Medžiagų priskyrimo komanda

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Ši komanda Autodesk Inventor detalei arba detalių rinkiniui priskiria Woodwork for Inventor medžiagą.

 

Komanda pasiekiama 

Woodwork Design –> Material –> Assign material32

 

 

Material Assignment

Material Assignment Edge Band

 

 

1.

Einamasios paletės įrašas. Čia atvaizduojama medžiagos spalva ir medžiagos pagrindinės charakteristikos. Ši medžiaga, paspaudus mygtuką "Apply", yra priskiriama pasirinktiems Autodesk Inventor komponentams.

2.

Medžiagos tipo parinkiklis. Juo galima pasirinkti kitą medžiagos tipą.

3.

Paletės įrašas.

4.

Paletės parinkiklis. Juo galima pasirinkti kitą vartotojo sudarytą paletę, jeigu tokia buvo sukurta.

5.

Rinkinio pagal medžiagos filtrą sudarymas, skirtas sudaryti detalių rinkinį iš tokios pačios medžiagos, kuri yra nustatyta einamąjame paletės įraše.

6.

Dangos apšvietimas, reikalingas išryškinti tuos detalės paviršius, kurie yra padengti medžiaga.

7.

Medžiagos nuskaitymas iš modelio, leidžiantis sužinoti, kokia yra detalei priskirta medžiaga, ir paskelbti šią medžiagą einamąją.

8.

Medžiagos nuskaitymas iš modelio, leidžiantis sužinoti, kokia yra detalei priskirta medžiaga, ir paskelbti šią medžiagą einamąją.


Pastaba. Tuo atveju, jeigu yra pasirinkta dangos tipo medžiaga, tai medžiagų priskyrimo dialogo lange atsiranda keli papildomi mygtukai (paveikslėlis dešinėje).

9.

Dangos storio pasirinkimas. Galimi dangos storiai pateikiami priklausomai nuo medžiagų duomenų bazės užpildymo.

10.

Dangos pozicijos detalės modelio atžvilgiu parinkiklis. Juo nurodoma, kaip Woodwork for Inventor turi interpretuoti dangos padėtį modelio atžvilgiu - kaip "paskandintą" modelyje ar kaip "priaugintą" ant modelio.

11.

Dangos pozicijos perrašymo jungiklis. Jungiklio pagalba galima pareikalauti, kad priskiriamost dangos pozicija detalės atžvilgiu būtų pakeista pagal nustatytąją dialoge arba palikta tokia, kokią turėjo anksčiau priskirta danga.

 

 

Komponentų rinkinių sudarymas medžiagų priskyrimo komandoje

 

Atliekant medžiagų priskyrimą, reikia nepamirši keletos svarbių dalykų, kuriais vadovaujantis dirba Woodwork for Inventor medžiagų priskyrimo kamanda. Ji gali būti vienoje iš dviejų būsenų:

 

1.Užpildo medžiagos priskyrimas.
2.Dangos medžiagos priskyrimas.

 

Užpildo medžiagai visada yra nurodoma Autodesk Inventor detalė, kuri yra normalaus (Normal) dokumento tipo. Tuo tarpu visi kiti tipai (Phantom, Reference ir kt.) yra ignoruojami. Medžiagą galima priskirti vienai detalei arba sudarytam rinkiniui. Rinkiniai gali būti sudaromi keliais būdais:

 

1.Nurodant kursoriumi ekrane.
2.Nurodant kursoriumi šoninėje naršyklėje.
3.Surenkant rinkinį pagal nurodytą filtrą.
4.Prašant priskirti medžiagą tuščiam rinkiniui. Šiuo atveju Woodwork for Inventor automatiškai surenka visas Autodesk Inventor detales, kurios atitinka šiuos kriterijus:
a.Detalė dar neturi priskirtos Woodwork for Inventor medžiagos.
b.Iš bibliotekos erdvės paimtas komponetas nėra įterptas į junginį.
c.Komponentas turi normalųjį (Normal) specifikavimo tipą.
5.Komponento išmetimas iš rinkinio vykdomas jį nurodant kursoriumi su nuspaustu "Ctrl" klavišu.

 

Priskiriant dangą visada turi būti nurodytas detalės paviršius, kuriam bus priskiriama medžiaga. Rinkiniai sudaromi šiais būdais:

 

1.Nurodant kursoriumi paviršių ekrane. Reikia turėti omeny, kad kanto dangos priskyrimas gali būti vykdomas tik plokštės tipo detalių kraštams.
2.Surenkant rinkinį pagal nurodytą filtrą.
3.Paviršiaus išmetimas iš rinkinio vykdomas jį nurodant kursoriumi su nuspaustu "Ctrl" klavišu.

 

Pastaba. Woodwork for Inventor dangos medžiagos neįmanoma priskirti toms detalėms, kurios neturi priskirtos užpildo medžiagos.

 

 

Einamasis paletės įrašas

 

Einamasis paletės įrašas vaizduoja medžiagą, kuri einamuju komandos veikimo metu gali būti priskirta pasirinktiems modelio elementams. Priklausomai nuo medžiagos tipo einamąjame paletės įraše keičiasi atvaizduojama informacija:

 

Mat. Code - medžiagos kodas.

Mat. Name - medžiagos pavadinimas.

 

Su spalvomis susietomis medžiagoms papildomai pateikiami dar du laukai:

Color Code - spalvos kodas.

