Sistemos nustatymai

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Sistemos nustatymai leidžia reguliuoti Woodwork for Inventor įskiepio darbo nuostatas.

 

Komanda pasiekiama

Woodwork Design –> Help –> Settings settings32

 

Komanda turi keturias korteles, kuriose reguliuojami šie Woodwork for Inventor darbo aspektai:

 

 

hmtoggle_plus1BOM - Specifikacijų darbo nustatymai

 

BOM settings

 

 

1. Prefix for Code - kodo priešdėlio nustatymas.

 

Workpiece - laukas, skirtas nurodyti norimą priešdėlį ruošinio kodui. Woodwork for Inventor kiekviena detalė susideda iš ruošinių (plačiau apie tai skaitykite čia). Šie ruošiniai automatiškai įgija tokį patį kodą kaip ir detalė su papildomu priešdėliu, kurio reikšmė yra įrašyta į aptariamą lauką.

 

Composite Material - laukas, skirtas nurodyti norimą priešdėlį detalės ruošinio, suklijuoto iš kitų detalių, kodui. Woodwork for Inventor detalės ruošinys gali būti sukonstruotas iš kelių detalių, susidedančių iš ruošinių (plačiau apie tai skaitykite čia). Šie ruošiniai automatiškai įgija tokį patį kodą kaip ir jam priskirta medžiaga su papildomu priešdėliu, kurio reikšmė yra įrašyta į aptariamą lauką.

 

2. Prefix for Name - pavadinimo priešdėlio nustatymas

 

Workpiece - laukas, skirtas nurodyti norimą priešdėlį ruošinio pavadinimui. Woodwork for Inventor kiekviena detalė susideda iš ruošinių (plačiau apie tai skaitykite čia). Šie ruošiniai automatiškai įgija tokį patį vardą kaip ir detalė su papildomu priešdėliu, kurio reikšmė yra įrašyta į aptariamą lauką.

 

Composite Material - laukas, skirtas nurodyti norimą priešdėlį detalės ruošinio, suklijuoto iš kitų detalių, pavadinimui. Woodwork for Inventor detalės ruošinys gali būti sukonstruotas iš kelių detalių, susidedančių iš ruošinių (plačiau apie tai skaitykite čia). Šie ruošiniai automatiškai įgija tokį patį vardą kaip ir jam priskirta medžiaga su papildomu priešdėliu, kurio reikšmė yra įrašyta į aptariamą lauką.

 

Woodwork for Inventor turi galimybę įvairius duomenis, sukurtus specifikacijos generavimo metu, įrašyti į detales, iš kurių modelio šie duomenys buvo apskaičiuoti. Pavyzdžiui, detalės ilgis, arba detalės plotis. Kita vertus, sistemai galima pranešti, kad duomenys, kurie yra įrašyti į detalę kaip Custom iProperty, gali būti įtraukiami į specifikaciją. Tai atliekama pateikiant duomenų laukų surišimo žemėlapį Specify Mapping erdvėje.

 

Tuo atveju,

jeigu norima perduoti duomenis iš specifikacijos į detalę, pirmiausia reikia Woodwork for Inventor BOM property stulpelyje (paveiksle pažymėta 5-etu) įvesti specifikacijos raktažodį, kurio reikšmę norima išvesti į detalės Custom iProperty lauką. Po to reikia pakeisti duomenų judėjimo kryptį iš specifikacijos į Custom iProperty stulpelį (paveiksle pažymėta 4-etu). Ir galiausiai Custom iProperty stulpelyje (paveiksle pažymėta 3-etu) būtina įvesti tokį pavadinimą, kuris yra numatytas vartotojo ir geriausiai apibūdina išvedamą parametrą. Detalėje minėti laukai sukuriami automatiškai.
jeigu norima padaryti atvirkščiai, tuomet reikia paimti Custom iProperty parametrą ir panaudoti išvedamoje specifikacijoje. Tokiu atveju pirmiausia reikia Custom iProperty lauke įvesti parametro vardą, kuris egzistuoja komponentuose, bei nustatyti duomenų kryptį iš komponento į specifikaciją. Woodwork for Inventor BOM property stulpelio lauke automatiškai sukuriamas raktažodis, kuriuo kreipiantis į tokį duomenį iš specifikacijų šablono bus gautas išvestas šio duomens dydis.

