Brėžinio regeneravimo parametrų nustatymas

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Komandoje yra nustatoma, kas turi būti regeneruojama Woodwork for Inventor brėžinyje.

 

Komanda paiekiama

(Brėžinio aplinka) Woodwork Design -> Drawing -> Refresh settings Drawing refresh Settings

 

 

Drawing refresh settings dialog

 

 

Material Replace Configuration -  vartotojas gali pasirinkti medžiagų pakeitimo konfigūracija, su kuria bus atnaujinami visi brėžinyje pasitaikantys raktažodžiai apie medžiagas.

 

Template file - nurodomas Woodwork for Inventor brėžinio šablonas, kurio spausdinimo nustatymai bus kopijuojami į regeneruojamą failą ir jais vadovaujantis bus vykdomas brėžinio regenravimas.

 

Refresh options - regeneravimo opcijos. Čia galima rinktis tarp dviejų regenravimo metodų:

 

1.Copy settings - reiškia, kad ši opcija bus paimta iš brėžinio šablomo ir pritaikyta regenruojamame brėžinyje. Ši opcija aktyvi tik tuo atveju, jeigu buvo pasirinktas Woodwork for Inventor spausdinimo šablonas.
2.Refresh - reiškia, kad ši opcija bus nuskaitoma iš regenruojamo failo vidaus ir pritaikyta atnaujinant brėžinį. Ši opcija galima tik tuo atveju, jeigu regeneruojams failas buvo pagamintas naudojanr brėžinių generavimi (AutoPlot) funkcija. Norint atvaizduoti Woodwork for Inventor informaciją, reikia nurodyti Woodwork for Inventor spausdinimo šabloną ir kopijuoti jo nustatymus į regenruojamą brėžinį.

 

Galima rinktis, kokius Woodwork for Inventor brėžinio generavimo aspektus norima atnaujinti:

 

View composition and output area  - jeigu pasirenkama ši opcija, tuomet visos projekcijos yra trinamos ir regenruojamos iš naujo. Tame tarpe priverstinai regeneruojamos ir likusios opcijos, kurios dialogo lange pažymėtos stačiakampiu apvadu. Jeigu ši opcija nėra pasirinkta, tada brėžinyje esančių projekcijų komponuotė (View composition) paliekama tokia, kokia yra duotam brėžinio regeneracijos momentui:
Visualisation style - atnaujinamas projekcijų visualizavimo stilius.
Range box - atnaujinama informacija apie gabaritinių matmenų atvaizdavimą.
Edge band marking - atnaujinama informacija apie kantavimą.
Hole Table - atnaujinama informacija apie kiaurymių lenteles.
Labels and keywors - atnaujinama informacija visuose raktažodžiuose, kurie pasitaiko etiketėse ir kampiniuose spauduose (Title Bloks).

 

Exported files - perrašo arba išveda eksportuojamus failus.

 

Parent keywords - atnaujina informaciją raktažodžiuose apie tėvinį komponento mazgą, kuris atvaizduojamas brėžinio projekcijoje. Tam, kad ši opcija būtų preinama, reikia nurodyti tėvinio mazgo komponentą-junginį.

 

Top parent path - nurodomas komponento tėvinio mazgo komponentas.

 

Šie brėžinio nustatymai galioja visam darbo laikui tol, kol nebus nustatyta kitaip.