Palečių kūrimas ir jų turinio valdymas

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Komanda leidžia kurti paletes, jas šalinti ir keisti jų turinį.

 

Komanda pasiekiama 

Woodwork Design –> Material –> Assign palette32

 

Paleciu redagavimo langas

 

 

1.Paletės įrašų turinys.
2.Redaguojamos paletės parinkiklis.
3.Naujos paletės sudarymas.
4.Paletės kopijavimas.
5.Paletės pašalinimas.
6.Naujų paletės įrašų iš modelio įtraukimas.
7.Medžiagų redaktorius.
8.Redaguojamos paletės įrašų registravimo langas.

 

 

Paletės įrašų turinys

 

Šioje lango erdvėje skleidžiamo medžio pavidalu yra vaizduojamos medžiagų grupės, kuriose rodomos Woodwork for Inventor duomenų bazėje sukurtos medžiagos.

 

 

Redaguojamos paletės selektorius

 

Šiame pasirinkimo langelyje iš "iškrentančio" sąrašo galima pasirinkti paletę, kuri yra redaguojama einamuoju darbo momentu. Sąraše yra rodomos visos einamuoju momenmtu sukurtos paletės.

 

 

Naujos paletės sudarymas

 

Komanda, skirta naujos paletės sukūrimui, nurodant jos vardą.

 

 

Paletės kopijavimas

 

Komanda, skirta einamosios paletės kopijavimui.

 

 

Paletės šalinimas

 

Komanda, skirta einamosios paletės pašalinimui. Šalinamos gali būti tik pačio vartotjo sukurtos paletės. Woodwork Pallete negali būti pašalinama.

 

 

Naujų paletės įrašų įtraukimo iš modelio langas

 

Komanda, skirta einamojoje paletėje automatiškam įrašų kūrimui. Tai atliekama pagal modelyje priskirtas medžiagas. Woodwork for Inventor skaito modelyje užrašytą informaciją ir, jeigu einamojoje paletėje neranda tokios medžiagos arba medžiagos/spalvos kombinacijos, tai Woodwork for Inventor automatiškai sukuria tokia medžiagą arba medžiagos/spalvos kombinaciją ir visa tai traukia į einamąją paletę.

 

 

Medžiagų redaktorius

 

Atveria naują langą, kuriame galima kurti įvairių tipų Woodwork for Inventor medžiagas ir spalvas bei jas susieti su Autodesk Inventor medžiagų/spalvų bibliotekos įrašais.

 

 

Redaguojamos paletės įrašų registravimo langas

 

Šio lango turinys yra kontekstiškai priklausomas nuo to, kur paletės įrašų turinio lange stovi kursorius.

 

Jeigu kursorius paletės įrašų turinyje stovi ant medžiagos grupės, kuri negali būti susieta su spalvų palete, tuomet dešiniąjame lange yra rodomos tos rūšies medžiagų sąrašas. Uždedant varnelę ties kiekvienu medžiagos įrašu, ta medžiaga yra įtraukiama į redaguojamos paletės turinį. Ir atvirkščiai, jei varnelė nuimama, tai ta medžiaga pašalinama iš paletės. Kairėje pusėje atsistojus ant konkretaus paletės įrašo, atvaizduojama didesnė medžiagos piktograma bei medžiagos kodas su pavadinimu.

 

Jeigu kursorius paletės įrašų turinyje stovi ant medžiagos grupės, kuri gali būti būti susieta su spalvų palete, tuomet dešiniąjame lange yra rodomas Woodwork for Inventor duomenų bazėje užregistruotų spalvų sąrašas. Uždedant varnelę ties kiekvienu spalvos įrašu, į paletę įtraukiama einamoji medžiaga su pasirinkta spalvos kombinacija. Ir atvirkščiai, nuėmus varnelę, ta kombinacija pašalinama.