 

Pateiktame paveikslėlyje parodyta, kaip apskaičiuoti detalės gabaritai yra gražinami į detalės Custom iProperty laukus. Paskutinėje eilutėje, duomuo iš ERP sistemos gali būti traukiamas į specifikaciją, pasinaudojant dešinėje esančiu raktažodžiu.

 

6. Write BOM data to mapped iProperties - nustato pasirinkimą, kuris Woodwork for Inventor specifikacijų generatoriaus (BOM) uždarymo metu į vartotojo kuriamus laukus (Custom iProperties) įrašo komponentams reikšmes, sugeneruotas specifikatoriaus veikimo metu. Toks pasirinkimas paliktas tam, kad silpnensės konfigūracijos kompiuteriuose, kiekvieną kartą uždarant specifikacijų generatorių (BOM), būtų galima išjungti minėtų laukų įrašymą.

 

7. Write Header data to Assembly document - nustato pasirinkimą, kuriuo specifikacijoje esantys duomenys, apibūdinami kaip specifikacijos antraštė, gali būti įrašyti į surinkimo komponentą, iš kurio buvo generuojama pati specifikacija. Tai leidžia šiuos duomenis išvesti į brėžinius, kuomet yra paleidžiama automatinio brėžinių generavimo funkcija Auto Plot.

 

 

 

hmtoggle_plus1Design - projektavimo aplinkos Autodesk Inventor programoje nustatymai

 

W4INV Design Settings

 

Materials Database path - nurodo, kurioje vietoje yra patalpinta Woodwork for Inventor medžiagų duomenų bazė. Pagal nutylėjimą ji yra:

 

C:\Users\Public\Documents\Woodwork for Inventor\2017\V7\Materials.sdf

 

Jeigu keli konstruktoriai dirba vienoje įmonėje, tuomet rekomenduojama duomenų bazę laikyti centralizuotai. Tokiu atveju bazė talpinama serveryje ir jai yra nurodomas kelias iki jos.

 

Holes

Sekcijoje yra nustatomi kiaurymių parametrai, kurie naudojami CNC technologijų automatiniame sudaryme ir brėžiniuose kiaurymių lentelėse.


Max Hole Diameter

Nustatomas maksimalus cilindrinio paviršiaus diametras, kuris laikomas kiauryme. Šio parametro valdymas taip pat preinamas CNC technologijų generatoriaus elgsenos nustatymuose.


Max Hole Depth

Nustatomas maksimalus cilindrinio paviršiaus gylis, kuris dar laikomas kiauryme. Šio parametro valdymas taip pat preinamas CNC technologijų generatoriaus elgsenos nustatymuose.


Centering Hole diameter

Nustatomas kiarymės diametras, kuris laikomas, kad tai yra centravimo gražto operacija. Šio parametro valdymas taip pat preinamas CNC technologijų generatoriaus elgsenos nustatymuose.


Depth

Nustatomas koks centravimo operacijoje taikomas gręžimo gylis. Tokiu atveju į skylės gylį surastą modelyje neatsižvelgiama. Šio parametro valdymas taip pat preinamas CNC technologijų generatoriaus elgsenos nustatymuose.

 

Colors

Sekcijoje nsutatoma įvarūs spalvinimo aspektai, kada reikia aptarnautoi Woodwork for Inventor darbą


Workpiece

Nustato kokia spalva atvaizduojami ruošiniai dirbant "Workpiece Oversize" komandoje.


Oversize

Nustato kokia spava atvaizduojamos užlaidos dirbant "Workpiece Oversize" komandoje.