Color Name - spalvos pavadinimas.

 

Su spalva susiejimą turinčios medžiagos yra šios:

Laminated Board - laminuota plokštė.

Desktop - stalviršis.

Veneer - lukštas.

Edge Band - kantavimo juosta.

Paint - dažai.

 

 

Medžiagos tipo parinkiklis

 

Dialogo lange galima pasirinkti medžiagos tipą. Woodwork for Inventor medžiagos suskirstytos į dvi grupes su atitinkamais medžiagų tipais viduje:

 

Užpildo medžiagų grupė:

 

W4I_X_MaterialAssignment_Solid - Medžiagos masyvas (Solid).

W4I_X_MaterialAssignment_Board - Plokštė (Board).

W4I_X_MaterialAssignment_LaminatedBoard - Laminuota plokštė (Laminated Board).

W4I_X_MaterialAssignment_MultilayerBoard - Daugiasluoksnė plokštė (Multilayer Board).

W4I_X_MaterialAssignment_Rod - Strypas, profilis (Rod).

W4I_X_MaterialAssignment_Desktop - Stalviršis (Desktop).

 

 

Dangų medžiagų grupė:

 

W4I_X_MaterialAssignment_Veneer old - Lukštas, plėvelė (Veneer).

W4I_X_MaterialAssignment_EdgeBand - Kantavimo juosta (Edge Band).

W4I_X_MaterialAssignment_Paint - Dažai (Paint).

 

 

Paletės įrašas

 

Paletės įrašai sudaromi palečių redaktoriuje. Kiekvienas paletės įrašas atspindi medžiagą ir jos spalvą (jeigu medžiaga gali turėti sąryšį su spalvomis). Paletės įrašai gali būti pateikiami kaip piktogramos arba kaip įrašų sąrašas.

 

Paletė pateikta piktogramų pavidalu

Paletė pateikta piktogramų pavidalu

Paletė pateikta įrašų pavidalu

Paletė pateikta įrašų pavidalu


 

 

Kiekviename paletės įrašų rinkinio primoje vietoje yra specialus paletės įrašas - tuščia medžiaga. Šis įrašas pažymėtas trintuko ženklu W4I_X_MaterialAssignment_Delete. Jeigu einamoji medžiaga yra tuščia medžiaga, tai medžiagos priskyrimo operacija reiškia medžiagos pašalinimą nuo pasirinkto elemento.

 

Paletės įrašų atvaizdavimas keičiamas paletės įrašų atvaizdavimo jungikliu. Jei paletės įrašai yra atvaizduojami sąrašo pavidalu, tuomet juos galima rūšiuoti pagal pasirinktą kriterijų. Tam užtenka kursoriumi pažymėti pasirinktą stulpelio antraštę. Jeigu yra laikomas nuspaustas "Shift" klavišas, tuomet vienu metu galima surūšiuoti įrašus pagal kelis kriterijus, pasirenkant kelis stulpelius iš eilės.

 

 

Paletės parinkiklis

 

Paletės parinkiklis leidžia persijunginėti tarp palečių, kurias gali kurti pats vartotojas. Tik įdiegus Woodwork for Inventor įskiepį, pastarasis pirmiausia pateikia paletę pagal nutylėjimą (Default). Apie palečių ir jų turinio valdymą skaitykite čia.

 

 

Filtras

 

filter16x16 Filtravimo komanda leidžia vartotojui surinkti visus elementus, kurie atitinka einamąjį paletės įraša. Priklausomai nuo medžiagos tipo, tai gali būti detalės arba paviršiai.

 

 

Medžiagos apklausa

 

W4I_X_MaterialAssignment_Inquiry Medžiagos apklausos komanda leidžia nuskaityti modelyje nurodyto elemento medžiagą. Priklausomai nuo to, kurioje grupėje esama (užpildo medžiagų ar dangų medžiagų), yra atitinkamai nuskaitoma užpildo arba dangos medžiaga. Užpildo medžiagos komanda yra komponento pasirinkimo būsenoje, o dangos medžiagos - paviršių pasirinkimo būsenoje. Vaikštant kursoriumi ant modelio, apšviečiami pasirinkimui tinkami elementai. T.y., tie elemetai, kurie  turi priskirtą Woodwork for Inventor medžiagą. Atlikus nuskaitymą atsidaro nuskaitytos medžiagos tipas, kuris tampa einamuoju įrašu.

 

 

Medžiagos pašvietimas

 

light16 Medžiagos pašvietimas galioja tik dangos tipo medžiagoms. Ši funkcija leidžia vaizdžiai pamatyti, kokio storio, kokia ir kurioje detalės modelio atžvilgiu padėtyje yra pati dangos medžiaga. Woodwork for Inventor nustatymuose yra pateiktas ryšys tarp dangos storio ir spalvos, kuria danga yra pašviečiama:

 

1.Dangos storis iki 0,3mm imtinai        pasvietimo spalva 0_3
2.Dangos storis iki 0,45mm imtinai        pasvietimo spalva 0_45
3.Dangos storis iki 0,6mm imtinai        pasvietimo spalva 0_6
4.Dangos storis iki 1 mm imtinai        pasvietimo spalva 1
5.Dangos storis iki 2 mm imtinai        pasvietimo spalva 2
6.Dangos storis virš 2 mm                pasvietimo spalva virs 2

 

Medžiagų spalvų pašvietimo valdymas vyksta sistemos nustatymuose.