Jungties išstatymas gaminio modelyje

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Komanda vykdo jungties ar kito standartinio komponento išstatymą gaminio modelyje. Tai atliekama remiantis komponente iš anksto įrašytais išstatymo konstruktyviniais ryšiais (iMate). Komponentas yra išstatomas pagal kiekvienam konstruktyviniam ryšiui nuosekliai gaminio modelyje nurodomą atitinkamą geometriją. Yra numatyti keli šios komandos režimai:

 

Vienetinis - kai vienam ryšiui modelyje nurodomas vienas geometrinis elementas. Pavyzdžiui, ašį išstatanti plokštuma - tokiu atveju dėl ryšio realizavimo išstatomas komponentas iš karto keičia padėtį erdvėje.

 

Daugybinis - kai vienam ryšiui nurodomi keli geometriniai elementai modelyje. Tokiu būdu išstatomam komponentui galima nurodyti, kad jo ašis turi būti išstatyta pagal kelias plokštumas erdvėje. Tuomet komanda leidžia kiekvienam konstruktyviniam ryšiui nurodyti reikiamą geometriją modelyje ir kiekvienoje galimoje ryšių realizavimo vietoje įterpti po naują išstatomo komponento vienetą.

 

 

Komanda pasiekiama

Woodwork Design –> Joint –> Attach hardware_attachment32

 

Attach Joint

 

1.Jungties komponento pasirinkimas ekrane.
2.Jungties komponento pasirinkimas iš nurodyto katalogo diske.
3.Paskutinio komandoje naudoto komponento panaudojimas sekančio išstatymo vykdymui.
4.Vienetinio išstatymo režimo įjungimas.
5.Daugybinio išstatymo režimo įjungimas.
6.Erdvė, kurioje atvaizduojami pasirinkto komponento konstrutyviniai ryšiai (iMate). Varnelės nuėmimas reiškia jau pasirinktų konstruktyvinių surišimų atšaukimą ir leidimą vėl iš naujo vykdyti nurodyto ryšio pasirinkimą.
7.Komponento vieneto detalės numeris (Part Name).

 

 

Komandos vykdymas atliekamas "Attach" mygtuko paspaudimu.