Darbas ir navigacija specifikacijų generatoriaus lange

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Komanda analizuoja gaminio modelį ir įvairių specifikacijų pavidalu automatiškai generuoja baldo gamybos užleidimui reikalingą informaciją. Be to, šia komanda galima vykdyti kelių specifikacijų apjungimą į vieną.

 

Komanda pasiekiama

Woodwork Design –> BOM –> BOM w4i_bom32

 

Komanda gali dirbti dvejais skirtingais režimais:

1.Informacijos nuskaitymas iš einamu momentu Autodesk Inventor aplinkoje atidaryto gaminio modelio.
2.Informacijos nuskaitymas iš anksčiau sugeneruoto Woodwork for Inventor BOM failo.

 

Įvykus informacijos nuskaitymui atsidaro gaminio struktūrą atvaizduojanti naršyklė.

 

 

BOM Main Window new

 

 

1.Komandų eilutė:

W4I_Bom_MainView_OpenBom  - atidaro anksčiau išsaugotą Woodwork for Inventor modelio duomenų failą (*.wbom).

merge_bom2_16x16  - nurodyto diske modelio duomenų failo turinį, susietą su BOM generatoriaus lange esančiu turiniu.

save_bom16x16 - modelio duomenų išsaugojimas atskirame (*.wbom) tipo faile.

W4I_Bom_MainView_ChooseColumns - BOM generatoriaus lange rodomų stulpelių konfigūravimas.

fill_header_data16x16 - specifikacijos antraštės redagavimas.

select_template16x16 - specifikacijos šablono parinkimas.

export_to_excel16x16 - specifikacijos išvedimas į MS Excel failą.

BOM LInk and CSV settings - BOM generatoriaus nustatymų reguliavimas.

Break Links - komanda, kuri trina visas anksčiau turėtas nuorodas.

Ziuronai - filtro pritaikymas. Galima įrašyti filtro frazę ir pagal ją modelio medyje bus išryškinti mazgai, kurie atitinka filtro kriterijus.

 

 

2.Structured Data - Kortelė su langu, kuriame atvaizduojama gaminio sudėtis.
3.Replace Configuration - Kortelė su medžiagos ir spalvos pakeitimų konfigūracijų valdymu.

 

Apačioje lango matyti, koks šiuo metu yra pasirinktas specifikacijų šablonas. Du kartus bakstelėjus kursoriumi į šį įrašą, automatiškai paleidžiama MS Excel programa ir duotas šablono failas atidaromas redagavimui.

 

Sekančiuose poskyriuose pateikiamas tik tų komandų aprašymas, kurių veikimas reikalauja detalesnio išaiškinimo:

 

Atvaizduojamos ekrane informacijos aprašymas

Atvaizduojamų stulpelių konfigūravimas

Kelių junginių apjungimas

Specifikacijos antraštės duomenys

Specifikacijų generatoriaus nustatymai

Pakeitimų konfigūravimas