Operacijos atvaizdavimas ir valdymas šoninėje naršyklėje

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Operacijos atvaizdavimas šoninėje naršyklėje ir redagavimo galimybės

 

Šoninėje naršyklėje sukuriami mazgai, parodantys gręžimo operacijos duomenis. Užvedus kursorių ant šio mazgo, grafiniame ekrane operacijoje dalyvaujančios kiaurymės yra atvaizduojamos kaip raudonos spalvos cilindrai.

 

Drill browser view

 

 

Gręžimo operacijos turinys

 

1.Gręžimo (Drill) operacijos mazgas.
2.Špindelio duomenys kartu su jame užtaisytu įrankiu.
3.Pragręžtos kiaurymės mazgas su nurodytu kiaurymės gyliu.

 

 

Redagavimo ir valdymo galimybės

 

Operacijos mazgui galima keisti ir valdyti:
 

1.Operacijos pavadinimą. Tam pakanka užvesti kursorių ant mazgo ir nuspausti kairį pelės klavišą (LMB). Atidaromas teksto redagavimo langelis, kuriame galima nurodyti pageidaujamą operacijos vardą.

 

2.Iškvieti operacijos mazgo kontekstinį meniu. Tam reikia ant operacijos mazgo iškviesti kontekstinį meniu naudojant dešinį pelės klavišo paspaudimą (RMB). Pasirinkus atitinkamą punktą iš šio meniu galima keisti arba valdyti:
a.Properties - Operacijos savybes. Pasirodo špindelio savybių langas, kuriame galima keisti:
i.Cutting feedrate - pjovimo pastūmą.
ii.Rotation speed - špindelio sukimosi greitį.
iii.Tool withdrawal feedrate - įrankio ištraukimo iš skylės greitį.

Šiuos špindelio pakeitimus galima publikuoti šiais lygmenimis:

Update properties only for selected operation - perrašyti pakeistas savybes tik šiai operacijai.
Update properties in all operations in current technology - perrašyti pakeistas savybes visoms operacijoms šios detalės technologijoje.
Update properties for database - perrašyti pakeistas savybes duomenų bazėje.

 

b.Reoreder operations - Keičia operacijų vykdymo eilę. Apie operacijos atlikimo eilės keitimą skaitykite čia.

 

c.Excluded/Included - leidžia keisti operacijos statusą iš įjungtos (Included) į išjungtos (Excluded) ir atvirkščiai. Išjungtos operacijos nėra įtraukiams į galutinę CNC programą.

 

d.Delete - trina operaciją.

 

e.Find in View - suranda operacijos skyles grafiniame ekrane.

 

Kiekviena operacija turi savo geometrijos konteinerį (Geometry), kuriame yra mazgų pavidalu pateiktos gręžiamos kiaurymės. Kiekvienas kiaurymės mazgas turi kiaurymei suteiktą pavadinimą ir kiaurymės nurodytą gręžimo gylį.

 

Šiems mazgams per kontekstinį meniu galima valdyti:

 

1.Excluded/Included - keisti kiaurymės statusą ją išjungiant arba įjungiant. Išjungtos skylės gręžimo perėjimas nėra įtraukiamas į galutinę CNC programą.

 

2.Find in View - suranda pažymėtą skylę grafiniame ekrane.