Specifikacijų ir lentelių tipai

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Gamybos proceso užtikrinimui inžinierius turi pateikti ne tik brėžiniais išreikštą grafinę informaciją, bet ir įvairias specifikacijas. Jose pateikiama informacija apie detales, ruošinius, bendrą medžiagų poreikį ir t.t. Medžio gaminiai turi savo išskirtinę pateikiamos informacijos specifiką. Woodwork for Inventor specifikacijų generatorius (BOM) nuskaito iš modelio šią informaciją, lanksčiai ją apdoroja ir pateiktia reikiamu pavidalu įmonės viduje.

 

Woodwork for Inventor specifikacijų formos yra aprašomas MS Excel faile. Tokie failai yra laikomi Woodwork for Inventor specifikacijų šablonais. Pradinius pavyzdžius, kurie yra įdiegiami kartu su pačiu Woodwork for Inventor įskiepiu, rasite šablonų (Templates) kataloge, kuris yra:

C:\Users\Public\Documents\Woodwork for Inventor\2017\V7\BOM Templates.

Juose vartotojas savo nuožiūra gali reguliuoti informacijos išvedimo apie gaminį būdą. Tokiu būdu Woodwork for Inventor lengvai pritaikomas savo verslo modeliui.

 

 

hmtoggle_plus1Specifikacijų klasifikacija ir tipai

 

Pagal specifikacijose esančios informacijos turinį Woodwork for Inventor specifikacijos yra skirstomos į klases:

 

1.Specifikacijos, kuriose pateikiama informacija apie gaminį sudarančius komponentus. Pavyzdžiui - komponento kodas, jo gabaritai, jį sudaratys ruošiniai, tų ruošinių medžiaga.
2.Specifikacijos, kuriose pateikiama informacija apie medžiagų kiekius, reikalingus gaminiui pagaminti. Pavyzdžiui -  medžiagos kodas, jos bendras kiekis, spalva ir t.t.

 

Pirmosios klasės specifikacijose dominuoja informacija apie komponentą. Tokį informacijos konteinerį vadinsime komponento įrašu (Item), kuriame talpinama visa informacija apie komponentą. Specifikacijos šablone eančios lentelės lauke įrašome atitinkamą užrašą, kuriuo pranešame, kokią informaciją  apie komponentą norime matyti šiame stulpelyje. Pavyzdžiui, stulpelyje (Item.Length) bus pateiktas komponento ilgis. Reikia paminėti tai, kad įrašas apie komponentą turi priėjimą prie informacijos apie minėtą komponentą sudarančias medžiagas. Šis priėjimas panašus į manipuliavimą informacija antrojo tipo specifikacijose. Minėta informacija yra apie konkretaus komponento medžiagą, o ne apie tą pačią medžiagą ir jos kiekį visam gaminiui. Apie tai, kokiais komponentą aprašančiais laukais galima manipuliuoti aprašant specifikacijų šablonus, skaitykite čia.

 

Antrosios klasės specifikacijose informacijos konteinerį sudaro informacija apie medžiagą. Specifikacijos generavimo metu Woodwork for Inventor skanuoja visą gaminį ir sutraukia į vieną lentelę visas medžiagas, kurios yra panaudotos konstruojant gaminį. Toks įrašas turi visą eilę medžiagą apibūdinančių charakteristikų. Kaip ir specifikacijose apie komponentus, taip ir specifikacijose apie medžiagų kiekius specifikacijos šablone esančios lentelės lauke įrašytas užrašas reiškia, kokią informaciją norime matyti šiame lentelės stulpelyje. Pavyzdžiui, stulpelyje (Material.Name) bus pateiktas medžiagos pavadinimas. Apie tai, kokiais medžiagą aprašančiais laukais galima manipuliuoti aprašant specifikacijų šablonus, skaitykite čia.

 

Pagal specifikacijose esančios informacijos struktūrizavimo būdą Woodwork for Inventor specifikacijos yra skirstoma į šiuos tipus:

 

Gaminio struktūra (Structured BOM) - šios rūšies specifikacijose pateikiamas gaminys taip, kaip jis yra sukurtas Autodesk Inventor modelyje. Jose galima matyti, koks komponentas į kurį komponentą yra įtrauktas. Šio tipo specifikacijos priklauso pirmos klasės specifikacijoms ir jose manipuliuojama įrašo informacija apie komponentą.

