Brėžinio pozicijų pernešimas į Woodwork for Inventor specifikaciją

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Autodesk Inventor turi funkcionalumą, kuris atvaizduoti išnešti komponentų pozicijas junginio brėžinyje. Šis pozicijų numeravimas yra tampriai susijęs su Autodesk Inventor specifikacijų atvaizdavimu (View). Autodesk Inventor programa palaiko šiuos specifikacijos atvaizdavimo būdus (atvaizdus), kurie turi savo numeravimo schemas:

 

1.Vaizdavimas pagal pirmo lygio junginio struktūrą (Structured First Level BOM View) - numeruojami pirmo lygio junginio komponentai junginyje.
2.Vaizadavimas pagal skleistą visais junginio lygiais struktūrą (Structured All Level BOM View) - numeruojami komponentai (junginiai ir detalės) per visus junginio lygius.
3.Tik detalių vaizdavimas (Parts Only BOM View) - per visus lygius  atrenkami tik detalės tipo komponentai ir jie sunumeruojami.

 

Woodwork for Inventor BOM generatorius gali į savo specifikaciją įtraukti šį numeravimą. Tokiu būdu komponentams sinchronizuojamos brėžinyje sudėtos pozicijos Šiam tikslui pasiekti galima pasinaudoti šiais raktažodžiais:

 

Item.StructureBOMPositionNumber - išveda komponento pozicijos numerį, kuris paimtas iš Autodesk Inventor Structured First Level BOM View.

 

Item.StructureBOMAllLevelPositionNumber - išveda komponento pozicijos numerį, kuris paimtas iš Autodesk Inventor Structured First Level BOM View.

 

Item.PartsBOMPositionNumber - išveda komponento pozicijos numerį, kuris paimtas iš Parts Only BOM View.

 

Svarbu žinoti! Woodwork for Inventor raktažodžiai gali paimti pozicijų reikšmes iš nurodytų specifikacijų atvaizdų tik tuo atveju, jeigu Autodek Inventor buvo pareikalauta tuos specifikacijų atvaizdus pateikti (Enabled).  Tai gali būti padaryta Autodesk Inventor BOM generatoriuje arba brėžinyje, vykdant pozicijų dėstymą ir brėžinio lape talpinant specifikacijos lentelę. Kitu atveju šie raktažodžiai gražina tuščias reikšmes.