Operacijos atvaizdavimas ir valdymas šoninėje naršyklėje

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Sukūrus operaciją šoninėje naršyklėje, atsiranda griovelio pjovimo operacijos mazgas.

Peržvelgsime šio mazgo turinį ir operacijos redagavimo galimybes.

 

Cut browser

 

hmtoggle_plus1Operacijos mazgo turinys

 

1.Atpjovimo operacijos mazgas. Operacijai yra suteikiamas pavadinimas "Cut sawing" ir eilės numeris. Per brūkšnelį šalia pateikiamas įrankio diametras.

 

2.Špindelio duomenys kartu su jame užtaisyto įrankio duomenimis. Greta to paskutinėse šio duomenų bloko eilutėse yra pateikta papildoma informacija.

 

3.Geometrijos blokas turi savyje informaciją, kuri registruojama kai kiekviena atskira sugeneruota trajektorija kiekvienam pjūviui (Cut). Čia yra pateikti šie duomenys:
a.Depth - Pjūvio gylis.
b.Breakthrough - Perteklinio pjūklo pjovimo gylio nustatymas.
c.Allowance - Pjovimo užlaida.
d.Scoring Pass - Viršutinio detalės paviršiaus įpjovimo įjungimas/išjungimas.

 

hmtoggle_plus1Operacijos nustatymų redagavimas šoninėje naršyklėje

 

Operacijos mazgas turi šį kontekstinį meniu:

 

Mill Context menu

 

Excluded


Leidžia išjungti/įjungti operacijos įtraukimą į CNC programą.

 

Find In View


Visus operacijos elmentus randa grafiniame ekrane ir juo išdidina.

 

Reorder operations


Keičia operacijos eilę medyje. Apie operacijos atlikimo eilės keitimą skaitykite čia.

Properties


Parodo špindelio duomenų langą. Jame galima keisti:

1.Cutting feedrate - Pjovimo pastūmą.
2.Rotation speed - Špindelio sukimosi greitį.

 

Delete


Ištrinti operaciją

 

hmtoggle_plus1Geometrijos bloko redagavimas

 

Geometrijos mazgas turi šį kontekstinį meniu:

 

Cut context menu

 

Excluded


Leidžia išjungti/įjungti pjūvio išvedimą į CNC programą.

 

Find In View


Suranda pjūvį grafiniame ekrane ir ijį šdidina.

 

Reverse direction


Keičia pjūvio kryptį.

 

Delete


Ištrina pjūvį. Jeigu tai vienintelis pjūvis operacijoje, tuomet ištrinama ir pati operacija.

 

 

Toliau galima redaguoti geometrijos mazgo pomazgiams šios parametrus:

 

Breakthrough

Dvigubas paspaudimas

Įvedama nauja perteklinio pjūklo pjovimo gylio reikšmė.

 

Allowance

Dvigubas paspaudimas

Įvedama nauja pjovimo užlaidos reikšmė.

 

Scoring pass

Dvigubas paspaudimas

Įjungiamas dialogas viršutinio paviršiaus įpjovimo perėjimo parametrų nustatymui.

 

Browser scoring pass editing

 

Šiame dialoge galima:

1. Įjungti/Išjungti įpjovimo perėjimą.

2. Pakeisti perėjimo dydį.

3. Pakeisti pjovimo tipą.