Kopijavimo komandai galima nustatyti visą eilę išankstinių nuostatų (pasirinkimų/opcijų), reguliuojančių komandos darbo ypatumus.

 

Pasirinkimų reguliavimas pasiekiamas paspaudus mygtuką Options

 

Tuomet atidaromas langas su keturiomis kortelėmis:

 

1.Tree counter options - reguliuoja paveldėjamų (Derived) komponentų vardinimo taisykles, naudojamas taikant medžio heirarchijos pervadinimo schemą.
2.Columns - reguliuoja, kokias komponento savybes (iProperties) atvaizduoti junginio turinio atvaizdavimo lange.
3.Under the hood - leidžia reguliuoti junginio surinkimo, komponentų operatyvaus atvaizdavimo bei kalbų pasirinkimus (opcijas).
4.About - pateikia informaciją apie programą.

 

 

hmtoggle_plus1 Tree Counter options - medžio skaitliuko pasirinkimai

 

Gaminio junginio kopijavimo programa (Assembly Copier), vykdydama kopijavimą geba kopijavimui surinkti ne tik junginio ryšius, bet taip pat surenka detalėse, kurios yra pagamintos naudojant Autodesk Inventor programos paveldėjimo mechanizmą, atsirandančius ryšius.

 

 

Tree counter options

 

 

Kaip jau žinoma Autodesk Inventor programoje galimi du paveldėjimo atvejai:

Detalės, kurios paveldėtos iš kitos detalės. Tėvinės detalės pavadinimui reguliuoti yra skirta dailogo kortelės zona Options for derived parts.
Detalės, kurios paveldėtos iš junginio. Tėvinio junginio pavadinimui reguliuoti yra skirta dialogo kortelės zona Options for derived assemblies.

 

Programai (Assembly Copier) galima leisti elgtis dvejopai:

 

1 ir 3 - Change values as for ordinary files - leisti numeruoti tokias detales ir junginius taip, lyg tai jie būtų junginio dar vienas lygis.

2 ir 4 - Apply custom rules - pritaikyti tokių komponentų pavadinime vartotojo sugalvotą pavadinimui priešdėlį arba priesagą.

 

 

hmtoggle_plus1 Colums - rodomi stulpeliai junginio turinio atvaizdavimo lange

 

Columns

 

 

Padėjus varnelę ties atitinkama komponento kortelės savybe (iProperty), jos stulpelis bus atvaizduojamas junginio turinio atvaizdavimo lange ir čia bus galima manipuliuoti šios savybės reikšmėmis.

 

hmtoggle_plus1 Under the Hood - papildomų darbo opcijų reguliavimas

 

 

Under the hood

 

1.Search for drawings and presentations when opening assembly file - kuomet vykdomas junginio nuskaitymas leidžia įjungti/išjungti automatinį brėžinių ir prezentacijų prijungimą į kopijavimo rinkinį.
2.Show message when copying finishes - rodo pranešimą apie sėkingą kopijavimo baigtį.
3.Show thumbnail - įjungia/išjungia komponento miniatiūrinį rodymą.
4.Show in Viewer - įjungia/išjungia komponento rodymą vaizduoklio (ekrano) lange.
Šioje zonoje taip pateiktas laiko intervalo nustatymas po tam tikro laiko, užlaikius kursorių, automatiškai suveikia pagal pasirinktą rodymo variantą.
5.Kalbos perjungimas.
 
 

hmtoggle_plus1 Prefix and suffix for drawings - automatinio priešdėlių ir priesagų sudarymo brėžiniams nustatymai

 

Gaminio kopijavimo komandoje (Assembly Copier) galima nurodyti, kad kopijavimo/pervadinimo metu būtų analizuojamas komponentų brėžinių turinys. Priklausomai nuo to, kokie komponentai tame turinyje yra vaizduojami, galima pakeisti brėžinio numatytų duomenų laukų reikšmes. Tai atliekama prijungiant nurodytą priešdėlį ar priesagą. Pavyzdžiui, reikia, kad junginius vaizduojantys brėžiniai savo failo varde turėtų priešdėlį SB (surinkimo brėžinys).

 

Prefix and sufix for drawings

 

1.Turinio atvaizdavimo lange esantys stulpeliai, kuriems yra taikomas priesagos ar priešdėlio pridėjimas prie reikšmės, sisidarančios kopijavimo/pervadinimo metu.

a.Description - komponento pavadinimo stulpelis.
b.New File Name - naujo failo pavadinimo stulpelis.
c.New folder - naujos kopijavimo vietos katalogo pavadinimo stulpelis.
d.Part Number - komponento kodo stulpelis.

 

 

2.Erdvė, kurioje apibrėžiamos priešdėlio ir priesagos galimos reikšmės.

a.Drawing containing single Part - priešdėlis arba priesaga skirti brėžiniui, atvaizduojančiam vieną detalę.
b.Drawing containing single Assembly - priešdėlis arba priesaga skirti brėžiniui, atvaizduojančiam vieną junginį.
c.Drawing containing single Presentation - priešdėlis arba priesaga skirti brėžiniui, atvaizduojančiam vieną prezentaciją.
d.Drawing width multiple references - priešdėlis arba priesaga skirti brėžiniui, kuriame yra projekcijos į skirtingus komponentus.

 

 

hmtoggle_plus1 About - apie

 

Šioje kortelėje pateikiama informacija apie programą ir licenzijos statusą.