Operacijos atvaizdavimas ir valdymas šoninėje naršyklėje

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Sukūrus operaciją, šoninėje naršyklėje atsiranda frezavimo operacijos mazgas.

Peržvelgsime šio mazgo turinį ir operacijos redagavimo galimybes.

 

Mill node in browser

 

 

hmtoggle_plus1 Operacijos mazgo turinys

 

1.Frezavimo operacijos mazgas. Operacijai yra suteikiamas pavadinimas "frezavimas" (Mill) ir eilės numeris. Per brūkšnelį šalia pateikiamas įrankio diametras.

 

2.Špindelio duomenys kartu su jame užtaisyto įrankio duomenimis. Greta to paskutinnėse šio duomenų bloko eilutėse yra pateikta informacija:
b.Manufacturing allowance - kokia buvo taikyta apdirbimo užlaida kuriant operaciją.
 
3.Geometrijos blokas laiko savyje informaciją, kur yra registruojama kiekviena atskira sugeneruota trajektorija kaip kontūras. Čia pateikiami šie duomenys:
 
a.Thickness - Frezuojamo kontūro aukštis.
b.Depth - Frezavimo gylis skaičiuojant jį nuo darbinės plokštumos iki įrankio galiuko finalinio praėjimo metu.
c.Breakthrough - Perteklinio frezavimo gylio dydis.
d.Stepover - Pasluoksnio ("sluoksnis po sluoksnio") frezavimo gylis.
f.Landing - Įrankio nusileidimo būdas.
g.Lead In - Priartėjimo prie frezavimo kontūro būdas.
h.Lead Out - Įrankio atitraukimo nuo frezavimo kontūro būdas.

 

hmtoggle_plus1 Operacijos nustatymų redagavimas šoninėje naršyklėje

 

Operacijos mazgas turi šį kontekstinį meniu:

 

Mill Context menu

 

Excluded

Leidžia išjungti/įjungti įtraukimo operaciją į CNC programą.

 

Find In View

Visus operacijos elmentus randa grafiniame ekrane ir išdidina.

 

Reorder operations

Keičia operacijos eilę medyje. Apie operacijos atlikimo eilės keitimą skaitykite čia.

 

Properties

Parodo špindelio duomenų langą. Jame galima keisti:

1.Cutting feedrate - pjovimo pastūmą.
2.Rotation speed - špindelio sukimosi greitį.
3.Tool direct landing feedrate - įrankio gilinimosi į medžiagą pastūmą.
4.Tool approach to contour feedrate - įrankio priartėjimo prie frezavimo kontūro pastūmą.
5.Tool withdrawal from contour feedrate - įrankio atitraukimo nuo kontūro pastūmą.

 

Delete

Ištrinti operaciją

 

 

Trajektorijos paskaičiavimo metodo keitimas

 

Tool offset - iškviečiamas mazgo kontekstinis meniu. Jame galima pasirinkti priešingą, einamuoju momentų nustatytam, metodą. Arba tai galima atlikti greitai du kartus paspaudus kairį pelės klavišą.

 

 

Change hardware to software

 

 

Geometrijos bloko duomenų redagavimas

 

Geometrijos mazgui galima keisti pavadinimą. Jam gali būti iškviečiamas kontekstinis meniu, kuriame yra yra šios galimybės:

 

Contour properties

 

Excluded

Išjungia/Įjungia kontūro geometriją į CNC programos išvedimą.

 

Find In View

Įrankio trajetoriją suranda grafiniame ekrane ir ją maksimaliai išdidina.

 

Reverse Direction

Apsuka įrankio trajektorijos apėjimo kryptį.

 

Set New Start Point

Esant uždaram frezavimo (Mill) kontūrui, komanda automatiškai nustato apdirbimos trajektorijos pradžios tašką. Jeigu vartotojo netenkina šio automatiškai nustatyto taško padėtis, tai jis turi galimybę pasirinkti kitą trajektroijos tašką.

 

Set new start point

 

Delete

Ištrina trajektoriją. Jeigu operacija turi vienintelį apdorotą kontūrą ir jis yra ištrinamas, tai tuo pačiu ištrinamas ir visas operacijos mazgas.

 

 

Toliau galima redaguoti geometrijos mazgo pomazgių šiuos parametrus:

 

Breaktrough

Dvigubas paspaudimas

Įvedama nauja reikšmė. Iš paskos keičiasi gylio (Depth) parametro reikšmė.

 

Stepover

Dvigubas paspaudimas

Įvedama nauja reikšmė. Rezultatas atsispindi tik CNC programoje.

 

Corner Recess

Dvigubas paspaudimas

Perjunginėjama reikšmė On/Off.

 

Landing

Dvigubas paspaudimas

Iškviečiamas meniu įrankio nusileidimo tipo redagavimui. Jame galima keisti nusileidimo tipą ir jo parametrus.

 

Landing edit

 

Lead In

Dvigubas paspaudimas

Iškviečiamas meniu įrankio priartėjimo prie trajektorijos redagavimui. Jame galima keisti priartėjimo tipą ir jo parametrus.

 

Approach edit

 

Lead Out

Dvigubas paspaudimas

Iškviečiamas meniu įrankio atsitraukimui nuo trajektorijos redagavimui. Jame galima keisti atsitraukimo tipą ir jo parametrus.

 

Lead out edit