CNC įrenginiai

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

CNC įrenginio aprašymas savyje apima:

 

Įrenginio aprašymą ir kai kuriuos staklių technologinius parametrus.
Nuorodą į konkrečią jungtį (Post processor).
Špindelių su juose užtaisytais įrankiais sąrašus.

 

Įrenginio aprašas

 

Įrenginio apraše yra pateikiami šie duomenys:

 

Name

Įrenginio pavadinimas.

 

Code

Įrenginio markė, kodas.

 

Controller name

Įrenginio kontrolerio pavadinimas.

 

Description

Įrenginio platesnis aprašymas.

 

Work area length

Darbinės erdvės ribų apibrėžimas X koordinatės kryptimi. Tai turi įtakos nustatant ar duoto dydžio ruošinys gali būti apdirbtas šiame įrenginyje. Jeigu nurodytas dydis 0, tuomet toks tikrinimas nedaromas.

 

Work area width

Darbinės erdvės ribų apibrėžimas Y koordinatės kryptimi. Tai turi įtakos nustatant ar duoto dydžio ruošinys gali būti apdirbtas šiame įrenginyje. Jeigu nurodytas dydis 0, tuomet toks tikrinimas nedaromas.

 

Work area height

Darbinės erdvės ribų apibrėžimas Z koordinatės kryptimi. Tai turi įtakos nustatant ar duoto dydžio ruošinys gali būti apdirbtas šiame įrenginyje. Jeigu nurodytas dydis 0, tuomet toks tikrinimas nedaromas.

 

Machine type

Apibrėžia mašinos tipą. Galimi du pasirinkimai:

CNC processing center
Nesting Router

 

Šis pasirinkimas įtakoja visą Woodwork for Inventor CAM elgesį. Tai atsiliepia šioms sritims:

 

CNC processing center

 

Nesting Router

Gali turėti daug pastatymų

 

Gali turėti tik vieną pastatymą

Pastatymuose galimos įvairios technologinės ruošinio būsenos: ruošinys, detalė be dangų, detalė su dangom ir t.t.

 

Pastatymas turi tik vieną ruošinio būsenos opciją: detalė be dangų.

Galima rinktis užspaudimo kampus.

 

Nėra galimybės rinktis užspaudimo kampų.

Tokios operacijos neturi

 

Visados turi specialią išorinio kontūro apėjimo operaciją.

Kiekvienam detalės pastatymui yra generuojama CNC programa.

Visos gaminio detalės, kur su Nesting Router sudaryta CNC technologija,  yra surenkamos ir perduodamos į Nesting programą, kur vykdomas CNC porgramos sudarymas - išpjauti detales iš vieno žaliavos lapo.

 

Correction on air

Frezavimo įrankio trajektorijos atvaizdavimo mechanizmui yra įjungiami skirtingi algoritmai. Kai kurie CNC įrenginiai arba priekinio naudojimo CAM sistemos skirtingai interpretuoja įrankio spindulio (Radius) korekcijos komandas. Vieni iš jų laiko, kad įrankis, ateidamas į pirmą trajektorijos tašką greita eiga, yra pozcionuojamas koreguotoje pozicijoje ir tai atitinka reikšmę On. Kitos sistemos įrankio korekciją atidirba judėdamos pirmąja trajektorijos atkarpa. Tai atitinka reikšmę Off.

 

 

Correction on air explanation

 

 

Clearance height

Nustato saugų įrankio vertikalaus priartėjimo greita eiga aukštį virš detalės.

 

Clearance and safe plane exploration

 

 

Safe plane height

Nustato įrankio saugaus judėjimo aukštį greita eiga horizontaliai virš detalės.

 

Post processor

Nurodoma jungtis (Post processor), kuri apdoroja sukurtą trajektoriją ir ją išveda į duoto įrenginio arba priekinio naudojimo (front-end) CAM sistemos formato failą. Visos jungtys (Post processor) yra talpinamos byloje:

C:\Program Files\Woodwork for Inventor 2018 v8\Postprocessors\

 

Postprocessor output format

Laukas, kuris rodo kokį failo praplėtimą turės išvedamas failas. Šis parametras yra nereguliuojamas ir jį atsineša parinkta jungtis (Post processor).

 

CNC įrenginio užsklanos laukas

Kiekvienas įrenginys gali būti aprūpintas užsklandos iki 200kB dydžio paveikslėliu. Šį paveikslėlį galima keisti savo nuožiūra.

 

 

Špindelių sąrašas

 

Kaip buvo minėta, CNC įrenginio aprašo dalis yra špindelių sąrašas, kuris yra pildomas taip, kad atitiktų realaus CNC įrenginio konfigūraciją. Informaciją apie tai, kokie duomenys yra saugoma apie špindelį, surasite čia.