Įrankių sandėlio (Tool Pool) turinio redagavimas

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Norint redaguoti įrankių sandėlį, reikia CNC įrenginio konfigūravimo dialoge pereiti į įrankių sandėlio (Tool Pool) kortelę.

 

Tool Pool editor

 

Atidarytas dialogo langa padalinta į dvi zonas:

 

Kairėje pusėje matyti įrankio sandėlio turinys.
Dešinėje pusėje - konkretaus įrankio duomenų įvedimo ir redagavimo langas.

 

1.Įrankių įrašų sekcija pagal jų tipą. Apie tai kokie yra galimi įrankių tipai Woodwork for Inventor CAM sistemoje informaciją skaitykite čia. Kiekviena sekcija gali būti sutraukiama arba išskleidžiamas ženkliuko Expand CNC machine list pagalba.

 

2.Duomenų apie įrankį įrašo eilutė. Įrašai pateikti lentelės pavidalu. Kiekvieno stulpelio reikšmę galima rasti lentelės kepurėje, kuri atvaizduota lango viršuje. Visus įrankių įrašus sekcijos viduje galima surikiuoti pagal pasirinktą stulpelį. Tam užtenka lentelės kepurėje užvesti kursorių ant stulpelio pavadinimo ir paspausti kairį pelės klavišą. Jeigu reikia įrašus rikiuoti pagal kelis kriterijus, tuomet pasirinkite sekantį stulpelio pavadinimą ir laikydami nuspaustą CTRL klavišą pakartokite aukščiau aprašytą procedūrą. Kiekvieno įrašo kontekstinis meniu yra pasiekiamas per dešiniu pelės klavišo paspaudimu.
 
Tool record context menu
 
Šio meniu pagalba galima:
 
Add        - pridėti į duomenų bazę naują nurodyto tipo įrankį.
Copy - kopijuoti nurodytą įrankį.
Delete - trinti nurodytą įrankį.
 
3.Išrankos langelis. Įrankiai yra filtruojami pagal šiame langelyje įvestą filtravimo frazę. išranka vykdoma per visus vaizduojamus duomenų laukus.

 

4.Įrankio duomenų pildymo kortelė. Šios kortelės forma skiriasi priklausomai nuo aprašomo įrankio tipo. Toliau pateiksime kiekvieno įrankio tipo duomenų įvedimo lango aprašymą.

 

Blind drill icon Aklų skylių grąžto duomenų įvedimo forma

 

Blind drill data form

 

 

Name

Įrankiui suteiktas orginalus pavadinimas, esantis įrankių duomenų bazėje.

 

Code

Įrankiui suteiktas orginalus kodas, esantis įrankių duomenų bazėje. Dažniausiai tai gali būti įrankio kodas iš gamintojo katalogo.

 

Manufacturer

Įrankio gamintojas.

 

Diameter

Įrankio darbinis diametras. Reikia turėti omeny, kad šis diametras yra naudojamas automatiniame kiaurymių atpažinimo procese. Jeigu kiaurymės tipas ir diametras sutampa su šio įrankio diametru, tuomet laikoma, kad įvykdyta pirmoji sąlyga, leidžianti vykdyti šios kiaurymės apdirbimą. Kita sąlyga yra špindelio orientacijos atitikimas kiaurymės orientacijai erdvėje (apie tai plačiau skaitykite čia).

 

Working length

Įrankio darbinės dalies ilgis. Šis dydis (kaip ir diametras) tarnauja kaip ribojimas, kuris naudojamas priimant sprendimą ar kiaurymė gali būti apdirbama. Jeigu kiaurymės gylis plius pergręžimo dydis yra didesnis už darbinį įrankio ilgį, nors kiti ribojimai ir atitinka apdirbamumo kriterijus, tuomet tokia kiaurymė laikoma neapdirbama.

 

Rotation

Įrankio sukimosi kryptis. Galimos josreikšmės:
Clockwise - sukimasis pagal laikrodžio rodyklę.
Counterclockwise - sukimasis prieš laikrodžio rodykle.

 

Tip Angle

Įrankio viršūnės kampas.

 

Įrankio atvaizdas

Užvedus kursorių ant paveikslėlio ir paspaudus kairį pelės klavišą, iškrenta failų atidarymo dialogo langas. Galima pakeisti įrankio paveikslėlį, kuri turi būti ne didesnis negu 200kB.

 

 

 

Thru drill icon Kiauryminių grąžtų duomenų įvedimo forma
 
Thru drill data form

 

 

 

Name

Įrankiui suteiktas orginalus pavadinimas, esantis įrankių duomenų bazėje.

 

Code

Įrankiui suteiktas orginalus kodas, esantis įrankių duomenų bazėje. Dažniausiai tai gali būti įrankio kodas iš gamintojo katalogo.

