Pervadinimo schemų taikymas

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Kopijavimo ar pervadinimo metu junginio komponentams galima taikyti įvairias pervadinimo schemas. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad kopijavimo/pervadinimo metu junginys yra pernešamas to pačio Autodesk Inventor projekto ribose, išskyrus Pack and Go atvejį. Todėl į kopijavimo/pernešimo procedūrą nėra įtraukiami komponentai, esantys Content Center ir Library keliuose. Šie komponentai yra junginyje kaip pakartotinai naudojami komponentai.

 

 

Active Column

 

 

Kaip matyti viršuje esančiame paveiksle, komponentų atvaizdavimo lauke yra keletas stulpelių, apibūdinančių pasirinktus junginio komponentus. Tamsesne zona yra pažymėtas aktyvus stulpelis (apibrėžtas raudonu rėmeliu). Visos reikšmių pervadinimo manipuliacijos yra vykdomos aktyviame stulpelyje.  Aktyvaus stulpelio keitimas vykdomas pažymint pelės kursoriumi norimo suaktyvuoti stulpelio bet kurį įrašą. Tokiu būdu kiekvienam stulpeliui atskirai galima taikyti įvairias pervadinimo schemas.

 

Šiuo metu gaminio kopijavimo programa (Assembly Copier) palaiko šias komponentų pervardinimo schemas:

 

1.Prefix/Sufix & Counter - priešdėlio ir priesagos nustatymas bei komponetų skaitliukas.
2.Replace - eilutėje surasto teksto keitimas nurodyta eilute.
3.Tree Counter - pervadinimas pritaikant hierachijos skaitliuką

 

 

hmtoggle_plus1 Prefix/Sufix & Counter - priešdėlio ir priesagos nustatymas bei komponetų skaitliukas

 

Prefix sufix

Pasirinkus šią kortelę rastajai stulpelyje reikšmei galima nustatyti:

 

1.Priešdėlį.
2.Priesagą.
3.Galima pasirinkti šias opcijas:
a.Current value - bus paimta rastoji reikšmė ir sujungta su nustatytu priešdėliu arba priesaga.
b.Counter - viduryje tarp nustatytos priesagos ir/arba priešdėlio bus įterpiama skaitliuko reikšmė. Jeigu pasirenkamas skaitliukas, tuomet atsiranda papildomas langelis, kuriame galima nurodyti, nuo kokio skaičiaus pradedamas skaičiuoti skaitliukas. Skaitliukas yra skaičiuojamas nuo pirmo pasirinkto komponento žemyn taip, kaip yra išrikiuota gaminio kopijavimo programos (Assembly Copier) junginio turinio lange - vis pridedant po vienetą sekančiam komponentui.
c.Nothing - jokia reikšmė nėra terpiama į vidurį tarp priešdėlio ir priesagos.
4.Pervadinimo pagal sudarytą schemą paleidimas. Paspaudus šį mygtuką, pervadinimo schema atsiranda aktyviame stulpelyje ir pritaikoma pasirinktiems komponentams

 

hmtoggle_plus1 Replace - surasto teksto eilutėje keitimas nurodyta eilute

Replace

 

Pasirinkus šią kortelę stulpelyje rastajai eilutei galima įvykdyti teksto paiešką ir surastą tekstą keisti kitu nurodytu tekstu.

 

1.Ieškomas tekstas.
2.Keičiamas tekstas.
3.Sąlyga - ieškoti tik pirmo sutapimo eilutėje.Priešingu atveju tokio pačio sutapimo bus ieškoma eilutėje toliau.
4.Pervadinimo pakeičiant surastus sutapimus paleidimas.

 

 

hmtoggle_plus1 Tree Counter - pervadinimas pritaikant hierachijos skaitliuką

 
 
Tree counter

 

Pasirinkus šią kortelę galima įrašus automatiškai sunumeruoti pagal junginio hierachiją. Kaip matyti iš žemiau pateikto pavyzdžio, kiekvienas junginio lygmuo sunumeruojamas iš eilės pagal tėvinio komponento numerį.

 

 

Hierarchy numbering

 

 

1.Root name - aukščiausio lygmens komponento naujas vardas.
2.Counter Format - skaitliuko pradžios skaičius.
3.Delimiter - skirtuko ženklas tarp hierarchijos lygmenų. Skirtukas dedamas priklausomai nuo skirtuko ženklo įdėjimo sąlygų (žiūrėti žemiau esantį 5 punktą).
4.Pervadinimo suteikiant hierarchinius vardus paleidimas.
5.Skirtuko ženklo įdėjimo sąlygos. Čia galimi trys pasirinkimai:
a.Without delimiter - skirtukas nededamas.
b.Delimiter only after root assembly - skirtukas dedamas tik po aukščiausio lygmens komponento naujo vardo.
c.Delimiter for each subassembly - skirtukas dedamas po kiekvieno numerio lygio. Pavyzdžiui, duotame pavyzdyje žemiausio lygio komponento naujas vardas atrodys taip: TABLE.01.01.01

 

 

hmtoggle_plus1 Vieno stulpelio reikšmių kopijavimas į kitą stulpelį

 

Jeigu norima pervesti vieno stulpelio reikšmes į kitą stulpelį arba apsikeisti stulpelių reikšmėmis, tuomet užtenka pelės kursoriumi atsistoti ant stulpelio antraštės ir dešinių pelės klavišo paspaudimu iškviesti kontekstinį meniu. Jame pasirodys toks kontekstinis meniu:

 

 

Context menu

 

 

1.Exchange values with - apkeičia reikšmes tarp aktyvaus stulpelio ir pasirinkto rodomo stulpelio reikšmių.
2.Copy values to - kopijuoja aktyvaus stulpelio reikšmes į nurodytą stulpelį.
3.Move values to - kopijuoja aktyvaus stulpelio reikšmes į nurodytą stulpelį. Aktyviame stulpelyje išvalo laukus.

 

Vaizduojamų stulpelių sudėtis priklauso nuo Assembly Copier opcijų kofigūravimo.

 

 

hmtoggle_plus1 Pavienės įrašo reikšmės keitimas

 

Jeigu norima keisti pavienes stulpelio reišmes, tuomet užtenka ant apsirinkto įrašo pele spustelti du kartus arba paspausti klavišą "F2". Tokiu būdu aktyvuojamas teksto redagavimo langelis ir norimai reikšmei surinkti galima klaviatūra.

.