo požiūriu. Sudaromas kiaurymių rinkinys, kuriame matyti toks žymėjimas.

 

Dril hole selection set

 

 

 

1.

Raudonas cilindras

Kiaurymės apdirbimas yra neįmanomas.

Galimos priežastys:

Nėra tokio tipo (kiauryminio ar aklo gręžimo) grąžto.
Nėra tokio diametro grąžto.
Nėra tokio špindelio, kuris būtų pasisukęs taip, kad galėtų apdirbti kiaurymę.

 

2.

Žalias cilindras

Kiaurymė gali būti apdirbta, tačiau ji nėra įtraukta į rinkinį.
Galimos neįtraukimo į rinkinį priežastys:

Vartotojas sąmoningai išmetė kiaurymę iš rinkinio.
Kiaurymė jau buvo apdorota prieš tai.
Kiaura kiaurymė pirmo buvo pragręžta pirmo pastatymo metu ir apvertus detalę nėra tikslo ją gręžti antrą kartą.
Komanda atpažįsta tokias kiaurymes.

 

3.

Žalias cilindras apvestas mėlynomis briaunomis

Kiaurymė yra įtraukta į rinkinį ir bus įtrauktos į operacijos turinį.

 

 

Paleidus komandą automatiškai sudirba visų galimai apdorojamų kiaurymių (Select all processable Holes) opcija ir surenkamos visos kiaurymės, kurios apdirbamos duotame pastatyme. Toliau komanda pereina į  pavienių kiaurymių pasirinkimo režimą ir vartotojas gali keisti kiaurymių rinkinio sudėtį.

 

 

Select single processable Hole

Paleidus komandą ji yra pavienių kiaurymių išrinkimo režime. Užvedus kursorių ant kiaurymės ir nuspaudus kairį pelės mygtuką (LMB), įtraukti kiaurymę į rinkinį. Jeigu pasirinkimo metu laikomas nuspaustas CTRL klavišas, tuomet kiaurymė bus šalinama iš rinkinio.

 

Automatical selection

Select all processable Holes

 

Automatiškai sudaro apdirbamų kiaurymių rinkinį.

Deselect all entities

Deselect all processable Holes

 

Šalina visas kiaurymes iš apdirbamų kiaurymių rinkinio.

 

 

Špindelių pasirinkimas

 

Vartotojas iš iškrentančio sąrašo gali pasirinkti, kuriuo špindeliu operacijoje galima apdoroti detalę. Be to, vartotojas gali pasirinkti opciją (varnelė, esanti priešais iškrentantį špindelių sąrašą), kuri leidžia operacijos sudarymo metu taikyti visus gręžimo įrankiais užtaisytus špindelius. Tokiu atveju vartotojas matys, kad apdorojimui tinka įvairaus diametro kiaurymės. Paleidus komandą vykdymui, bus sukurta daug operacijų kiekvienam špindeliui atskirai.