Bendrieji CAM nustatymai

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Bendrieji nustatymai yra pasiekiami per  kortelę CAM Behave

 

 

CAM Behave Dialog

 

Hardware tool trajectory calculation method

Nustatoma kokiu būdu bus apskaičiuojama apartinė trajektorija frezavimo įrankiui. Galimi trys variantai:

 
CAM Behave ARC joining trajektorijos kampai arba trūkio taškai sujungiami lankais.

 

CAM Behave Staight Joining trajektorijos kampai arba trūkio taškai sujungiami tiesiais segmentais.

 

 

CAM Behave Original Contour trajektorija generuojama pagal orginalų detalėje susidarantį kontūrą. Laikoma, kad kontūro korekcija bus pilnai atliekama CNC staklėse.

Operation type priority in

Kuriant CNC technologiją susidaro dviprasmės situacijos tada, kai tą pačią detalės formą galima išgauti skirtingomis operacijomis. Pvz., detalės kampą galima nupjauti pjūklu arba nufrezuoti galine freza. Tam, kad išvengti tokių dviprasmybių, peracijos surikiuojamos pagal jų sudarymo prioritetą. Susidarius tokiai dviprasmei situacijai, CAM sprendiklis pasirenka tą operaciją, kuri turi aukštesnį prioritetą.  Operacijų prioritetai nustatomi atskirai:

Hole processing - kiautymių apdirbimui
Cut procesing - atpjovimo apdirbimui
Grooving Processing - griovelių pjovimui

Operacijos padėtis prioritetų eilėje yra keičiama kursoriumi pasirinkus operaciją ir ją velkant į norimą lentelės poziciją.

Automatic operations ordering

Sukurtoje CNC technologijoje operacijos gali būti rikiuojamos nustatyta tvarka. Vartotojas gali šią tvarką keisti vilkdamas pasirinktą operaciją į norimą lentelės vietą. Operacijų išrikiavimo tvarka nebūtinai sutampa su operacijų prioriteto tvarka. Taip pat, pagal šią tvarką automatiškai yra rikiuojamos operacijos ir tuomet, kai to paprašo vartotojas arba ir "rankiniu" būdu sukurtoms trajektorijoms. Nesting Router tipo staklėsm eilės nustatyme atsiranda papildoma operacija Route Nesting.