Detalės ruošinio užspaudimo nustatymai

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Detalės ruošinio užspaudimo nustatymai pasiekiami per  kortelę Clamping Icon

 

Detalės pastatymas staklėse priklauso nuo visos eilės faktorių ir pradinių nuostatų bei ribojimų. Vartotojas, keisdamas pradines nuostatas, gali įtakoti į CAM sprendikio vykdomą pastatymų vertinimą.

 

Užspaudimo nuostatoms reguliuoti yra numatytos dvi panelės (TAB):

 

hmtoggle_plus1Pagrindinė - General

 

Šioje panelėje yra nustatomi bendro pobūdžio parametrai, kurie būtini pastatymui sudaryti.

 

Clamping new

 

Nustatomi parametrai:

 

Clamped object

Nustatoma kokioje būsenoje yra detalė, kuomet ji yra užspaudžiama CNC staklėse tam, kad būtų įvykdytas apdirbimas. Kokie galimi variantai plačiau skaitykite čia.

Clamping corner

Nustatomas užspaudimo kampas staklėse. Apie tai plačiau skaitykite čia.

Workpiece orientation priority

Detalės ruošinį galima orientuoti išilgai jo ilgesnio arba trumpesnio matmens. Tai priklauso nuo staklių komponuotės ir susitarimų įmonės viduje. Šitas reiklavimas nėra griežtas ir jis turi reikšmę, kuomet vykdomas pastatymo vertinimas pagal Requirement to place lengthwise along axis kriterijų.

Invert priority

Jeigu detalės apdirbimas turi būti atliekamas ją apvertus, tai tuomet nustatomas prioritetas, aplink kokią ašį reikia sukti ruošinį apverčiant detalę tam, kad būtų tęsiamas jos apdirbimas.

Clamping base default orientation

Leidžia pasirinkti, kuri vaizdo orientavimo kubo (View Cube) plokštumos normalė, pagal nutylėjimą, yra laikoma bazinės plokštumos nustatymo vektoriumi. Apie bazinę plokštumą plačiau skaitykite čia.

 

 

hmtoggle_plus1Reitingavimo - Rating

 

Priimant sprendimą kaip orientuoti detalę pastatyme, yra susiduriama su visa eile reikalavimų, kurie gali vienas kitam prieštarauti.

 

 

Cut and Dril conflict

 

 

Pvz., kaip parodyta aukščiau pateiktame paveikslėlyje, griovelio prapjovimas prieštarauja norui išgręžti skyles ir pan. CAM sprendiklis (Solver) perrenka visus galimus pastatymus. Kiekvienas pastatymas yra vertinams pagal numatytus kriterijus ir susirenka savo balus. Tas pastatymas, kuris surenka daugiausiai balų ir tampa tuo pastatymu, kuris vadinamas "nugalėtoju". Šie kriterijai yra atvaizduoti kriterijų reitingavimo kortelėje.

 

 

Prieš sumuojant, kiekvieno kriterijaus įvertis yra padauginamas iš koeficiento, kurį reguliuoja vartotojas. Tokiu būdu vartotojas gali keisti kriterijaus svorį ir taip įtakoti CAM sprendiklis darbą.  Šiuo metu yra vertinami šie pastatymo kriterijai:

 

Drill operation

Pastatymas vertinamas pagal apdirbamų kiaurymių kiekį. Kuo daugiau kiaurymių apdirbama, tuo didesnis įvertinimas.

Mill operation

Pastatymas vertinamas pagal apdirbamų kontūrų kiekį. Kuo daugiau kontūrų apdirbama, tuo didesnis įvertinimas.

Pock Operation

Pastatymas vertinamas pagal apdirbamų kišenių kiekį. Kuo daugiau kišenių apdirbama, tuo didesnis įvertinimas.

Cut operation

Pastatymas vertinamas pagal apdirbamų atpjovimų kiekį. Kuo daugiau atpjovimų apdirbama, tuo didesnis įvertinimas.

Base plane to Clamping Orientation

Pastatymas vertinams pagal tai, ar nustatyta detalėje bazės plokštuma yra glaudžiama prie bazavimo atramų. Apie bazinės plokštumos detalėje suradimą plačiau skaitykite čia.

Holes area by workpiece quarter

Pastatymas vertinams pagal tai, ar gręžiamos kiaurymės pastatymo metu atsiduria arčiau bazavimo atramų. Apie bazavimą pagal kiaurymių išsidėstyma plačiau skaitykite čia

Requirement to place lengthwise along axis

Pastatymas vertinams pagal tai, ar detalė atitinka užprašytą detalės ilgio orientavimą išilgai X arba ar Y ašies. Atitikimas šiam reikalavimui lemia didesnį įvertinimą pastatymui.

Invert along <axis index> axis

Pastatymas vertinamas pagal tai, ar detalė atitinka reikalaujamą apvertimą aplink nurodytą ašį. Šis vertinimas taikomas tik antrajam pastatymui, jeigu toks yra reikalingas pilnam detalės apdirbimui.

Tresspass of working area

Pastatymas vertinams pagal tai, ar išstatyta detalė nepažeidžia savo gabaritais staklių darbo zonos. Tas pastatymas, kuriame detalė nepažeidžia darbo zonos, gauna didesnį įvertinimą.

 

Vartotojas, keisdamas reitingo koeficientą, gali užkelti vieno ar kito kriterijaus reikšmę, reikalingą pastatymo tinkamumui nustatyti. Jei koeficiento reikšmė prilyginta 0, tuomet apskaičiuojant pastatymo balus kriterijaus įtraukimas yra išjungiamas.

 

 

 

Svarbu žinoti. CAM sprendiklis visados pirmą pastatymą darys tą, kuris turi mažiau apdirbimo operacijų ir stengsis nedaryti operacijų, kurios galėtų pažeisti išorinį ruošinio kontūrą. Tai yra padaryta todėl, kad po apvertimo detalę turėtų bazavimo paviršius ir nereikalautų ypatingų išstatymo procedūrų. Atvirkščiai bus elgiamasi su Nesting tipo CNC staklėmis. Čia pirmu pastatymu išrenkamas tas pastatymas, kuris surenka daugiausiai operacijų vykdymui, tame tarpe ir išorinio kontūro apdirbimą.