Medžiagų atnaujinimas

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Yra trys atvejai, kada naudojama komanda, skirta Woodwork for Inventor medžiagų duomenų ryšio su modelio vaizdavimu atnaujinimui.

 

1.Jeigu vartotojo sukurta Autodesk Inventor medžiagų ir tekstūrų duomenų bazė (Material and Appearance DB) buvo pernešta į kitą vietą, tuomet Autodesk Inventor ir Woodwork for Inventor darbo su medžiagomis mechanizmai ieško bazės darbą aprūpinančių paveikslėlių senoje vietoje. Medžiagų atnaujinimo komanda sutvarko pamestus ryšius ir sistema ieško paveikslėlių tame pačiame kataloge, kuriame yra vartotojo sukurta Autodesk Inventor medžiagų biblioteka arba ten pat esančiuose katalogų sekančiuose lygmenyse.

 

2.Atlikus sujungimo iškirtimo operaciją (Joint Sculpt), tam tikrais atvejais dingsta paviršiams priskirta tekstūra. Medžiagų atnaujinimo komanda iš naujo priskiria paviršiams reikiamą tekstūrą.

 

3.Nepatyręs vartotojas kartais Woodwork for Inventor detalėms priskirtas paviršiaus tekstūros kryptis pasuka naudodamasis ne Woodwork for Inventor pateiktu detalės arba dangos tekstūros valdymo mechanizmu. Tokiu atveju pažeidžiamas vaizdo ir Woodwork for Inventor įrašomų duomenų ryšį. Medžiagų atnaujinimo komanda atstato tekstūrų kryptis, atsižvelgiant į Woodwork for Inventor medžiagų priskyrimą.

 

 

Komanda pasiekiama

Woodwork Design –> Material –> Refresh material_refresh32

 

Paleidus komandą atsiranda proceso eigos indikatorius, kuris rodo komandos užimtumą. Komandos darbo pabaigą rodo išnykęs indikatorius.

 

Dėmesio! Esant didelės apimties modeliui arba pertvarkant pamestus perkeltos Autodesk Inventor medžiagų ir tekstūrų bazės ryšius, procesas gali užtrukti. Tokiais atvejais rekomenduotina atnaujinimo (Refresh) komandą atlikti atskirais pomazgiais. Be to, prieš paleidžiant atnaujinimo (Refresh) komandą, reikia atlikti visuotinį modelio perstatymą (Rebuild All).

 

Jeigu tai yra junginys, rekomenduojama prieš paleidžiant atnaujinimo komandą, laikinai išjungti (Suppress) visas skardos lankstinio tipo detales. Lankstinio tipo detalėms atnaujinimo komandą geriausia atlikti atidarius ją atskirai išklotoje būsenoje. Jeigu detalė turi įspaustą (Emboss) konstruktyvinį elementą, kuris sudarytas iš atprojektuoto teksto, tuomet prieš paleidžiant atnaujinimo komandą rekomenduojama šį konstruktyvinį elementą užgesinti (Suppress). Po atnaujinimo komandos suveikimo minėtąjį elemantą vėl galima įjungti (Unsuppress).