Operacijų eiliškumo keitimas

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Vartotojas turi galimybę keisti operacijų vykdymo eilę. Ši funkcija yra pasiekiama šoninėje naršyklėje stovint ant operacijos mazgo per kontekstinį meniu.

 

Operations reordering

 

 

Iškvietus komadą pasirodo diallogo langas, kuriame atvaizduojama einamoji operacijų vykdymo eilė.

 

Reorder operations dialog

 

Operacijos padėtį eilėje galima keisti dviem būdais:

 

1.Kursoriumi pažymima operacija (laikant SHIFT arba CTRL klavišus gali būti pažymėtos kelios operacijos)  ir neatleidus dešiniojo pelės klavišo tempiama į norimą lentelės vietą.
2.Pažymėtų operacijų padėtis gali būti keičiama spaudžiant mygtuką Operations order up arba Operations order down.

 

Auto Order - skirta automatiniam operacijų išrikiavimui pagal CAM sprendiklio elgsenos nustatymus.

 

Svarbu žinoti. Woodwork for Inventor CAM jungtys (Post-processor)  generuoja ne G kodą (G-code), kuris tiesiogiai valdo staklių darbo organus, bet generuoja programų tekstus į tarpines CAM sistemas, tokias kaip Woodwop, IMAwop ir kt. Todėl ši nustatyta apdirbimo tvarka gali būti realizuota kitaip, nes šios sistemos gali taikyti savo vidinę logiką operacijų eiliškumui.