Highlight colors for covers and pre-mill allowance for edge banding

Nustato kokia spalva priklausomai nuo kanto storio yra pašviečiami kantai, kada "Material Assignment" komandoje įjungiamas kantų pašvietimas. Taip pat, čia galima nurodyti automatiškai pridedamas užlaidas ruošiniui, jeigu taikomas pafrezavimas prieš pat kantavimo operaciją. Kiekvienas kantas gali turėti individualų pafrezavimo dydįThickness

Nurodoma iki kokio storio kantas bus pašviečiamas nurodyta spalvaColor

Nurodoma spalvaPre-Mill Alovance

Nurodo taikomą užlaidos dydį ruošiniui, kuris yra kantuotas nurodyto storio kantu.

 

 

Skeleton dress up

Sekcijoje nustatomi detalės kūnų automatinio užvadinimo parametrai karkasiniame modeliavime


Default Panel Solid Body Name

Užrašoma kūno vardo šaknis, kuri automatiškai yra priskiriama, kada karkasiniame modeliavime kuriamas naujas panelisi.


Include Skeleton Solid Body name to Panel Name

Nustato opcija, kuri įjungia į panelės vardo sudarymą skeletona vardą iš kurio yra kilusi panelė

 

Face texture rotation

Woodwork for Inventor dirbdamas su medžiagomis, priklausomai nuo medžiagos tekstūros krypties, pasuka tesktūrą individualiai kiekvienam detalės paviršiui. Tai reikalauja aukšto kompiuterio našumo. Galima reguliuti šį apkrovimą išjungiant iš pasukimo mažesnius paviršius arba visai atsisakant tekstūros pasukimo. Kuo slankiklis traukiamas labiau į kairę tuo didesni paviršiai yra išjungiami iš pasukimo algoritmo.

 

hmtoggle_plus1Language - kalbos nustatymai

 

Šiame skirsnyje galima pasirinkti Woodwork for Inventor kalbą. Kad įjungta kalba įsigaliotų rekia uždaryti ir iš naujo paleisti Autodesk Inventor programą.

 

 

hmtoggle_plus1Units - matavimo vienetų nustatymas

 

Šiame lange medžio pavidalu pateiktas vienetų nustatymo dialogas.

 

Vienetų atvaizdavimas yra pateiktas hierarchinio medžio pavidalu. Vienetų nustatymas auštesniame lygyje suteikia tokį patį nustatymą žemesnėms šakoms, kol žemesnėje šakoje nenurodoma kitaip. Hierarchinis medis suskirstytas į šiuos lygius:

 

Pirmas Lygis:


Display Units - vienetai, kurie pasirodo išvedant informaciją į ekraną.

Report Untis - vienetai, kurie pasirodo išvedant informaciją į MS Excel ataskaitas.

 

 

Antrame lygyje yra apibrėžiami:


Fill Material - vienetai užpildo tipo medžiagoms.

Cover Material - vienetai dangos tipo medžiagoms.

 

 

Trečiame lygyje galima reguliuoti vienetų išvedimą konkretiems medžiagų tipams:


Solid - masyvui.

Board - plokštei.

Laminated Board - laminuotai plokštei.

Multilayer Board - daugiasluoksnei plokštei.

Rod - strypui.

Tube - vamzdiniam strypui.

Desktop - stalviršiui.

Edge band - kantams.

Veneer - lukštams.

Paint - dažams.

 

 

Ketvirtame lygyje kiekvienam medžiagos tipui galima apibrėžti:


Length - ilgio atvaizdavimą.

Width - pločio atvaizdavimą.

Thickness - storio atvaizdavimą.

Quantity - kiekio atvaizdavimą. Priklausomai nuo medžiagos apskaičiavimo būdo, kiekis yra pateikiamas ilgio, ploto arba tūrio vienetais.

 

 

Nustatymus galima išsaugoti išoriniame faile ir jį užkrauti į sistemą.

Woodwork for Inventor įskiepio įdiegime yra pateiktos dvi konfigūracijos:

ww4i imperial units.wunits - matavimo vienetų nustatymas colinei sistemai.
ww4i metric units.wunits - matavimo vienetų nustatymas metrinei sistemai.