Panelių apkirpimas

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Ši komanda skirta apkirpti pasirinktas paneles kitomis panelėmis arba nurodytomis darbinėmis plokštumomis.

 

 

Komanda pasiekiama

 

Skeleton Dress Up –> Trim Dess Up Trim

 

 

Dress UP Trim UI

 

 

"Select Panel(s) to trim" - komanda yra laukimo režime. Ji laukia nurodant kursoriumi panelės kūną (us), kurie turi būti apkerpami. Parinkti apkirpimui plokštės kūnai yra pašviečiami (Highlight) raudonais apvadais. Rinkimo pabaiga įvyksta tuomet, kai pereinama į "Select Bounding Component(s)" - režimą. Tuomet parenkami komponentai, kurie apkapoja kūnus, esančius kertamų panelių rinkinyje. Kertančiaisiais komponentais gali būti nurodomi kiti panelės kūnai arba darbinės plokštumos. Parinkti kirtimui komponentai yra pašviečiami mėlynais apvadais.

 

Vienas ir tas pats panelės kūnas gali priklausyti tik vienam rinkiniui: kertamų panelių rinkiniui arba kertančiųjų komponentų rinkiniui.

 

Panelės nukirtimas priklauso nuo to, kokioje vietoje buvo bakstelta kursoriumi pasirenkant panelės kūną. Jeigu kūnas apkirpimo metu gali skilti į dvi dalis, tuomet yra paliekama ta dalis, į kurią yra bakstelta kursoriumi.

 

 

Dress Up Trim selection

                                 Apkirpimo nukirtimas pagal kursoriaus bakstelėjimo padėtį