 

Manufacturer

Įrankio gamintojas.

 

Diameter

Įrankio darbinis diametras. Reikia turėti omeny, kad šis diametras yra naudojamas automatiniame kiaurymių atpažinimo procese. Jeigu kiaurymės tipas ir diametras sutampa su šio įrankio diametru, tuomet laikoma, kad įvykdyta pirmoji sąlyga, leidžianti vykdyti šios kiaurymės apdirbimą. Kita sąlyga yra špindelio orientacijos atitikimas kiaurymės orientacijai erdvėje (apie tai plačiau skaitykite čia)

 

Working length

Įrankio darbinės dalies ilgis. Šis dydis (kaip ir diametras) tarnauja kaip ribojimas, kuris naudojamas priimant sprendimą ar kiaurymė gali būti apdirbama. Jeigu kiaurymės gylis plius pergręžimo dydis yra didesnis už darbinį įrankio ilgį, nors kiti ribojimai ir atitinka apdirbamumo kriterijus, tuomet tokia kiaurymė laikoma neapdirbama.

 

Rotation

Įrankio sukimosi kryptis. Galimos reikšmės:

Clockwise - sukimasis pagal laikrodžio rodyklę.
Counterclockwise - sukimasis prieš laikrodžio rodyklę.

 

Tip Angle

Įrankio viršūnės kampas.

 

Breakthrough

Įrankio pergręžimo dydis, kuris reikalingas švariam apatinės kiaurymės briaunos užtikrinimui.

Eilutės pabaigoje yra perviršio skaičiuotuvo paleidimo mygtukasThrough drill breakthruough calculator.
Breakthrough calculator

 Diameter

Rodo duoto įrankio diametrą.

 


Tip Angle (A)

Rodo duoto įrankio viršūnės kampą.

 


Breakthrough ensure Length (L)

Leidžia vartotojui įvesti užtikrinantį tiesiosios grąžto dalies išlindimo dydį (L), esantį už apatinės kiaurymės ribos.

 


Breaktrough  (BRT)

Rodo suskaičiuotą viršūnės aukštį su pridėtu dydžiu (L). Nuspaudus mygtuką "OK", šis dydis įrašomas į Breaktrough reikšmę. Šis dydis yra rekomentuojamo pobūdžio ir jį galima redaguoti Breaktrough lange.

         

Įrankio atvaizdas

Užvedus kursorių ant paveikslėlio ir paspaudus kairį pelės klavišą iškrenta failų atidarymo dialogo langas. Galima pakeisti įrankio paveikslėlį, kurio dydis turi būti ne didesnis negu 200kB.

 

 

Mill tool icon Galinių frezų duomenų įvedimo forma

 

Mill tool data edit  form

Įrankio priartėjimo kontūro elementų išaiškinimas

Įrankio priartėjimo kontūro elementų išaiškinimas

 

 

Name

Įrankiui suteiktas orginalus pavadinimas, esantis įrankių duomenų bazėje.

 

Code

Įrankiui suteiktas orginalus kodas, esantis įrankių duomenų bazėje. Dažniausiai tai gali būti įrankio kodas iš gamintojo katalogo

 

Manufacturer

Įrankio gamintojas.

 

Diameter

Įrankio darbinis diametras.

.

Working length

Įrankio darbinės dalies ilgis. Šis dydis tarnauja kaip ribojimas, kuris naudojamas priimant sprendimą ar kontūras gali būti apdirbamas. Jeigu kontūro gylis yra didesnis už darbinį įrankio ilgį, nors kiti ribojimai ir atitinka apdirbamumo kriterijus, tai toks kontūras laikoma neapdirbamas duotu įrankiu.

 

Rotation

Įrankio sukimosi kryptis. Galimos reikšmės:
Clockwise - sukimasis pagal laikrodžio rodyklę.
Counterclockwise - sukimasis prieš laikrodžio rodyklę.

 

Lead length

Įrankio priartėjimo ir atsitraukimo linijos nuo apdirbamo kontūro pradžios ir pabaigos taško atstumas (žiūrėkite aukščiau pateiktą pav.). Šis dydis figūruoja kaip dydis pagal nutylėjimą, kuomet yra nustatomi frezavimo (Mill) operacijos parametrai.

 

Lead radius

Įrankio priartėjimo ir atsitraukimo lanku nuo apdirbamo kontūro pradžios ir pabaigos taško lanko spindulys (Radius) (žiūrėti aukščiau pateiktą pav.). Šis dydis figūruoja kaip dydis pagal nutylėjimą, kuomet yra nustatomi frezavimo (Mill) operacijos parametrai. Reikia turėti omeny, kad lanko spindulys (Radius) visada yra nusakomas perslinktai (Software calculated) per įrankio spindulį (Radius) trajektorijai. Jeigu yra naudojama neperslinkta kontūro (Hardware calculated) būsena, tuomet lanko spindulys automatiškai koreguojamas nuo užduotojo lanko spindulio perslinktame būvyje. Plačiau apie tai rasite ferazavimo (Mill) operacijos aprašyme.

