Programinės įrangos įdiegimas, aktyvacija ir deaktyvacija

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

hmtoggle_plus1Įdiegimas

 

1.

Internetinėje svetainėje (www.woodworkforinventor.com) spauskite "Išbandykite nemokamai“ ir atsidariusiame lange užpildykite bandomosios versijos parsisiuntimo užklausos formą.

2.

Užpildę bandomosios versijos parsisiuntimo užklausos formą ir paspaudę "Parsisiųsti“ savo nurodytu elektroninio pašto adresu gausite programinės įrangos parsisiuntimo nuorodą.

3.

Paspaudę parsisiuntimo nuorodą išsisaugokite projektavimo programinės įrangos įdiegiamąjį failą (*.exe) savo kompiuteryje.

4.

Prieš paleidžiamt įskiepio įdiegiamąjį failą (*.exe) savo kompiuteryje būtinai išjunkite Autodesk Inventor ir MS Office programas.

5.

Laikydamiesi įdiegimo instrukcijos paleiskite įskiepio įdiegiamąjį failą (*.exe).

6.

Pasibaigus įdiegimo procedūrai iš naujo paleiskite Autodesk Inventor programą ir nustatykite projektą.

7.

Nustačius Autodesk Inventor projektą meniu juostoje matysite skirtuką Woodwork Design.

 

Aktyvacija

 

8.

Dabar Jūsų kompiuteryje yra įdiegta Woodwork for Inventor įskiepio bandomoji versija.

9.

Bandomoji versija yra nemokama ir jos vartotojui suteikia galimybę naudotis programinės įrangos pilnu funkcionalumu (išskyrus medžiagų  duomenų bazės redagavimą) 45 dienas.

10.

Pasibaigus 45 dienų bandomosios versijos galiojimo terminui vartotojas ir toliau gali ją naudoti, tačiau apribojamas tam tikras jos funkcionalumas:


išjungiamas karkaso aprengimas.
išjungiamas sujungimo kiaurymių ir iškyšų automatinis sudarymas.
išjungiamas  prototipų naudojimas ir junginių kopijavimas.
išjungiamas medžiagų pakeitimas.
išjungiamos medžiagų ir junginio specifikacijos.
išjungiamas brėžinių generavimas.
išjungiamas CNC paruošimas.
išjungiamas duomenų perdavimas į Autodesk Vault programą.

11.

Norėdami naudotis pilnu Woodwork for Inventor programinės įrangos funkcionalumu neribotą laiką, būtina įsigyti savarankiškąją (angl. Standalone) licenciją ir su ja aktyvuoti programinės įrangos bandomąją versiją paverčiant ją neterminuoto naudojimo programine įranga.

 

hmtoggle_plus1Automatinis licencijos aktyvavimas

 

1.

Sklandžiam programinės įrangos aktyvavimui reikalingas Interneto ryšys.

2.

Paleiskite Autodesk Inventor programą, ir atsiradusioje Woodwork for Inventor programinės įrangos licencijos valdymo lentelėje, spauskite "I want to activate software online“.

 

 

I want to release license on current computer


Pataba. Licencijos valdymo lentelė taip pat gali būti iškviesta Woodwork Design įrankų juostoje paspaudus mygtuką "About".

3.

Atsidarusiame programinės įrangos licencijos aktyvacijos užklausos lange suveskite iš savo programinės įrangos pardavėjo gautą serijos numerį (angl. Serial Number) bei savo elektroninio pašto adresą ir spauskite "Submit Request".

 

Activation

 

4.

Programinės įrangos savarankiškosios licencijos failas bus sugeneruotas 24 darbo valandų bėgyje. Pranešimą apie jos sukūrimą, gausite elektroninio pašto adresu, nurodytu pildant licencijos aktyvacijos užklausą.

 

5.

Gavus elektroninį laišką su pranešimu apie savarankiškosios licencijos failo sukūrimą, iš naujos paleiskite Autodesk Inventor programą.

6.

Atsiradusioje Woodwork for Inventor programinės įrangos licencijos valdymo lentelėje licencijos galiojimas (ang. Expiration Date) turi automatiškai įgauti statusą Pemanent arba Home.

 

 

Permanent or Home

 

 

7.

Woodwork for Inventor programinės įrangos savarankiškosios licencijos automatinis aktyvavimas sėkmingai baigtas.


DĖMESIO!!! Jei savarankiškosios licencijos automatinis aktyvavimas nepavyko, tai šios licencijos patalpinimą jūsų kompiuteryje reikia atlikti rankiniu būdu.

 

 

hmtoggle_plus1Rankinis licencijos aktyvavimas

1.

Paspauskite apie savarankiškosios licencijos sukūrimą Jus informavusiame elektriniame laiške esančią šios licencijos parsisiuntimo nuorodą.

2.

Atsidariusiame rankiniu būdu parsisiunčiamos savarankiškosios licencijos failo lange spauskite "Download License file“.

 

aktyvacija5

 

3.

Parsisiųstos savarankiškosios licencijos failą išsaugokite savo kompiuteryje.

4.

Paleiskite iš naujo Autodesk Inventor programą ir atsiradusioje Woodwork for Inventor programinės įrangos licencijos valdymo lentelėje spauskite "I already have licenses on my computer".

 

 

Not activated

 


Pastaba. Licencijos valdymo lentelė taip pat gali būti iškviesta Woodwork Design įrankių juostoje paspaudus mygtuką „About“.

5.

Atsidariusiame failų paieškos lange nurodykite, kur jūsų kompiuteryje yra išsaugotas savarankiškosios licencijos failas ir spauskite "Open“.

6.

Iš naujos paleiskite Autodesk Inventor programą.

7.

Atsiradusioje Woodwork for Inventor programinės įrangos licencijos valdymo lentelėje licencijos galiojimas (ang. Expiration Date) turi automatiškai įgauti statusą Permanent arba Home.

 

Permanent or Home

 

 

8.

Woodwork for Inventor programinės įrangos savarankiškosios licencijos rankinis aktyvavimas sėkmingai baigtas.

 

 

hmtoggle_plus1Deaktyvavimas

1.

Paleiskite Autodesk Inventor programą, ir atsiradusioje Woodwork for Inventor programinės įrangos licencijos valdymo lentelėje, spauskite "I want to release license on current computer“.

I want to release license on current computer

 

2.

PASTABA. Licencijos valdymo lentelė taip pat gali būti iškviesta "Woodwork Design“ meniu juostoje paspaudus mygtuką "About“.

 

deaktyv_2

 

3.

Atsiradusioje Woodwork for Inventor programinės įrangos licencijos išjungimo užklausos valdymo lentelėje spauskite “Yes”.

 

Release license1

 

 

4.

Atsidariusioje Woodwork for Inventor programinės įrangos licencijos išjungimą patvirtinančioje lentelėje spauskite “OK”.

 

 

Release license2

 

5.

Papildomą pranešimą apie licencijos išjungimą gausite elektroninio pašto adresu, nurodytu pildant licencijos aktyvacijos užklausą.

 

Deaktyv_5

 

6.

Atsiradusioje Woodwork for Inventor programinės įrangos licencijos valdymo lentelėje serijos numeris (angl. Serial number) turi automatiškai įgauti statusą „Not activated“.

 

Not activated

 

7.

Dabar naudodami tą patį serijos numerį (angl. Serial number), Woodwork for Inventor programinės įrangos licenciją galite aktyvuoti kitame kompiuteryje.