Ruošinio užlaidų valdymas

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Komanda priskiria suskaičiuotam ruošiniui papildomas užlaidas.

 

Komanda pasiekiama

Woodwork Design –> Material –> Workpiece Oversize material_oversize32

 

Oversize 0

 

 

1. Medžiagos tipo parinkiklis. Leidžia pasirinkti medžiagos ruošinio tipą, kuriam norima keisti užlaidos dydžius.

 

 


Workpiece Oversize medziagos tipo selektorius

 

 


1. Užpildo medžiaga (Fill Material Oversize). Komanda persijungia į komponento pasirinkimo būseną. Kursoriumi galima nurodyti komponentą, kuris turi jam priskirtą Woodwork for Inventor medžiagą.

2. Dangos medžiaga (Cover Material Oversize). Komanda persijungia į paviršiaus pasirinkimo būseną. Kursoriumi galima nurodyti komponento paviršių, kuris turi jam priskirtą Woodwork for Inventor dangą.

 

 

2. Parenkamas geometrijos tipo indikatorius.

 


W4I_X_GrainDirection_SelectBody Priklausomai nuo medžiagos pasirinkimo (užpildas ar danga), laukiama arba komponento nurodymo modelyje, arba paviršius nurodymo modelyje.

 

 

 

Užpildo medžiagos ruošinio užlaidų nustatymas.

 

Pasirinktoji detalė yra apgaubiama permatoma žalios spalvos dėže, kuri vaizduoja detalės ruošinį. Užlaidų nurodymo dialogo langas įgija šį pavidalą.

 


Fill material Oversize

 

 


1. Parinkiklis, rodantis, kad pasirinkta užpildo tipo medžiaga.

2. Pasirinkimo režimas, kuris gali turėti dvi būsenas:

         


W4I_X_WorkpieceOversize_SelectBody Laukiama, kad būtų pasirinktas užlaidos kūnas. Jeigu užlaida buvo priskirta anksčiau, tai ji atvaizduojama, kaip permatoma geltonos spalvos papildoma dėžė prie ruošinio. Jeigu užlaidos dydis yra lygus 0, tuomet tokia dėžė neatvaizduojama. Tokiu atveju pasirenkamas atitinkamas ruošinio dėžės šonas.

 

W4I_X_GrainDirection_SelectBody Persijungiama į kitos detalės ruošinio pasirinkimą.

         


3. Nurodomas užlaidos dydis. Jeigu užlaidos nurodymo metu nebuvo pasirinktas nei vienas ruošinio dėžės kraštas arba užlaidos kūnas, tuomet nurodyta vienoda užlaida taikoma visiems kraštams.

 

 

 

Dangos medžiagos ruošinio užlaidų nustatymas

 

Pasirinkus danga dengtos detalės paviršių, jo ruošinys yra atvaizduojamas, kaip permatomas žalios spalvos stačiakampis. Užlaidų nurodymo dialogo langas įgija šį pavidalą.

 


Cover Oversize

 


1. Parinkiklis, rodantis, kad pasirinkta dangos tipo medžiaga.

2. Pasirinkimo režimas, kuris gali turėti dvi būsenas:

 


 

W4I_X_WorkpieceOversize_SelectFace Laukiama, kad būtų pasirinktas užlaidos paviršius. Jeigu užlaida buvo priskirta anksčiau, tai ji atvaizduojama, kaip permatoma geltonos spalvos papildomas stačiakampis prie ruošinio. Jeigu užlaidos dydis yra lygus 0, tuomet toks stačiakampis neatvaizduojamas. Tokiu atveju pasirenkama atitinkama ruošinio stačiakampio briauna.

 

W4I_X_GrainDirection_SelectFace Persijungiama į kitos dangos ruošinio pasirinkimą.

 


3. Nurodomas užlaidos dydis. Jeigu užlaidos nurodymo metu nebuvo pasirinktas nei vienas ruošinio stačiakampio kraštas arba užlaidos stačiakampis, tada nurodyta vienoda užlaida taikoma visiems kraštams.