 

Detalių sąrašai (Plain BOM)  - šios rūšies specifikacijose yra pateikiami tik detalių sąrašai, kurie vadinami plokščiaisiais detalių sąrašais. Šio tipo specifikacijos priklauso pirmos klasės specifikacijoms ir jose manipuliuojama įrašo informacija apie komponentą.

 

Medžiagų suvestinės (Material Summary)  - šios rūšies specifikacijose pateikiama medžiagų sąrašo suvestinė, kurioje matyti, kokios medžiagos yra panaudotos gaminyje bei kokie šių medžiagų kiekiai reikalingi gaminiui pagaminti. Šio tipo specifikacijos priklauso antros klasės specifikacijoms ir jose manipuliuojama įrašo informacija apie medžiagas. Atskirą medžiagų suvestinės specifikacijos tipą sudaro medžiagų suvestinės pagal pirmo lygio produktus (Material summary by first level of Products). Tai reiškia, kad suvestinė medžiagų specifikacija pateikiama kiekvienam pirmo lygio subjunginiui, įeinančiam į pateiktąją specifikaciją. Pavyzdžiui, turime virtuvės komplektą, kurį sudaro tam tikros spintelės. Tokiu atveju suvestinė yra pateikiama atskirose lentelėse -  spintelė Nr.1, spintelė Nr.2 ir t.t.

 

hmtoggle_plus1Lentelių tipai

 

Kiekvienoje specifikacijoje galima aprašyti lenteles, kuriose generuojama informacija yra papildomai filtruojama ir pateikiama dokumente. Šiuo metu atitinkamose specifikacijose naudojami šie lentelių tipai:

 

Gaminio struktūra (Structured BOM):

Full Assembly - pilnas junginio struktūros išklojimas (pateikimas).
Woodwork Parts Assembly - junginio struktūros išklojimas (pateikimas) įtraukiant tik Woodwork for Inventor detales.
Purchased Components Assembly - junginio struktūros išklojimas (pateikimas) įtraukiant tik perkamas (Purchased) detales.
Multilayer Board Parts Structure - daugiasluoksnių detalių sąrašas su išklota (pateikta) jų sluoksnius sudarančių ruošinių sudėtimi.
Composite Part Structure - kompozitinių detalių sąrašas su išklota (pateikta) vidinę detalę sudarančių detalių struktūra.

 

 

Detalių sąrašas (Plain BOM):

Part List - visų detalių bendras sąrašas.
Solid - masyvo tipo detalių sąrašas.
Board - plokštės tipo detalių sąrašas.
Laminated Board - laminuotų plokščių detalių sąrašas.
Multilayer Board - daugiasluoksnių plokščių sąrašas.
Rod - strypo (profilio) tipo detalių sąrašas.
Desktop - stalviršio tipo detalių sąrašas.
Unit - perkamų detalių sąrašas.

 

 

Medžiagų suvestinė (Material Summary):

Material List - visų medžiagų suvestinė.
Fill Materials - visų užpildo tipo medžiagų suvestinė.
Solid - masyvo tipo medžiagų suvestinė.
Board - plokštės tipo medžiagų suvestinė.
Laminated Board - laminuotos plokštės tipo medžiagų suvestinė.
Multilayer Board - daugiasluoksnės plokštės tipo suvestinė.
Rod - strypo (profilio) tipo medžiagų suvestinė.
Desktop - stalviršio tipo medžiagų suvestinė.
Unit - perkamų gaminių suvestinė.
Covers - visų dangos tipo medžiagų suvestinė.
Edge Band - kanto tipo medžiagų suvestinė.
Veneer - lukšto tipo medžiagų suvestinė.
Paint - dažų tipo medžiagų suvestinė.

 

Kiekvienoje lentelėje galima nusakyti stulpelių laukus, kuriuose yra pateikiama informacija apie pageidaujamą įrašo išvedimo lauką. Plačiau apie juos skaitykite čia.

 

 

Aprašant šabloną reikia laikytis tam tikros šablono aprašymo tvarkos, kuri pateikta čia.