Operacijos atvaizdavimas ir valdymas šoninėjė naršyklėje

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Sukūrus operaciją šoninėje naršyklėje atsiranda kišenės išėmimo operacijos (Pocket) mazgas.

Peržvelgsime šio mazgo turinį ir operacijos redagavimo galimybes.

 

Pocket tree view

 

hmtoggle_plus1Operacijos mazgo turinys

 

1.Kišenės išėmimo operacijos mazgas. Operacijai yra suteikiamas pavadinimas "Pocket" ir eilės numeris. Per brūkšnelį šalia pateikiamas įrankio diametras

 

2.Špindelio duomenys kartu su jame užtaisyto įrankio duomenimis. Greta to paskutinėse šio duomenų bloko eilutėse yra pateikta informacija:
b.Manufacturing allowance - kokia buvo taikyta apdirbimo užlaida, kuriant operaciją.

 

3.Geometrijos blokas turi savyje informaciją, kur yra registruojama kiekviena atskira kišenei sugeneruota trajektorija kaip apdirbtas plotas (Area). Čia yra pateikti šie duomenys:
 
a.Thickness - Frezuojamos kišenės gylis.
b.Depth - Frezavimo gylis skaičiuojant jį nuo darbinės plokštumos iki įrankio galiuko finalinio praėjimo metu.
c.Depth allow - Kišenės gylio užlaida.
d.Stepover - Pasluoksninio frezavimo gylis.
e.Finishing contour step over - Galutinio kontūro pasluoksninio praėjimo išjungimas.
f.Contour <nr> - Kišenės išėmimo trajektorijos kontūras.
g.Landing - Įrankio įsigilinimo į medžiagą būdas.
h.Finishing contour <nr> - kišenės išėmimo finalinio kontūro apėjimo trajektorija.

 

hmtoggle_plus1Operacijos nustatymų redagavimas šoninėje naršyklėje

 

Operacijos mazgas turi šį kontekstinį meniu:

 

Mill Context menu

 

Excluded


Leidžia išjungti/įjungti įtraukimo operaciją į CNC programą.

 

Find In View


Visus operacijos elmentus randa grafiniame ekrane ir išdidina.

 

Reorder operations


Keičia operacijos eilę medyje. Apie operacijos atlikimo eilės keitimą skaitykite čia.

 

Properties


Parodo špindelio duomenų langą. Jame galima keisti:

1.Cutting feedrate - pjovimo pastūmą.
2.Rotation speed - špindelio sukimosi greitį.
3.Tool direct landing feedrate - įrankio gilinimosi į medžiagą pastūmą.
4.Tool approach to contour feedrate - įrankio priartėjimo prie frezavimo kontūro pastūmą.
5.Tool withdrawal from contour feedrate - įrankio atitraukimo nuo kontūro pastūmą.

 

Delete


Ištrinti operaciją

 

 

Trajektorijos paskaičiavimo metodo keitimas

 

Tool offset - iškviečiamas mazgo kontekstinis meniu. Jame galima pasirinkti priešingą, einamuoju momentų nustatytam, metodą. Arba tai galima atlikti greitai du kartus paspaudus kairį pelės klavišą.

 

Change hardware to software

 

 

Geometrijos bloko duomenų redagavimas

 

Geometrijos mazgui galima keisti pavadinimą. Jam gali būti iškviečiamas kontekstinis meniu, kuriame yra yra šios galimybės:

 

Pocket Area properties

 

Excluded

Išjungia/Įjungia kontūro geometriją į CNC programos išvedimą.

 

Find In View

Įrankio trajetoriją suranda grafiniame ekrane ir ją maksimaliai išdidina.

 

Reverse Direction

Apsuka įrankio trajektorijos apėjimo kryptį.

 

Delete

Ištrina trajektoriją. Jeigu operacija turi vienintelį apdorotą kontūrą ir jis yra ištrinamas, tuomet kartus ištrinama ir visas operacijos mazgas.

 

 

Toliau galima redaguoti geometrijos mazgo pomazgiams šiuos parametrus:

 

 

Depth Allow

Dvigubas paspaudimas

Įvedama nauja reikšmė. Keičiasi gylio užlaidos reikšmė. Tuo pačiu keičiasi ir gylio (Depth) parametro reikšmė.

 

Step over

Dvigubas paspaudimas

Įvedama nauja reikšmė. Rezultatas atsispindi tik CNC programoje.

 

Finishing contour

step over

Dvigubas paspaudimas

Perjunginėjama reikšmė On/Off. Jeigu ši reikšmė įjungta, tai reiškia, kad frezuojant kišenę pasluoksniui, kiekvieną sykį tame sluoksnio gylyje kartu bus frezuojamas ir galutinis kontūras. Jeigu šis parametras išjungtas, tuomet pirmiausia pasluoksniui išfrezuojamas kišenės praėjimas, o tada  vienu praėjimu, finaliniu gyliu frezuojamas galutinis kontūras.

 

Contour <nr>

Kontekstinis meniu

Pocket Contour context menu

 

Excluded - Laikinai išjungia/įjungia duotos trajektorijos įjungimą į CNC programą.

Find in View - Suranda duotą elemetą ir išdidna jį grafiniame ekrane.

Delete - Ištrina duotą trajektoriją.

 

Landing

Dvigubas paspaudimas

Iškviečiamas meniu, reikalingas įrankio nusileidimo į medžiagą tipo redagavimui. Jame galima keisti nusileidimo tipą ir jo parametrus.

 

Landing edit

 

 

Finishing Contour <nr>

Kontekstinis meniu

Pocket Contour context menu

 

Excluded - Laikinai išjungia/įjungia duotos trajektorijos įjungimą į CNC programą.

Find in View - Suranda duotą elemetą ir išdidna jį grafiniame ekrane.

Delete - ištrina duotą trajektoriją.