 

Lead arc angle

Įrankio priartėjimo ir atsitraukimo lanku nuo apdirbamo kontūro pradžios ir pabaigos taško lanko kampas (žiūrėti aukščiau pateiktą pav.). Šis dydis figūruoja kaip dydis pagal nutylėjimą, kuomet yra nustatomi frezavimo (Mill) operacijos parametrai.

 

Orbit pre drill diameter

Frezos orbitinio įsigilinimo į medžiagą diametras. Šis orbitos diametras yra naudojamas, jeigu frezavimo (Mill) ar kišenės išėmimo (Pocket) operacijoje yra užsakomas orbitinis įsigilinimas į medžiagą. Reikia turėti omeny, kad orbitos diametras visada yra nusakomas perslinktai (Software calculated) per įrankio spindulį (Radius) trajektorijai. Jeigu yra naudojamas neperslinktas (Hardware calculated) trajektorijos skaičiavimas, tuomet orbitos spindulys (Radius) yra automatiškai padidinamas įrankio spindulio dydžiu, tačiau redagavime vis vien operuojama orbitos spinduliu, nusakytu perslinktai trajektorijai.

 

Orbit pre drill pitch

Frezos orbitinio įsigilinimo į medžiagą diametras. Šis orbitos diametras yra naudojamas, jeigu  frezavimo (Mill) ar kišenės išėmimo (Pocket) operacijoje yra užsakomas orbitinis įsigilinimas į medžiagą. Reikia turėti omeny, kad orbitos diametras visada yra nusakomas perslinktai (Software calculated) per įrankio spindulį trajektorijai. Jeigu yra naudojamas neperslinktas (Hardware calculated) trajektorijos skaičiavimas, tuomet orbitos spindulys (Radius) yra automatiškai padidinamas įrankio spindulio dydžiu, tačiau redagavime vis vien operuojama orbitos diametru, nusakytu perslinktai trajektorijai.

 

Breakthrough

Gylio perviršio dydis pagal nutylėjimą, jeigu frezavimo (Mill) operacijos metu kontūras frezuojamas kiaurai.

 

Įrankio atvaizdas

Užvedus kursorių ant paveikslo ir paspaudus kairį pelės klavišą iškrenta failų atidarymo dialogo langas. Galima pakeisti įrankio paveikslėlį, kuris turi būti ne didesnis negu 200kB.

 

 

Saw Blade icon Diskinių pjūklų duomenų įvedimo forma

 

Saw Blade data edit form

Diskinio pjūklo paramertai

Diskinio pjūklo paramertai

 

Name        

Įrankiui suteiktas orginalus pavadinimas, esantis įrankių duomenų bazėje.

 

Code        

Įrankiui suteiktas orginalus kodas, esantis įrankių duomenų bazėje. Dažniausiai tai gali būti įrankio kodas iš gamintojo katalogo.

 

Manufacturer

Įrankio gamintojas.

 

Diameter

Įrankio darbinis diametras.

 

Holder diameter

Įrankio laikiklio diametras. Šis laikinklio diametras kartu su  įrankio darbiniu diametru leidžia apskaičiuoti maksimalų pjovimo gylį atliekant griovelio pjovimo (Groove) ir atpjovimo (Cut) operacijas. Be to, tai tarnauja kaip ribojimas, reikalingas priimant sprendimą apie pasirinktos geometrijos detalės modelyje apdirbamumą.

 

Cutting thickness

Įrankio pjūvio plotis. Šis dydis yra naudojamas kaip ribojimas, neleidžiant apdirbti siauresnius griovelius negu pjūvio plotis. be to, šis dydis naudojamas apskaičiuojant praėjimų kiekį, jeigu griovelis yra platesnis negu pjūvio plotis.

 

Rotation

Įrankio sukimosi kryptis. Galimos reikšmės:
Clockwise - sukimasis pagal laikrodžio rodykle.
Counterclockwise - sukimasis prieš laikrodžio rodykle.

 

Breakthrough

Gylio perviršio dydis pagal nutylėjimą atpjovimo (Cut) operacijoje.

 

Įrankio atvaizdas

Užvedus kursorių ant paveikslėlio ir paspaudus kairį pelės klavišą iškrenta failų atidarymo dialogo langas. Galima pakeisti įrankio paveikslėlį, kuris turi būti ne didesnis negu 200kB.